Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich

Projekt zrealizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich”

 

Cel projektu:

 • przebudowa drogi na odcinku 1274 m, z ujednoliceniem parametrów technicznych przekroju poprzecznego drogi do następujących wartości: 

- jezdnia o przekroju 2 x 3,50m;

- pobocza gruntowe 2 x 1,25m;

- chodnik o szerokości 2,00m

 • wzmocnienie konstrukcji jezdni dla kategorii obciążenia ruchem KR4 oraz dopuszczalnego obciążenia 115 kN.
 • przebudowa 2 skrzyżowań: z drogą gminną (ul. Leśna) i z drogą powiatową nr 1804 O (ul. Osiecka).
 • wyprofilowanie i oczyszczenie rowów. 
 • nowe oznakowanie,
 • wykonanie nowego aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych,
 • wyrównanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych 2 x 1,25m;
 • montaż 122 m ekranów akustycznych

 

 

Długość przebudowanej drogi: 1,274 km

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 1.675.956,00 PLN

Dotacja celowa z budżetu  państwa w 2017 r. na dofinansowanie projektu: 837.978,00 PLN

Wkład własny budżetu powiatu 837.978,00 PLN

Projekt zrealizowany w 2017 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-08-2017
  przez: Joanna Marut
 • opublikowano:
  03-08-2017 09:48
  przez: Joanna Marut
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1082
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl