Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do Ewidencji,
 2. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej.
 3. Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej  oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie,  o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt. 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2.
 4. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
 5. Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące. 
Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2016
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  29-12-2016 11:38
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  16-02-2018 11:39
  przez: Ewa Pinkawa
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1707
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl