Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity DzU z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 2013 r. poz. 1183),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie wzorów udostępnia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (DzU z 2020 r. poz. 1322 ze zm.).

miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

I piętro, pokój nr 108, tel. 77 440-17-38, 77 440-17-41; e-mail: podgik@powiatstrzelecki.pl (Liliana Duk, Barbara Helisz, Ewa Kusidło, Agnieszka Nowok, Małgorzata Pęcka, Aleksandra Pordzik)

zasady ogólne: 
każda osoba może uzyskać informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 
wymagane dokumenty: 
1. Wypełniony wniosek.
2. W przypadku, gdy określenie nieruchomości (miejscowość, ulica, nr budynku, karta mapy, nr działki, godło mapy zasadniczej) nie pozwala ustalić jednoznacznego zakresu, wnioskodawca dołącza do wniosku załącznik umożliwiający określenie zasięgu udostępnianych danych.
 
opłaty: 
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.

PDFwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P.pdf (72,96KB)

PDFwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P1 - mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków.pdf (118,18KB)

PDFwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P3 - zbiór danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT (w postaci elektronicznej).pdf (115,38KB)

PDFwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P4 - zbiór danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 (w postaci elektronicznej).pdf (116,57KB)

PDFwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P7 - inne materiały.pdf (97,12KB)

XLSXwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P, P1, P3, P4, P7.xlsx (32,44KB)