Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Decyzja o zezwoleniu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

1. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej,
osobie, która przedstawiła następujące dokumenty:

1) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
2) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
3) zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
4) zaświadczenia potwierdzające, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej;
5) dowód uiszczenia opłaty w wysokości 50,50 zł


2. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, określając:

1) zakres zezwolenia odpowiadający:
a) rodzajowi ukończonego kursu,
b) zakresowi badań lekarskich i psychologicznych,

2) ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.


PDFwniosek uprzywilejowane.pdf

 

 

 

 
 

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2019
  przez: Karolina Szopa
 • opublikowano:
  25-03-2019 08:26
  przez: Karolina Szopa
 • zmodyfikowano:
  17-07-2019 12:08
  przez: Karolina Szopa
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 827
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl