Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik: Mirosława Kwatek-Hoffmann

Wydział Komunikacji i Transportu   
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

e-mail: 

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje i weryfikuje wnioski dotyczące rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, zbycia i nabycia pojazdów w pokoju nr 7
na parterze budynku, w godzinach:

poniedziałek 7:30 - 17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 - 14:00

 

W przypadku, gdy nie będą Państwo mogli przyjść do nas w umówionym terminie prosimy
o informację telefoniczną.

Rejestracja Pojazdów

pokój:  05
tel.  (077) 440 17 07 do 10
fax. (077) 440 17 01

Dowody rejestracyjne

pokój:  04
tel.  (077) 440 17 11 do 12
fax. (077) 440 17 01

Nowy wniosek:
PDFWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.pdf


Informacje i wnioski:
Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Czasowa rejestracja

Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie powiatu strzeleckiego

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną

Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wykaz Stacji Demontażu znajdujących się na terenie Powiatu Strzeleckiego

 

Prawa Jazdy 
pokój: 02
tel. (077) 440 17 06

Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy

Prawo jazdy

Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) działających na terenie Powiatu Strzeleckiego
Nadanie uprawnień instruktora

 

Stacje Kontroli Pojazdów

pokój: 02
tel. (077) 440 17 06

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego

Nadanie uprawnień diagnosty

 

Transport Drogowy,
pokój: 02
tel.   (077) 440 17 06

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydawanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Przejazd pojazdu nienormatywnego


Zarządzanie Ruchem na Drogach Gminnych i Powiatowych
pokój: 02
tel.  (077) 440 17 06

Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.

Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu


Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania powiatu wynikające
z następujących aktów prawnych:

1.  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
     (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
     (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
3.  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
     (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)
4.  Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe
     (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.)
5.  Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
     (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.)

6.  Ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
     (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
     (tj. Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 578 z późn. zm.)
8. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
     (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
9. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r.
     (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)
10. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.
     (tj. Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.)
11. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
     (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2008
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  10-10-2008 12:56
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  16-09-2020 10:47
  przez: Anna Jureczko
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 38345
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl