Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440-17-37 do 49
pok. 105 – 114
e-mail:
gkn@powiatstrzelecki.pl (zakres całego Wydziału)
kataster@powiatstrzelecki.pl (zakres ewidencji gruntów i budynków)
podgik@powiatstrzelecki.pl (zakres Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

https://mapy.powiatstrzelecki.pl

Geodeta Powiatowy: Rajmund Hudzik

Zadania Wydziału:
- przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu,
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste,
- zwroty nieruchomości wywłaszczonych, 
- zwroty gruntu pod budynkiem oraz działki przyzagrodowej, oddanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, 
- ustalanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
- koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- udostępnianie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenie baz danych BDOT500, BDSOG, EGBiL, GESUT i Rejestru Cen.

Do zadań Wydziału należą również podejmowane działania w zakresie:  
- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- dekretu o mocy prawnej ksiąg wieczystych,
- ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
- ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- ustawy o lasach,
- ustawy Prawo wodne.

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2007
  przez: Teresa Długosz
 • opublikowano:
  26-01-2007 11:08
  przez: Teresa Długosz
 • zmodyfikowano:
  18-11-2020 13:22
  przez: Teresa Długosz
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 11284
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl