Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
w roku  2015

 

 

 

Nazwa instytucji kontrolującej

Czas trwania

kontroli od - do

Zakres kontroli

1.

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

23.02.-27.02.2015

Realizacja działań organu kontrolowanego związanych z przyjmowaniem w trybie art. 30 Prawa budowlanego, zgłoszeń budowy obiektu budowlanego lub wykonywania innych robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 Pr.Bud.za okres od 2010 do 2012.

2.

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

11.03.-22.04.2015

Działanie Starosty Strzeleckiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisu art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartogragiczne

3.

Wojewoda Opolski

27.03.2015

Prawidłowość przygotowania kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

4.

Wojewódzki Urząd Pracy

26.05.-27.05.2015

Kontrola projektu „Młodzi kompetentni – dziś liceum, jutro studia”.

5

Wojewódzki Urząd Pracy

11.06.2015

Kontrola projektu „Szansa na lepszą przyszłość”

6

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

16.06.-24.07.2015

Kontrola problemowa gospodarki finansowej powiatu w zakresie inwentaryzacji składników mienia za lata 2011-2014 oraz dochodów z mienia za lata 2013-2014

7

Opolski Urząd Wojewódzki

14.08.-25.08.2015

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

8

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

29.09.2015

Kontrola projektu pn. „Ograniczenie energochłonności budynku LO im. Mieszka I w Zawadzkiem wraz z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii

9

Najwyższa Izba Kontyroli Delegatura w Opolu

30.09.-14.12.2015

Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych

10

Archiwum Państwowe w Opolu

20.10.2015

Kontrola Archiwum Zakładowego

11

Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

30.10.2015

Prawidłowość wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorcom

 

 

Sporządziła:
Irena Pietrucha