Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Protokoły

Na podstawie §46 ust.2 oraz §47 i §48 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074) sporządza się i ewidencjonuje protokoły sesji rady powiatu, posiedzeń komisji, posiedzeń zarządu, a także akty tych organów (uchwały, postanowienia, opinie itp.) według zasad ustalonych przez Radę Powiatu w uchwale nr II/26/02 z dnia 27 listopada 2002 r.
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu i jej komisji przechowywane są w Biurze Rady Powiatu, pok. nr 208.
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym, pok. nr 208.
Z treścią protokołów można się zapoznać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-05-2005
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  05-05-2005 12:07
  przez: Krzysztof Rozmus
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 3366
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl