Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7727491901965891039071317519882072029170260000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101109763607248781967102708833158365589641940969514784948110711
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6037360572885698005160887542195457956182669338835110906879733
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
456092958139138313593292330994418904237446103483335373957981
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164053
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1416940
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 72056
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 53704
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 40431
 5. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 33790
 6. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 18746
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 17914
 8. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 12876
 9. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 12234
 10. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 11775
 11. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 10977
 12. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 9753
 13. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 9737
 14. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 9449
 15. Budżet
  Wyświetleń: 9007
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8853
 17. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 8807
 18. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 8550
 19. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8492
 20. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 8424
 21. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8247
 22. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 8217
 23. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 7989
 24. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 7887
 25. Zasady
  Wyświetleń: 7857
 26. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7616
 27. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 7114
 28. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 7026
 29. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 6842
 30. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 6671
 31. Konkursy
  Wyświetleń: 6657
 32. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 6616
 33. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 6499
 34. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 6467
 35. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 6450
 36. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 6300
 37. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2
  Wyświetleń: 6298
 38. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 6226
 39. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 6212
 40. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6144
 41. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 5762
 42. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5745
 43. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 5639
 44. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 5608
 45. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 5584
 46. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5538
 47. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 5482
 48. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 5413
 49. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 5379
 50. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 5370
 51. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 5362
 52. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 5350
 53. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 5319
 54. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 5257
 55. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 5186
 56. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5057
 57. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 5038
 58. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 4992
 59. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 4956
 60. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 4902
 61. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 4844
 62. Władze, budżet
  Wyświetleń: 4811
 63. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 4758
 64. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 4709
 65. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 4703
 66. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 4685
 67. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 4543
 68. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 4513
 69. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4495
 70. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 4443
 71. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 4427
 72. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2020
  Wyświetleń: 4332
 73. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 4164
 74. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 4064
 75. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 4018
 76. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 4016
 77. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3997
 78. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 3973
 79. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 3847
 80. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3839
 81. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 3825
 82. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3720
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3689
 84. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 3613
 85. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 3579
 86. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Ujazd i dla gminy Leśnica z podziałem na dwa zadania (...)"
  Wyświetleń: 3572
 87. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 3556
 88. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 3548
 89. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3535
 90. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 3527
 91. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3495
 92. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3400
 93. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3386
 94. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 3378
 95. Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2020
  Wyświetleń: 3340
 96. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3320
 97. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3305
 98. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3304
 99. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3292
 100. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 3281
 101. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3274
 102. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3271
 103. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3255
 104. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 3240
 105. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3221
 106. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 3168
 107. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 3163
 108. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 3161
 109. Wybory 2014
  Wyświetleń: 3143
 110. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3133
 111. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 3132
 112. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3122
 113. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2020 rok
  Wyświetleń: 3120
 114. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3116
 115. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3112
 116. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 3067
 117. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 3058
 118. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3041
 119. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 3040
 120. Protokoły
  Wyświetleń: 3028
 121. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 3024
 122. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3011
 123. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 3010
 124. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 2974
 125. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 2969
 126. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2963
 127. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 2949
 128. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1
  Wyświetleń: 2944
 129. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2944
 130. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 2925
 131. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2910
 132. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2863
 133. Wybory 2018
  Wyświetleń: 2863
 134. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 2849
 135. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 2810
 136. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2798
 137. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 2798
 138. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2781
 139. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 2776
 140. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 2714
 141. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 2707
 142. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2692
 143. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 2691
 144. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 2685
 145. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 2684
 146. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 2679
 147. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 2659
 148. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 2617
 149. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2573
 150. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2557
 151. Dotacje
  Wyświetleń: 2538
 152. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 2519
 153. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 2518
 154. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 2517
 155. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 2508
 156. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 2489
 157. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2484
 158. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2466
 159. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2454
 160. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 2451
 161. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 2448
 162. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2431
 163. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 2425
 164. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 2379
 165. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 2354
 166. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 2335
 167. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2019
  Wyświetleń: 2333
 168. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 2331
 169. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 2314
 170. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 2291
 171. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2286
 172. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2225
 173. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2018
  Wyświetleń: 2217
 174. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 2212
 175. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2202
 176. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 2185
 177. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2125
 178. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 2125
 179. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 2109
 180. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 2106
 181. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 2095
 182. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 2091
 183. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 2091
 184. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 2072
 185. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 2046
 186. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2022
 187. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2018
 188. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 2000
 189. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 1981
 190. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1980
 191. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 1979
 192. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 1966
 193. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 1965
 194. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1957
 195. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1955
 196. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 1953
 197. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1952
 198. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 1950
 199. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 1948
 200. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 1948
 201. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2017
  Wyświetleń: 1947
 202. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 1942
 203. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 1932
 204. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 1907
 205. V POSTĘPOWANIE Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego Górze Św. Anny wraz z otoczeniem UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.02.2019 R. DO GODZ. 10.00
  Wyświetleń: 1892
 206. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1890
 207. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 1881
 208. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1872
 209. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 1869
 210. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1859
 211. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 1844
 212. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 1844
 213. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 1832
 214. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 1831
 215. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1829
 216. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1824
 217. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1824
 218. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 1823
 219. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1820
 220. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 1813
 221. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1807
 222. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 1794
 223. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 1791
 224. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 1780
 225. Zamówienia powyżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1759
 226. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1745
 227. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1742
 228. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1742
 229. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1735
 230. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 1733
 231. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 1726
 232. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 1721
 233. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1714
 234. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 1711
 235. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1703
 236. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1702
 237. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 1693
 238. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1692
 239. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1692
 240. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 1685
 241. „Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna”
  Wyświetleń: 1679
 242. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1679
 243. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1678
 244. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1678
 245. Petycje
  Wyświetleń: 1675
 246. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1674
 247. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 1671
 248. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1667
 249. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 1660
 250. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 1659
 251. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1651
 252. Rozkład jazdy PKS i LUZ PKP kursujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1641
 253. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1640
 254. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 1632
 255. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1621
 256. Zgłoszenia budowy 2018 r.
  Wyświetleń: 1620
 257. Zgłoszenia budowy 2019 r.
  Wyświetleń: 1620
 258. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1603
 259. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 1601
 260. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1588
 261. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 1585
 262. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1577
 263. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 1574
 264. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1572
 265. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 1568
 266. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 1567
 267. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1563
 268. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 1562
 269. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1560
 270. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 1560
 271. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 1552
 272. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1551
 273. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1550
 274. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1548
 275. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1545
 276. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1540
 277. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1535
 278. oświadczenie
  Wyświetleń: 1530
 279. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1530
 280. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1526
 281. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 1524
 282. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 1523
 283. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1523
 284. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1520
 285. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1513
 286. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 1513
 287. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 1513
 288. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 1511
 289. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 1508
 290. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1506
 291. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1501
 292. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1496
 293. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 1491
 294. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1482
 295. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 1475
 296. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1459
 297. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 1452
 298. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 1446
 299. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1445
 300. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1444
 301. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 1443
 302. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1438
 303. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1436
 304. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 1431
 305. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1429
 306. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 1413
 307. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 1412
 308. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1411
 309. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 1404
 310. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 1402
 311. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1400
 312. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1399
 313. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 1395
 314. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 1391
 315. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 1385
 316. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 1384
 317. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 1384
 318. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 1382
 319. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 1381
 320. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 1379
 321. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 1373
 322. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 1372
 323. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 1369
 324. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 1364
 325. Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1364
 326. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 1362
 327. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1362
 328. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1352
 329. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1350
 330. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 1349
 331. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 1348
 332. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1347
 333. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 1343
 334. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 1343
 335. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 1342
 336. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1335
 337. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 1323
 338. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 1322
 339. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1316
 340. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 1316
 341. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1312
 342. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 1308
 343. Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2019
  Wyświetleń: 1306
 344. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 1301
 345. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1299
 346. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1298
 347. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1297
 348. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1289
 349. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2019 R. DO GODZINY 10:00
  Wyświetleń: 1286
 350. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1282
 351. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1282
 352. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 1281
 353. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 1280
 354. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 1278
 355. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 1277
 356. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 1273
 357. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 1268
 358. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1266
 359. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1265
 360. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1257
 361. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1257
 362. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 1256
 363. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1254
 364. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1252
 365. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1252
 366. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1252
 367. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 1248
 368. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 1246
 369. Umowy
  Wyświetleń: 1242
 370. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 1239
 371. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 1238
 372. Porozumienia
  Wyświetleń: 1235
 373. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1232
 374. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 1224
 375. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 1221
 376. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 1219
 377. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 1216
 378. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 1214
 379. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 1205
 380. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 1200
 381. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1200
 382. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 1200
 383. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 1195
 384. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1195
 385. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 1193
 386. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1188
 387. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 1187
 388. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1186
 389. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1182
 390. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1180
 391. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa - Etap 3”
  Wyświetleń: 1179
 392. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 1178
 393. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 1176
 394. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 1175
 395. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 1174
 396. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 1174
 397. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 1173
 398. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 1173
 399. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 1167
 400. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 1166
 401. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1164
 402. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1162
 403. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 1158
 404. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1156
 405. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1155
 406. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1155
 407. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1153
 408. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1151
 409. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 1151
 410. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1144
 411. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 1135
 412. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1135
 413. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1132
 414. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1131
 415. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 1129
 416. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1128
 417. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1126
 418. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1126
 419. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 1121
 420. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1114
 421. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 1114
 422. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 1.”
  Wyświetleń: 1109
 423. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 1106
 424. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 1104
 425. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - Radni Powiatu Strzeleckiego – VI kadencja
  Wyświetleń: 1096
 426. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1094
 427. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 1094
 428. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 1093
 429. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1090
 430. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1089
 431. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1088
 432. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 1085
 433. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1081
 434. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1079
 435. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 1077
 436. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
  Wyświetleń: 1076
 437. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 1073
 438. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1071
 439. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 1070
 440. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd.”
  Wyświetleń: 1068
 441. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 1065
 442. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 1062
 443. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1059
 444. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 1059
 445. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 1058
 446. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1054
 447. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1054
 448. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 1051
 449. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1047
 450. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych - Strzelce Opolskie dz. 3557 z sąsiadującymi dz. 3551, 3558
  Wyświetleń: 1046
 451. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 1041
 452. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 1041
 453. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1036
 454. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.:„Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 1031
 455. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 1025
 456. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1024
 457. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 1019
 458. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 1012
 459. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 1011
 460. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 1007
 461. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 999
 462. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 997
 463. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 994
 464. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 992
 465. „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)"
  Wyświetleń: 989
 466. Oświadczenia majątkowe za 2018 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 981
 467. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 974
 468. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 971
 469. „Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 1”
  Wyświetleń: 970
 470. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 966
 471. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - dostosowanie do wymogów ppoż.”
  Wyświetleń: 965
 472. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 957
 473. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 955
 474. „Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 2281 O ul. Powstańców Śląskich w Strzelcach Opolskich na odcinku ul. 1 Maja – ul. Dworcowa.”
  Wyświetleń: 950
 475. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 950
 476. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”
  Wyświetleń: 949
 477. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 948
 478. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 946
 479. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 944
 480. „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 943
 481. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 943
 482. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 939
 483. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 939
 484. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 930
 485. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 923
 486. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 916
 487. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji i planów metodyki monitorowania
  Wyświetleń: 912
 488. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 908
 489. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 906
 490. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 904
 491. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 900
 492. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 897
 493. II POSTĘPOWANIE: „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 893
 494. Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 893
 495. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 893
 496. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 892
 497. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 891
 498. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia (...)"
  Wyświetleń: 889
 499. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 888
 500. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 880
 501. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika (...)"
  Wyświetleń: 879
 502. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 878
 503. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 875
 504. „Zakup wraz z dostawą samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z podziałem na dwie części”
  Wyświetleń: 874
 505. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 874
 506. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 872
 507. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 868
 508. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 868
 509. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 866
 510. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 863
 511. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 863
 512. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 860
 513. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 860
 514. „Zakup sprzętu komputerowego”.
  Wyświetleń: 852
 515. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 851
 516. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 851
 517. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 848
 518. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 848
 519. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 846
 520. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 843
 521. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 843
 522. „Modernizacja drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice w m. Strzelce Opolskie ul. Dziewkowicka – Etap 1”
  Wyświetleń: 836
 523. Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu
  Wyświetleń: 834
 524. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”
  Wyświetleń: 827
 525. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 827
 526. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 827
 527. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 827
 528. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 824
 529. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 820
 530. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 820
 531. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 818
 532. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 816
 533. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 815
 534. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 815
 535. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 813
 536. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 812
 537. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 811
 538. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 809
 539. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 809
 540. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 809
 541. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 808
 542. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 805
 543. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 804
 544. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 804
 545. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 802
 546. II POSTĘPOWANIE „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 799
 547. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 798
 548. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 797
 549. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 792
 550. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części"
  Wyświetleń: 788
 551. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020”.
  Wyświetleń: 788
 552. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 788
 553. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019
  Wyświetleń: 788
 554. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 784
 555. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 783
 556. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020”.
  Wyświetleń: 782
 557. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 781
 558. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 774
 559. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 774
 560. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 771
 561. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 767
 562. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 765
 563. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 765
 564. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 760
 565. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” – z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 759
 566. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 759
 567. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 758
 568. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 758
 569. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 758
 570. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 756
 571. Nadanie uprawnień instruktora
  Wyświetleń: 755
 572. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 754
 573. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 749
 574. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 748
 575. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 2”
  Wyświetleń: 745
 576. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 743
 577. Przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 743
 578. Obwieszczenia Referatu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 740
 579. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 740
 580. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 739
 581. Budowa stacji paliw w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 738
 582. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 737
 583. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 737
 584. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 737
 585. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 736
 586. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 735
 587. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK
  Wyświetleń: 734
 588. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 734
 589. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 733
 590. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 730
 591. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 729
 592. Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  Wyświetleń: 727
 593. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 721
 594. Konsultacje programu ROCZNEGO na rok 2020 oraz programu WIELOLETNIEGO na lata 2020-2024 współpracy Powiatu z NGO
  Wyświetleń: 717
 595. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 717
 596. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 714
 597. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 713
 598. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 713
 599. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 712
 600. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  Wyświetleń: 712
 601. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 709
 602. Treść petycji
  Wyświetleń: 708
 603. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 705
 604. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 704
 605. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 703
 606. Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 60 DJP.
  Wyświetleń: 700
 607. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 699
 608. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 696
 609. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 692
 610. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 692
 611. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 690
 612. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 690
 613. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - osoby zarządzające powiatową osobą prawną
  Wyświetleń: 689
 614. Rejestracja pojazdów
  Wyświetleń: 689
 615. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 687
 616. test
  Wyświetleń: 687
 617. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 686
 618. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargach - Leśnica - 2 działki
  Wyświetleń: 685
 619. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018
  Wyświetleń: 681
 620. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 679
 621. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 679
 622. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 678
 623. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 676
 624. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 673
 625. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 671
 626. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 671
 627. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Strzelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki (...)
  Wyświetleń: 670
 628. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 669
 629. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 666
 630. Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 661
 631. "Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w podziale na 2 części na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w 2019 roku"
  Wyświetleń: 659
 632. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 659
 633. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 658
 634. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 657
 635. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 653
 636. Komisja Rewizyjna, Bezpieczeństwa, Budżetu, Edukacji i Gospodarcza
  Wyświetleń: 648
 637. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 648
 638. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 648
 639. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 646
 640. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 643
 641. Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na ro 2019
  Wyświetleń: 643
 642. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 641
 643. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 639
 644. Informacja o wynikach naboru do Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 636
 645. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 636
 646. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 635
 647. PETYCJA
  Wyświetleń: 633
 648. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub."
  Wyświetleń: 631
 649. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 631
 650. ,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 629
 651. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego” na okres 24 miesięcy
  Wyświetleń: 629
 652. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 629
 653. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 628
 654. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 627
 655. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w latach 2020-2021”
  Wyświetleń: 624
 656. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 623
 657. Ogłoszenie o naborze na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 623
 658. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 623
 659. Strona testowa
  Wyświetleń: 622
 660. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 622
 661. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 621
 662. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 620
 663. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 620
 664. Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 619
 665. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 618
 666. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 616
 667. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 615
 668. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 614
 669. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 614
 670. Zgłoszenia budowy 2017 r.
  Wyświetleń: 612
 671. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 611
 672. sbburgion
  Wyświetleń: 609
 673. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeżdzie.
  Wyświetleń: 608
 674. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 608
 675. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU
  Wyświetleń: 606
 676. System Rada365
  Wyświetleń: 605
 677. „Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 3 części"
  Wyświetleń: 604
 678. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 603
 679. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 602
 680. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 601
 681. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 600
 682. Ogłoszenie o konkursie na REFERENTA w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 594
 683. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 594
 684. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 592
 685. Dotacje 2019
  Wyświetleń: 587
 686. Informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. Technika
  Wyświetleń: 586
 687. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 586
 688. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 586
 689. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2016
  Wyświetleń: 585
 690. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 583
 691. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – z podziałem na części I, II"
  Wyświetleń: 580
 692. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 580
 693. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 577
 694. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 577
 695. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 573
 696. Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w Grodzisku
  Wyświetleń: 570
 697. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 569
 698. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 565
 699. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 564
 700. „Odnowa oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego ”
  Wyświetleń: 560
 701. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 555
 702. Zmiana zezwolenia na zbieranie, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 555
 703. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
  Wyświetleń: 552
 704. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.”
  Wyświetleń: 551
 705. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 549
 706. Opracowanie kompletnej dok. projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Stzrelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki rowerowej ...
  Wyświetleń: 548
 707. Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 545
 708. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 541
 709. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 540
 710. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 538
 711. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 537
 712. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 537
 713. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 535
 714. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 534
 715. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 533
 716. ,,Zakup i dostawa podręczników do języka niemieckiego na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 530
 717. II POSTĘPOWANIE ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 526
 718. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 525
 719. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 525
 720. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 523
 721. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odc. Strzelce Opolskie–Rozmierka(...)
  Wyświetleń: 523
 722. Sposób i miejsce składania wniosków elektronicznych do rejestracji pojazdu
  Wyświetleń: 522
 723. ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 521
 724. „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 7 części” (...)
  Wyświetleń: 518
 725. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 514
 726. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 514
 727. Zgłoszenia budowy 2020r.
  Wyświetleń: 514
 728. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 513
 729. ,,Zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 2 części”.
  Wyświetleń: 510
 730. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo
  Wyświetleń: 509
 731. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 507
 732. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 506
 733. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 504
 734. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Strzelce Opolskie dz. 5049/18 ark. 15 _ IV przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 503
 735. Plan postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 502
 736. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 502
 737. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020” z podziałem na część I i II”.
  Wyświetleń: 500
 738. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 500
 739. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 497
 740. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 495
 741. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 1”
  Wyświetleń: 488
 742. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 488
 743. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Leśnica dz. 1227/6, 1227/7 ark. 4 _ II przetargi ustne nieograniczone
  Wyświetleń: 486
 744. Uchwała Nr 65/2019 ZPS z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 486
 745. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu
  Wyświetleń: 485
 746. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 484
 747. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 483
 748. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 481
 749. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 477
 750. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 471
 751. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 470
 752. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 469
 753. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 468
 754. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 467
 755. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 467
 756. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 467
 757. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu - przetargi na zbycie
  Wyświetleń: 465
 758. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 463
 759. Strona testowa
  Wyświetleń: 461
 760. W dniach od 31 maja do dnia 6 czerwca 2019 zostaną przeprowadzone konsultacje rocznego i wieloletniego programu współpracy powiatu z NGO
  Wyświetleń: 459
 761. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 12 części”.
  Wyświetleń: 458
 762. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 458
 763. ,,Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 457
 764. Decyzja o pozwoleniu na budowę rurociągu ścieków przemysłowych w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 456
 765. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 455
 766. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 454
 767. Informacje o dokumentach zawierających dane o środowisku
  Wyświetleń: 454
 768. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 452
 769. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 452
 770. Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 450
 771. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 449
 772. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 449
 773. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 449
 774. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 448
 775. Zmiana decyzji nr 40/18 z dnia 02.02.2018r. dotyczącej budowy hali magazynowo-produkcyjnej zakładu montażu okien z częścią socjalną w Zawadzkiem.
  Wyświetleń: 445
 776. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 443
 777. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 1
  Wyświetleń: 443
 778. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. przebudowa i rozbudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 443
 779. Rozbudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na ptrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 440
 780. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kolonowskie dz. 532/2, 660, 685
  Wyświetleń: 437
 781. Uchwała nr 714.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 436
 782. Zakup i dostawa art. biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy i tonerów w podziale na 2 części na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Nauka dla nas w sam raz"
  Wyświetleń: 436
 783. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 434
 784. Roczny program współpracy powiatu strzeleckiego z NGO w roku 2020 oraz Wieloletni program współpracy na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 434
 785. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 433
 786. Pozwolenie na budowę instalacji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 431
 787. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego (Fiat Panda)
  Wyświetleń: 425
 788. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 425
 789. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy.
  Wyświetleń: 424
 790. „Konsultacje urologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI.”
  Wyświetleń: 422
 791. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 421
 792. Pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 421
 793. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów komputerowych certyfikacyjnych ECDL BASE w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””.
  Wyświetleń: 419
 794. Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 419
 795. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2020
  Wyświetleń: 418
 796. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
  Wyświetleń: 412
 797. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2018, OBEJMUJĄCA OKREŚLONE W ART. 7 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 412
 798. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2016-2018
  Wyświetleń: 409
 799. Sprawozdanie finansowe jednostki Starostwo Powiatowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 406
 800. Unieważnienie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 404
 801. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu językowego TELC A2 z języka rosyjskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 399
 802. Strona testowa
  Wyświetleń: 399
 803. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o otwartym konkursie ofert na prowadzenie DPS w Kadłubie i DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 397
 804. Wykaz szkół i placówek niepublicznych w powiecie strzeleckim
  Wyświetleń: 395
 805. Uchwała nr 734/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 393
 806. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 392
 807. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 390
 808. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 385
 809. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 384
 810. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 383
 811. Unieważnienie drugiego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 382
 812. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 379
 813. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 378
 814. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU
  Wyświetleń: 377
 815. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 377
 816. Uchwała Nr XV.160.19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 371
 817. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 371
 818. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 370
 819. „Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Strzelce Opolskie”
  Wyświetleń: 369
 820. Unieważnienie otwartego konkursu ofert (DPS w Kadłubie)
  Wyświetleń: 368
 821. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
  Wyświetleń: 366
 822. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 363
 823. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 362
 824. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 362
 825. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka I
  Wyświetleń: 361
 826. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 361
 827. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Staniszcze Małe, działki nr 10, 12, 17
  Wyświetleń: 357
 828. SPROSTOWANIE do OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 354
 829. Uchwała Nr XV/159/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 353
 830. Otwarcie ofert online
  Wyświetleń: 348
 831. Pozwolenie na przebudowę istniejącej namiotowej hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja kątowników i palet z tektury) wraz z instalacją gazu i wentylacji mechanicznej oraz rozbudowę hali o kontener higieniczno-sanitarny pracowników, w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 348
 832. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2019 r.
  Wyświetleń: 346
 833. Decyzja Wojewody Opolskiego z dn.31 VII 2019 r.
  Wyświetleń: 342
 834. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku". II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 340
 835. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Otmicach.
  Wyświetleń: 340
 836. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Żędowicach i Zawadzkiem
  Wyświetleń: 339
 837. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka II
  Wyświetleń: 337
 838. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 337
 839. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020
  Wyświetleń: 331
 840. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 326
 841. Budowa tacy i zbiornika magazynowego etanolu w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 325
 842. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 325
 843. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 601 z działką nr 604 - Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 324
 844. Wykaz nieruchmości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu
  Wyświetleń: 318
 845. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 317
 846. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 315
 847. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2019
  Wyświetleń: 313
 848. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 5 części”.
