Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeśli była wydana,

- tablice rejestracyjne.

Do wglądu:

dowód osobisty właściciela i współwłaściciela

Opłaty:

Opłata za wycofanie pojazdu z ruchu:

80,00 zł - na okres 2 miesięcy
4 zł – za każdy kolejny miesiąc w przedziale od 3 do 12 miesięcy
2 zł – za każdy kolejny miesiąc w przedziale od 13 do 24 miesięcy
0,25 zł – za każdy kolejny miesiąc w przedziale od 25 do 48 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

Czasowe wycofanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,

- ciągniki samochodowe,

- pojazdy specjalne,

- autobusy.

Organ rejestrujący dokonując czasowego wycofania pojazdu z ruchu zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.)

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2016
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  29-12-2016 11:58
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  21-03-2019 10:23
  przez: Piotr Wiatrek
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1561
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl