Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - TERMINARZ 2022 rok

17 - 21 styczeń
31 styczeń - 4 luty

14 - 18 luty
28 luty - 4 marzec

11 - 18 marzec
28 marzec - 1 kwiecień

11 - 15 kwiecień
25 kwiecień - 2 maj

9 - 13 maj
23 - 27 maj

6 - 10 czerwiec
20 - 24 czerwiec

4 - 8 lipiec
18 - 22 lipiec

1 - 5 sierpień
12 - 19 sierpień
26 sierpień - 1 wrzesień

13 - 19 wrzesień
26 - 30 wrzesień


* art. 28b ust. 5a. ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: "W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3."
(tekst jednolity DzU z 2021 r. poz 1990 ze zm.)