Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, pok. 308, tel. 440-17-85 - Pani Gabriela Kandora

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu  kierunku i terminu wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów.

Załączniki:

 • Poświadczenie prawa własności nieruchomości (odpis z Księgi Wieczystej)
 • Projekt rekultywacji.
 • Odbitka z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem do rekultywacji.
 • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin ( obszary górnicze)

  Opłaty:

 • decyzja nie podlega opłacie

  Czas oczekiwania:

  Nie później niż w ciągu miesiąca. Czas oczekiwania może ulec wydłużeniu, w zależności od zajęcia stanowiska przez organy opiniujące.

  Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Powiatu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

PDFwniosek o rekultywację i zagospodarowanie terenu .pdf (130,68KB)

DOCXWniosek o rekultywację gruntów rolnych i zagospodarowanie terenu-dostępny cyfrowo.docx (28,50KB)