Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - TERMINARZ 2024 rok

15 - 19 styczeń
29 styczeń - 5 luty

12 - 16 luty
26 luty - 1 marzec

11 - 15 marzec
25 - 29 marzec

 

* art. 28b ust. 5a. ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: "W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3."
(tekst jednolity DzU z 2023 r. poz 1752 ze zm.)