Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- oświadczenie o zbyciu pojazdu,

- kopia dokumentu przeniesienia prawa własności lub jego drugi egzemplarz.

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty właściciela i współwłaściciela

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

W przypadku zbycia pojazdu właściciel jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)

PDFWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.pdf

PDFupoważnienie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2016
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  29-12-2016 12:02
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  03-01-2020 08:46
  przez: Piotr Wiatrek
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 5826
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl