Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 440-17-37 do 49
pok. 105, 105A, 108, 110, 111, 112, 114

e-mail:  lub 

 

- przejmowanie nieruchomości w wyniku zrzeczenia się lub darowizny, 
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu, 
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste, - zwroty nieruchomości wywłaszczonych, 
- przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 
- zwroty gruntu pod budynkiem oraz działki przyzagrodowej, oddanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, 
- ustalanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

Z zakresu działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i buynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
- sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakrsie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszenia o przystąpieniu do ich wykonania oraz odbieranie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałych materiałów lub informacji o nich

Do zadań Wydziału należą również podejmowane działania w zakresie:  
- dekretu o mocy prawnej ksiąg wieczystych 
- ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 
- ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 
- ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
- ustawy o lasach
- ustawy Prawo wodne

Rajmund Hudzik - Geodeta Powiatowy

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2007
  przez: Teresa Długosz
 • opublikowano:
  26-01-2007 11:08
  przez: Teresa Długosz
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 2098
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×