Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych

!. Podmiot udostępniający informację: Powiat Strzelecki.

2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść informacji: Bernadetta Kaluza, Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki pokój 304, tel. (077) 4401772.

3. Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację: Bernadetta Kaluza.

4. Imie i nazwisko osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej: Ewa Pinkawa.

5. Czas udostępnienia informacji: nieokreślony.

Wzór karty rejstru 

 

L.p.

Data wpisu

Nazwa, siedziba i adres stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego

Zasięg działania stowarzyszenia kultury fizycznej lub zwiazku sportowego

Cele stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego oraz sposoby ich realizacji

Data złożenia wniosku o zarejstrowanie oraz imiona i nazwiska osób składajacyh wniosek

Władze stowarzyszenia kultury fizycznej lub zwiazku sportowego, ze wskazaniem tych osób, które są uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia lub związku i zaciągania zobowiązań majątkowych

Data uchwalenia statutu lub zmiana złożonego do akt

Data, sygnatura akt i treść postanowienia sądu o zastosowaniu wobec stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego środków prawnych oraz o ustanowieniu kuratora

Wzmianka o wykreśleniu stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego z rejestru oraz uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 81 poz. 889 z późn. zm.) art. 7 ust. 4.

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2005
  przez: Ewa Pinkawa
 • opublikowano:
  07-10-2005 10:14
  przez: Ewa Pinkawa
 • zmodyfikowano:
  04-12-2010 15:01
  przez: Ewa Pinkawa
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1219
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl