Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o rejestrację pojazdu,

- dowód własności pojazdu,

- dowód rejestracyjny lub oświadczenie właściciela pojazdu o braku dowodu rejestracyjnego, złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

- uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury ( w przypadku pojazdu zabytkowego) lub opinię rzeczoznawcy samochodowego dot. uznania pojazdu za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji (w przypadku pojazdu unikatowego)

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu zabytkowego, co do zgodności z warunkami technicznymi z okręgowej stacji kontroli pojazdów lub Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu,

- tablice rejestracyjne.

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty właściciela i współwłaściciela,

 

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe
54,00 zł dowód rejestracyjny
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

Opłaty za tablice rejestracyjne:

100,00 zł samochodowe
50,00 zł motocyklowe

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 30 min

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847)

PDFWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.pdf (141,37KB)
DOCXWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.docx (20,41KB)
PDFupoważnienie 2.pdf (323,67KB)