Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej,

- dowód rejestracyjny.

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty właściciela i współwłaściciela.

Opłaty:

Dodatkowa tablica rejestracyjna - 40,00 zł.

Znaki legalizacyjne - 12,50 zł.

Opłata ewidencyjna - 0,50 zł.

Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas oczekiwania na dodatkową tablicę rejestracyjną wynosi około 14 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012r. poz. 481 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355)

DOCXwniosek o wydanie dodatkowej tablicy.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2016
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  29-12-2016 12:01
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  21-03-2019 10:25
  przez: Piotr Wiatrek
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 2016
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl