Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czasowa rejestracja

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r.poz. 1047 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1849)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki kontrolnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1848)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:

 • wywozu pojazdu za granicę
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • przejazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
 • na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań

  Wymagane dokumenty:

 • dowód własności pojazdu
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli samochód osobowy sprowadzony został z terytorium państwa członkowskiego
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające: a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, b) brak obowiązku o którym mowa w lit.a.
 • tablice rejestracyjne

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej

Wykaz wysokości opłat:

1. Za wydanie pozwolenia czasowego wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe pobiera się opłatę w wysokości 31 zł na którą składa się:
- pozwolenie czasowe - 18,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe - 12,50 zł

2.  Za wydanie tablic tymczasowych  na wniosek właściciela:
- samochodowe - 30,00 zł
- motocyklowe - 12,00 zł
- motorowerowe - 12,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa) - 15,00 zł

3.  Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:
- samochodowe - 80,00 zł
- motocyklowe - 40,00 zł
- motorowerowe - 30,00zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa) - 40,00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel - współwłaściciel pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela - współwłaściciela.
 • Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub współwłaścicieli (tak jak osoba fizyczna).
  Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

PDFWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.pdf (141,37KB)
DOCXWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.docx (20,41KB)
PDFupoważnienie 2.pdf (323,67KB)