Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja prawna

EDUKACJA PRAWNA

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przewiduje działania polegające na podnoszeniu świadomości prawnej społeczeństwa dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 2019 roku zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego. Tematyka i forma przedsięwzięć edukacyjnych będzie wynikać z problemów zgłaszanych w toku poradnictwa w danym powiecie. Również starosta, stosownie do lokalnych potrzeb, w umowie z organizacją może wskazać konkretne zapotrzebowanie co do formy lub tematyki edukacji prowadzonej w powiecie w danym roku.

Zadania edukacyjne będą mogły być realizowane w szczególności poprzez opracowanie informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz prowadzeniu kampanii społecznych, w skali lokalnej i w odniesieniu do lokalnych potrzeb.

Poniżej znajdą Państwo przydatne linki do stron zawierających poradniki, informatory oraz artykuły z zakresu edukacji prawnej:

Powiat Strzelecki prowadzi działania w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. Projekty finansowane są  z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom a realizują je organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

W 2020 r. zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone Stowarzyszeniu OPPEN - Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu (https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPPEN) natomiast zadanie polegające na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu (https://www.sc.org.pl/aktualnosci/). Na w/w stronach znajdują się  materiały informacyjne dotyczące darmowej pomocy prawnej oraz  edukacji prawnej.

Materiały edukacyjne do pobrania:

 1. Spot wideo promujący dostęp do nieodpłatnych świadczeń: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA
 2. Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu mediacji: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
 3. Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu praw konsumenckich: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
 4. Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu cyberprzemocy: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk
 5. PDFE - informator - Podstawowe zasady zawierania umów - Stowarzyszenie SURSUM CORDA.pdf
 6. PDFE-informator - Jak sobie radzić z pismami urzędowymi - Stowarzyszenie SURSUM CORDA.pdf
 7. PDFKampania edukacyjna MMS Prawny - Budżet obywatelski - Stowarzyszenie SURSUM CORDA.pdf
 8. PDFKampania edukacyjna MMS Prawny - Sprawy urzędowe -Stowarzyszenie SURSUM CORDA.pdf

Promocja projektu:

 1. PDFInformator - ulotka NPP i NPO 2020 cz. I.pdf
 2. PDFInformator - ulotka NPP i NPO 2020 cz. II.pdf
 3. PDFPlakat ogólny.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-11-2020
  przez: Rafał Kotrys
 • opublikowano:
  17-11-2020 13:24
  przez: Rafał Kotrys
 • zmodyfikowano:
  17-11-2020 14:33
  przez: Rafał Kotrys
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 22
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl