Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 440-17-80 do 82,  440-17-85 do 86 
pok.  306, 307,308

e-mail: 

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie sprawy z zakresu: ochrony środowiska, prawa wodnego, leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody, odpadów, rybactwa śródlądowego i ochrony gruntów rolnych. 
I . W zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne


II . W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska


III . W zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym


IV . W zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach


V . W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


VI  . W zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie


VII .   W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


VIII . W zakresie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych   

IX . W zakresie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskij Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
X. W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.


XI. W zakresie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


XII. W zakresie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

XIII. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

XIV. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

XV. Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Jolanta Kusińska - Naczelnik Wydziału

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2009
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  20-02-2009 09:55
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  14-02-2018 09:52
  przez: Katarzyna Łapczuk
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 5417
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl