Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 440-17-80 do 82,  440-17-85 do 86 
pok.  306, 307,308

e-mail: 

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie sprawy z zakresu: ochrony środowiska, prawa wodnego, leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody, odpadów, rybactwa śródlądowego i ochrony gruntów rolnych. 
I . W zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (  Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 )


II . W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (  Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami )


III . W zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 652 )


IV . W zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. , poz. 788 z późn. zm. )


V . W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016 r.  , poz. 2134 z późn. zm.)


VI  . W zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1955 )


VII .   W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (  Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.)


VIII . W zakresie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2060 z późn. zm.).      

IX . W zakresie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskij Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 562 z późn. zm.)
X. W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)


XI. W zakresie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2017r.  poz. 1161)


XII. W zakresie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 z późn. zm.).

XIII. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz. U. z 2016r. , poz. 803).

XIV. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U.z 2017r.  poz. 568 z późn. zm.)

XV. Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.).

Jolanta Kusińska - Naczelnik Wydziału

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2009
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  20-02-2009 09:55
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  10-11-2017 11:32
  przez: Katarzyna Łapczuk
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1096
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×