Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik: Mirosława Kwatek-Hoffmann

Wydział Komunikacji i Transportu   
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

e-mail: 
 

Rejestracja Pojazdów
pokój: 04, 05
tel.  (077) 440 17 07 do 12
fax. (077) 440 17 01

Prawa Jazdy 
pokój: 02
tel. (077) 440 17 06

Transport Drogowy,
Zarządzanie Ruchem na Drogach Gminnych i Powiatowych

pokój: 02
tel/fax   (077) 440 17 06

Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania powiatu wynikające
z następujących aktów prawnych:

1.  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
     (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
     (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
3.  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
     (tj. Dz. U.  z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)
4.  Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe
     (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.)
5.  Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
     (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.)

6.  Ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
     (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
     (tj. Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 578 z późn. zm.)
8. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
     (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
9. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r.
     (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
10. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.
     (tj. Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.)
11. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
     (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2008
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  10-10-2008 12:56
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  10-12-2018 07:50
  przez: Karolina Szopa
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 13805
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×