Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,

- dowód rejestracyjny,

- tablice rejestracyjne.

Do wglądu:

dowód osobisty właściciela i współwłaściciela

Pojazdy, które możesz czasowo wycofać z ruchu i na jaki okres:

  • Ciągnik samochodowy, pojazd specjalny, autobus lub przyczepa/samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg (pozycja "F.2" w dowodzie rejestracyjnym), może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony, ale łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu;
  • Samochód osobowy, który musi zostać naprawiony po szkodzie istotnej lub w przypadku konieczności naprawy istotnych elementów konstrukcyjnych, może być wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Okres ten nie może zostać przedłużony, a kolejne wycofanie pojazdu z ruchu może nastąpić po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania z ruchu określony w ostatniej decyzji.

Wysokość opłat dla ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu lub przyczepy/samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg

  • 80 zł (na okres 2 miesięcy);
  • w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się  za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

4 zł (od 3 do 12 miesięcy);

2 zł (od 13 do 24 miesięcy);

0,25 zł (od 25do 48 miesięcy).

Wysokość opłat dla samochodu osobowego:

  • 80 zł (na okres 3 miesięcy);
  • w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, opłatę powiększa się  za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
    4 zł (od 3 do 12 miesięcy).

Sposób załatwienia sprawy:

Czasowe wycofanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1047 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (t. j. Dz. U. z 2023 r. 87)