Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDF2.1. Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf
PDF2.2. Załącznik Nr 2 do SIWZ.pdf
PDF2.3. Załącznik Nr 3 do SIWZ.pdf
PDF2.4. Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf
PDF3. Informacja o zamieszczeniu załączników Nr 1 - Nr 4 w wersji do edycji.pdf
DOCX3.1. Załącznik Nr 1 do SIWZ w wersji do edycji.docx
DOC3.2. Załącznik Nr 2 do SIWZ w wersji do edycji.doc
DOC3.3. Załącznik Nr 3 do SIWZ w wersji do edycji.doc
DOC3.4. Załącznik Nr 4 do SIWZ w wersji do edycji.doc
PDF4. Uchwała Nr 220-2018 z dnia 15 maja 2018 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzelwckiego o udzielenie absolutorium (...).PDF
PDF5. Uchwała Nr 601-2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Składu Orzekajacego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego (...).PDF
PDF6. Uchwała Nr 603-2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (...) .PDF
PDF7. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie nadwyzce jednostki samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 30 czerwca 2018 r..pdf
PDF8. Sprawozdania RB-Z, RB 27S oraz RB 28S za 2017 r. oraz I polrocze 2018 r.pdf
PDF9. Zobowiązania finansowe Powiatu (...).pdf
PDF10. Uchwała Nr XLII-40-18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2017 r.pdf
PDF11. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf
PDF12. Kserokopia decyzji w sprawie nadania NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ.pdf
PDF13. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz skonsolidowany bilans Powiatu sporządzony na dzień 31.12.2017 r.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2018
  przez: Anna Gusdek
 • opublikowano:
  15-11-2018 12:57
  przez: Anna Gusdek
 • zmodyfikowano:
  14-01-2019 12:06
  przez: Anna Gusdek
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 797
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×