Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja zwierząt

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 308 - Pani Gabriela Kandora  - tel. 440-17-85

Zasady ogólne: 
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia , wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wymagane dokumenty: 
1) wniosek ( patrz załączony plik),
2) oryginał lub kopia:
- zezwolenia na import zwierzęcia, albo 
- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzącego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
- innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Opłaty: 
- wpis do rejestru - 26 zł

- za wydanie na wniosek strony  zaświadczenia o wykreśleniu lub dokonaniu zmian w rejestrze  - 17 zł.

Opłat należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr – 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001 lub w kasie tutejszego urzędu.

 

Uwagi końcowe: 
Wpisanie do rejestru Starosta potwierdza wydaniem dokumentu rejestracyjnego

Plik do pobrania:
DOCWniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.doc (34,50KB)

PDFWniosek o dokonanie zmian w rejestrze zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.pdf (71,00KB)

PDFWniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.pdf (70,51KB)

 

DOCWniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej - dostępny cyfrowo.doc (32,50KB)

DOCWniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej- dostępny cyfrowo.doc (28,00KB)

DOCWniosek o dokonanie zmian w rejestrze zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej - dostępny cyfrowo.doc (28,50KB)