Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

W Archiwum Zakładowym Starostwa znajdują się akta byłego Urzędu Rejonowego wraz z działającym przy nim Gospodarstwie Pomocniczym, akta zlikwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich oraz akta wytworzone przez Starostwo. Akta mogą być wykorzystywane przez potencjalnych użytkowników bądź to na miejscu -  w lokalu archiwum lub poprzez wypożyczenie poza pomieszczenie archiwum - co następuje na podstawie karty udostępniania akt, podpisanej przez kierownika komórki organizacyjnej. Istnieje również możliwość udostępnienia akt dla celów naukowo – badawczych, co odbywa się po uzyskaniu zgody od Starosty.
Ubiegający się o zgodę na skorzystanie z zasobów archiwum, powinni okazać wcześniej zaświadczenie z uczelni lub instytucji, dla której pracują. Możliwe do udostępnienia są tylko akta nie zawierające klauzuli poufności. Korzystanie z tych akt odbywać się może tylko pod nadzorem pracownika archiwum, w udostępnionym przez niego wcześniej pomieszczeniu. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wydanie akt poza zakład pracy. Odbywa się to jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach: np. na wniosek sądu i prokuratury, policji, zakładu ubezpieczeń społecznych lub innego zakładu, który pisemnie udowodni taką potrzebę. Wypożyczanie akt odbywa się wtedy za zgodą Starosty i na dokładnie określony termin.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-06-2005
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  20-06-2005 09:18
  przez: Krzysztof Rozmus
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 3248
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl