Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60382607148888280214420090000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
455852950338946312903280330933417844230646029482735370657987
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
124720421043917105910531070149610168759173929
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
717145393010051834100212201460167014819291136
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000623
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 394319
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 26552
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 17222
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 14937
 5. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 8718
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8445
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 7279
 8. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 6109
 9. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 6094
 10. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 5222
 11. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 4798
 12. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 4549
 13. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 4203
 14. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 4147
 15. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 4019
 16. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 4019
 17. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 3875
 18. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 3870
 19. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 3811
 20. Zasady
  Wyświetleń: 3810
 21. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 3773
 22. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 3605
 23. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3429
 24. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 3399
 25. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 3386
 26. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 3254
 27. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 3246
 28. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 3192
 29. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 2836
 30. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2798
 31. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 2700
 32. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2688
 33. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 2646
 34. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 2633
 35. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2536
 36. Konkursy
  Wyświetleń: 2513
 37. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 2511
 38. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 2480
 39. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2424
 40. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2402
 41. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2285
 42. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 2280
 43. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2268
 44. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2109
 45. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 2064
 46. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 2050
 47. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 2035
 48. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2032
 49. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 2017
 50. Budżet
  Wyświetleń: 1960
 51. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 1941
 52. Władze, budżet
  Wyświetleń: 1937
 53. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1923
 54. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1897
 55. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 1869
 56. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 1859
 57. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1783
 58. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1738
 59. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1671
 60. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 1656
 61. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1615
 62. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1571
 63. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1563
 64. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 1561
 65. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 1535
 66. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 1514
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1475
 68. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1454
 69. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 1451
 70. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1410
 71. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1392
 72. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1385
 73. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1376
 74. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1371
 75. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1336
 76. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1327
 77. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 1322
 78. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1304
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1298
 80. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1285
 81. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 1270
 82. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 1268
 83. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1263
 84. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1262
 85. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1257
 86. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1256
 87. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 1250
 88. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 1241
 89. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 1231
 90. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1231
 91. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1228
 92. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1223
 93. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1194
 94. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 1185
 95. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1182
 96. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1160
 97. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 1149
 98. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1144
 99. Protokoły
  Wyświetleń: 1143
 100. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 1137
 101. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 1131
 102. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1130
 103. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1102
 104. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 1093
 105. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 1092
 106. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1075
 107. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1070
 108. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 1061
 109. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1055
 110. Wybory 2014
  Wyświetleń: 1045
 111. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1032
 112. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1012
 113. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 1011
 114. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 1011
 115. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1010
 116. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 1009
 117. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 998
 118. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 967
 119. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 965
 120. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 962
 121. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 941
 122. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 930
 123. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 922
 124. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 922
 125. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 916
 126. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 879
 127. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 877
 128. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 877
 129. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 869
 130. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 841
 131. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 818
 132. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 817
 133. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 812
 134. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 811
 135. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 809
 136. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 808
 137. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 801
 138. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 800
 139. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 798
 140. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 792
 141. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 771
 142. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 771
 143. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2018 rok
  Wyświetleń: 761
 144. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 759
 145. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 758
 146. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 755
 147. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 751
 148. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 750
 149. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 744
 150. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 737
 151. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 724
 152. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 722
 153. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 717
 154. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 707
 155. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 700
 156. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 693
 157. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 689
 158. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 680
 159. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 679
 160. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 673
 161. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 669
 162. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 665
 163. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 658
 164. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 653
 165. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 653
 166. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 652
 167. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 650
 168. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 643
 169. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 640
 170. Dotacje
  Wyświetleń: 639
 171. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 636
 172. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 634
 173. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 630
 174. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 627
 175. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 627
 176. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 622
 177. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 621
 178. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 621
 179. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 618
 180. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 612
 181. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 610
 182. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 608
 183. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 606
 184. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 602
 185. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 601
 186. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 601
 187. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 600
 188. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 597
 189. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 595
 190. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 595
 191. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 593
 192. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 592
 193. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 587
 194. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 586
 195. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 584
 196. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 583
 197. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 580
 198. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 579
 199. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 576
 200. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 573
 201. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 572
 202. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 571
 203. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 571
 204. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 569
 205. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 568
 206. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 568
 207. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 567
 208. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 567
 209. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 567
 210. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 561
 211. oświadczenie
  Wyświetleń: 555
 212. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 553
 213. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 552
 214. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 552
 215. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 551
 216. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 549
 217. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 548
 218. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 544
 219. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 542
 220. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 539
 221. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 538
 222. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 535
 223. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 533
 224. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 531
 225. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 529
 226. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 529
 227. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 524
 228. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 523
 229. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 523
 230. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 522
 231. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 522
 232. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 522
 233. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 518
 234. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 518
 235. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 518
 236. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 517
 237. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 516
 238. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 516
 239. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 513
 240. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 511
 241. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 508
 242. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 507
 243. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 502
 244. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 501
 245. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 500
 246. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 499
 247. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 498
 248. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 497
 249. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 494
 250. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 492
 251. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 486
 252. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 477
 253. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 475
 254. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 475
 255. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 475
 256. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 472
 257. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 471
 258. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 470
 259. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 468
 260. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 467
 261. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 466
 262. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 464
 263. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 462
 264. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 459
 265. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 456
 266. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 456
 267. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 452
 268. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 451
 269. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 451
 270. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 448
 271. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 448
 272. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 446
 273. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 443
 274. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 442
 275. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 441
 276. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 441
 277. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 440
 278. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 434
 279. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 431
 280. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 430
 281. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 430
 282. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 429
 283. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 426
 284. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 426
 285. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 425
 286. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 417
 287. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 414
 288. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 413
 289. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 411
 290. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 410
 291. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 409
 292. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 409
 293. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 407
 294. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 406
 295. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych, wzdłuż drogi powiatowej 1806 O w m. Szymiszów
  Wyświetleń: 405
 296. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 405
 297. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 404
 298. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 401
 299. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 401
 300. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 400
 301. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 399
 302. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 399
 303. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 399
 304. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 397
 305. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 396
 306. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 393
 307. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 393
 308. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 390
 309. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 388
 310. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 385
 311. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 383
 312. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 383
 313. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 382
 314. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2021-2024"
  Wyświetleń: 382
 315. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 381
 316. Porozumienia
  Wyświetleń: 381
 317. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 378
 318. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 376
 319. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 376
 320. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 375
 321. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 372
 322. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 372
 323. Umowy
  Wyświetleń: 371
 324. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 366
 325. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 365
 326. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 364
 327. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 362
 328. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 361
 329. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 360
 330. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 360
 331. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 357
 332. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 356
 333. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 352
 334. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 351
 335. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 349
 336. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 347
 337. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 347
 338. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 345
 339. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 342
 340. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 341
 341. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 340
 342. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 339
 343. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 337
 344. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 336
 345. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 336
 346. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 333
 347. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 330
 348. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 327
 349. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 327
 350. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 326
 351. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 324
 352. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 324
 353. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 323
 354. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 321
 355. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 318
 356. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 314
 357. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 313
 358. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 313
 359. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 313
 360. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 312
 361. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 311
 362. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 307
 363. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 306
 364. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 304
 365. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 302
 366. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 300
 367. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 299
 368. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 299
 369. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 298
 370. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 297
 371. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 296
 372. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 294
 373. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 288
 374. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 285
 375. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 281
 376. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 281
 377. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 280
 378. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 280
 379. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 277
 380. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 275
 381. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 273
 382. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 269
 383. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 268
 384. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 265
 385. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 264
 386. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 260
 387. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 257
 388. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 256
 389. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 255
 390. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 254
 391. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 254
 392. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 254
 393. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 246
 394. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 242
 395. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 240
 396. Zgłoszenia budowy 2018r.
  Wyświetleń: 238
 397. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 226
 398. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 226
 399. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 222
 400. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 219
 401. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 215
 402. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 211
 403. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 211
 404. Uchwała Nr 490/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 204
 405. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 196
 406. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 195
 407. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 191
 408. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Leśna, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 187
 409. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 186
 410. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 185
 411. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 183
 412. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 183
 413. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 182
 414. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Stawowa, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 179
 415. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 177
 416. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 176
 417. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 174
 418. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 172
 419. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 172
 420. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 172
 421. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 171
 422. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 171
 423. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 171
 424. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 166
 425. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 164
 426. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoo
  Wyświetleń: 164
 427. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 164
 428. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 164
 429. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 162
 430. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 162
 431. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 157
 432. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 155
 433. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 154
 434. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia zlewni dróg gminnych oraz wykonanie urządzeń wodnych, na dz. nr 554/24 w Otmicach
  Wyświetleń: 152
 435. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 152
 436. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 148
 437. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 146
 438. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 145
 439. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 143
 440. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 142
 441. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 141
 442. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 140
 443. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 137
 444. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 135
 445. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 133
 446. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 132
 447. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 132
 448. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 131
 449. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 130
 450. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 128
 451. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 126
 452. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 126
 453. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 125
 454. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 125
 455. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 123
 456. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 123
 457. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 123
 458. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 123
 459. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 123
 460. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 122
 461. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 122
 462. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 120
 463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 119
 464. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 118
 465. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 117
 466. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 117
 467. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 117
 468. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 116
 469. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 116
 470. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚ.6223-29/07 z dnia 4.01.2008 r. na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych i odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi dojazdowej do SAG Olszowa
  Wyświetleń: 115
 471. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 115
 472. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 115
 473. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 114
 474. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 114
 475. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 110
 476. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 110
 477. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 109
 478. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 108
 479. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 108
 480. test
  Wyświetleń: 107
 481. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w m. Kielcza
  Wyświetleń: 106
 482. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 106
 483. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 104
 484. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 100
 485. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 99
 486. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 99
 487. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 98
 488. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 98
 489. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 97
 490. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 97
 491. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 96
 492. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 95
 493. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 94
 494. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 81
 495. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 81
 496. sbburgion
  Wyświetleń: 77
 497. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 74
 498. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 72
 499. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów językowych certyfikacyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej” w podziale na 4 części”
  Wyświetleń: 64
 500. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 63
 501. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 61
 502. ,,Zakup i dostawa poczęstunków na zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 57
 503. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 52
 504. ,,Zakup i dostawa materiałów biurowych w podziale na 3 części na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 50
 505. Strona testowa
  Wyświetleń: 46
 506. „Opracowanie projektów herbu i flagi Powiatu Strzeleckiego, flagi stolikowej, banneru, pieczęci: powiatowej, Starosty oraz Rady Powiatu, sztandaru, łańcucha władzy Starosty i laski Przewodniczącego Rady”
  Wyświetleń: 43
 507. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 21
 508. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 19
 509. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 12
 510. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 11
 511. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 10
 512. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 8
 513. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 7
 514. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 5
 515. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów – Rożniątów w m. Szymiszów ul. Dworcowa”
  Wyświetleń: 5
 516. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1410
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×