Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

PDFZaproszenie na prelekcje.pdf
 

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Strzelecki od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – na podstawie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatanci - na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani - po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
 • osoby, które ukończyły 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • młodzież do 26. roku życia – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – na podstawie złożonego oświadczenia,                                                                          
 • kobiety w ciąży – na podstawie przedłożonego dokumentu potwierdzającego ciążę.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych 
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Ponadto ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadania z zakresu edukacji prawnej będą realizowane przez właściwe organy samodzielnie albo ich realizacja będzie zlecana organizacjom pozarządowym, a także uczelniom prowadzącym studia wyższe na kierunku prawo oraz samorządom zawodowym adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych.

PPTXPREZENTACJA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA.pptx - KLIKNIJ, POBIERZ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 

STRONA INTERNETOWA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-05-2017
  przez: Ewelina Jelito
 • opublikowano:
  25-05-2017 14:47
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  24-09-2018 10:25
  przez: Piotr Wiatrek
 • podmiot udostępniający:
  powiat strzelecki
  odwiedzin: 3218
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×