Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 1161 )

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska - pok. 308, tel. 440-17-85 Pani Gabriela Kandora 

Zasady ogólne: 
Zezwolenie  wydaje się na wniosek,
Zezwolenie wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntu. 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek 
2. Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,lub wypis z planu zagospodarowania  przestrzennego,
3.Projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia.
4. Oświadczenie wnioskodawcy o rynkowej wartości wyłączonego gruntu lub akt notarialny.

5. Pełnomocnictwo ( w razie konieczności)

Opłaty:

1  Wydanie zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej

2. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł:

- gotówką w kasie Starostwa lub Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

- przelewem na  konto Urzędu Miasta  Strzelce Opolskie -BS Leśnica oddz. Strzelce Opolskie Nr 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001

Inne opłaty:
Za wyłączenie gruntu uiszcza się należność jednorazową oraz opłaty roczne przez okres 10 lat w razie trwałego wyłączenia a w przypadku nietrwałego wyłączenia opłaty roczne przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji

Czas oczekiwania:
· nie później niż w ciągu miesiąca

 

Uwagi końcowe: 
Uzyskanie zezwolenia na wyłączenie  z produkcji rolniczej wymagają m.in. gleby pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz uzytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego.
 

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wyłaczenie gruntów z produkcji.doc (26,50KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wyłaczenie gruntów z produkcji- dostępny cyfrowo.doc (28,00KB)
 

DOCWniosek o wydanie decyzji określajacej obowiązki zwiazane z wyłaczeniem gruntów z produkcji- dostępny cyfrowo.doc (30,50KB)

PDFWniosek o wydanie decyzji określajacej obowiązki zwiazane z wyłaczeniem gruntów z produkcji.pdf (67,59KB)