Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórkiSposób i miejsce złożenia dokumentów:
listownie, osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem systemu ePUAP
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych

 • Załączniki:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  • odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb),

  • pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,

  • w przypadku zgłoszenia zamiaru rozbiórki zamiast oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dołączyć zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę,

  • do zgłoszenia budowy: wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji transformatorowych, sieci oraz przebudowy stacji transformatorowych, należy dołączyć między innymi - cztery egz. projektu budowlanego oraz decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest wymagana.

    

 • Przy zgłoszeniu budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany - należy wypełnić druk zgłoszenia PB-2a załączając wymienione w druku dokumenty.

 • Druk zgłoszenia PB-2, PB-2a oraz druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością nie mogą podlegać modyfikacji.   

Uwaga: 
Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora należy złożyć w oryginale lub jako urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 77 4401761, 77 440 1763, 77 4401760
Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC.

Druki do pobrania w załączeniu.

PDFzgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych PB-2.pdf (119,41KB)
PDFzgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a).pdf (290,07KB)
PDFzgloszenie rozbiorki (PB-4).pdf (348,84KB)
PDFoświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).pdf (239,91KB)