Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - TERMINARZ 2023 rok

6 - 12 grudzień
19 - 23 grudzień

2 - 9 styczeń 2023 rok
16 - 20 styczeń
30 styczeń - 3 luty

13 - 17 luty
27 luty - 3 marzec

13 - 17 marzec
27 - 31 marzec

7 - 14 kwiecień
21 - 27 kwiecień

8 - 12 maj
22 - 26 maj

2 - 9 czerwiec
19 -23 czerwiec


* art. 28b ust. 5a. ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: "W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3."
(tekst jednolity DzU z 2021 r. poz 1990 ze zm.)