Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o rejestrację pojazdu,

- dowód własności pojazdu,

- dowód rejestracyjny lub oświadczenie właściciela pojazdu o braku dowodu rejestracyjnego, złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

- uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury ( w przypadku pojazdu zabytkowego) lub opinię rzeczoznawcy samochodowego dot. uznania pojazdu za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji ( w przypadku pojazdu unikatowego)

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu zabytkowego, co do zgodności z warunkami technicznymi z okręgowej stacji kontroli pojazdów lub Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu,

- tablice rejestracyjne.

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty właściciela i współwłaściciela,

 

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
54,00 zł dowód rejestracyjny (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
18,50 zł nalepka kontrolna (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)

Opłaty za tablice rejestracyjne:

100,00 zł samochodowe
50,00 zł motocyklowe

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 30 min

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355)

PDFWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.pdf

PDFupoważnienie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2016
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  29-12-2016 11:55
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  03-01-2020 08:45
  przez: Piotr Wiatrek
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1976
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl