Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

1. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego:

- wniosek o rejestrację pojazdu,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- tablice rejestracyjne,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego.

2. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego:

- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego.

3. W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym:

- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,

- dowód własności podwozia lub ramy,

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,

- dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu:

- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,

- dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

5. W przypadku zgłoszenia zmiany danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikających ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych:

- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,

- dowód rejestracyjny pojazdu,

- oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty właściciela i współwłaściciela,

- aktualna polisa OC

Opłaty w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego:

13,50 zł pozwolenie czasowe (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
54,00 zł dowód rejestracyjny (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
75,00 zł wtórnik karty pojazdu (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
18,50 zł nalepka kontrolna (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)

Opłaty za tablice rejestracyjne w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego:

80,00 zł samochodowe
40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy / na przyczepę
30,00 zł motorowerowe
1 000,00 zł oplata za tablice indywidualne 500,00 zł / 1 szt.

Opłaty w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym:

54,00 zł dowód rejestracyjny (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
18,50 zł pozwolenie czasowe (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.
O zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący w terminie nie przekraczającym 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 ze zm.)

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".