Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji

Klub sportowy/uczniowski klub sportowy wpisany do w/w ewidencji jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian (nazwy, siedziby, adresu, imion i nazwisk, funkcji osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej, statutu, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celu, terenu działania Klubu) złożyć do organu ewidencyjnego (Starosta Strzelecki) stosowny wniosek o dokonanie zmian w ewidencji.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek klubu sportowego/uczniowskiego klubu sportowego o dokonanie zmian w ewidencji.

2. Protokół z zebrania członków uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego.

3. Podjęte uchwały dot. wprowadzonych zmian.

4. Jednolity tekst statutu po zmianach (2 egz.), jeżeli był zmieniany.

5. Lista obecności na zebraniu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2018
  przez: Ewa Pinkawa
 • opublikowano:
  16-02-2018 12:51
  przez: Ewa Pinkawa
 • zmodyfikowano:
  16-02-2018 12:51
  przez: Ewa Pinkawa
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1067
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl