Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - TERMINARZ 2021 rok

8 - 14 styczeń
15 - 21 styczeń
29 styczeń - 4 luty

12 - 18 luty
26 luty - 4 marzec

11 - 18 marzec
26 marzec - 1 kwiecień


* art. 28b ust. 5a. ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: "W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3."
(tekst jednolity DzU z 2020 r. poz 2052 ze zm.)