Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska- pok. 308, tel. 77 440-17-86

Wymagane dokumenty:

Wniosek, który powinien zawierać:

- imię i nazwisko, adres zamieszkania,

- numer ewidencyjny działki lub działek, na których planowane jest pozyskanie drewna, obręb geodezyjny,

- uzasadnienie przekroczenia planu wyrębu.

Opłaty:

- za wydanie decyzji - 10 zł.

Opłatę można  uiścić:

- gotówką w kasie Starostwa lub Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

- przelewem na  konto Urzędu Miasta  Strzelce Opolskie -BS Leśnica oddz. Strzelce Opolskie Nr 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej- dwa miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Powiatu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

PDFWniosek o zmianę zadań gospodarczych.pdf (72,89KB)

DOCXWniosek o zmianę zadań gospodarczych - dostępny cyfrowo.docx (31,03KB)