  Wyświetleń: 308
 849. Budowa fermy brolerów kurzych o wielkości 208 DJP w Krasowej.
  Wyświetleń: 305
 850. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2018
  Wyświetleń: 301
 851. Uchwała Nr 703.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 301
 852. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
  Wyświetleń: 298
 853. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 296
 854. Budowa farmy fotowoltaicznej Rożniątów
  Wyświetleń: 294
 855. Uchwała 173/2019 ZPS z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia RPS projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 294
 856. Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 292
 857. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2019
  Wyświetleń: 292
 858. Pozwolenie na budowę hali magazynowej MonoSol w Zimnej Wódce i Olszowej.
  Wyświetleń: 283
 859. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 282
 860. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 281
 861. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 276
 862. Wyniki konsultacji wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 276
 863. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2019
  Wyświetleń: 273
 864. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
  Wyświetleń: 269
 865. Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 267
 866. Petycje
  Wyświetleń: 266
 867. Ogłoszenie w sprawie przyjęcia roli realizatora „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
  Wyświetleń: 264
 868. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2017
  Wyświetleń: 260
 869. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 258
 870. Uchwała 133/2019 ZPS z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstwienia RPS informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 252
 871. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Kronospan KO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich- 2019
  Wyświetleń: 251
 872. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 247
 873. Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 243
 874. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży - Leśnica
  Wyświetleń: 242
 875. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 241
 876. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Leśnicy.
  Wyświetleń: 241
 877. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie - 110 osób płci męskiej"
  Wyświetleń: 241
 878. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 239
 879. Komunikat dotyczący nocnych dyżurów aptek
  Wyświetleń: 238
 880. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 237
 881. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 233
 882. Zmiana sposobu użytkowania hali magzynowej na halę produkcyjną na terenie spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 233
 883. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 230
 884. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2019
  Wyświetleń: 224
 885. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 220
 886. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 216
 887. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 216
 888. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 215
 889. Rrozbudowa i przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 213
 890. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 211
 891. Transport
  Wyświetleń: 208
 892. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu dla GDDKiA w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych w ramach realizacji "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 207
 893. SPRAWOZDANIE za rok 2019
  Wyświetleń: 203
 894. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 203
 895. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”.
  Wyświetleń: 201
 896. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 199
 897. Decyzja Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 192
 898. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 192
 899. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - Zawiadomienie i obwieszczenie
  Wyświetleń: 189
 900. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 180
 901. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 177
 902. Uchwała Nr 733.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16.01.2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2020 r.
  Wyświetleń: 166
 903. Uchwała Nr 242/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 163
 904. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 155
 905. „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich”
  Wyświetleń: 150
 906. Pozwolenie na budowę centrum logistycznego z infrastrukturą towarzyszącą w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 146
 907. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności finansowej (do licencji międzynarodowej)
  Wyświetleń: 146
 908. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 144
 909. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę linii 2x110 kV w Olszowej.
  Wyświetleń: 139
 910. Dotacje 2020
  Wyświetleń: 135
 911. Pozwolenie na przebudowę drogi Leśnica - Lichynia
  Wyświetleń: 135
 912. Pozwolenie na rozbiórkę istniejącego i budowa mostu w Leśnicy ul.Zdzieszowicka
  Wyświetleń: 131
 913. Powiatowe Centrum Kultury
  Wyświetleń: 125
 914. Obwieszczenie o wydnej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 123
 915. Uchwała 265/2020 ZPS z dnia 28.04.2020 r. w spr. 1. Zatwierdzenia sprawozdań finan. jednost. finansow. z budżetu Pow. Strzel.sporz. na 31.12.2019 r., 2. Zatwierdzenia sprawozdnia finan. Pow. Strzel. sporządzonego na dz. 31.12.2019r.
  Wyświetleń: 123
 916. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2019, obejmująca informacje określone w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 121
 917. Uchwała Nr 245/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 120
 918. Uchwała Nr 266/2020 ZPS z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający rok obrotowy 2019
  Wyświetleń: 120
 919. Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 115
 920. Obwieszczenie Zzarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i przystąpieniu do konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 114
 921. Program działania Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich na lata 2020-2027
  Wyświetleń: 114
 922. „Remont nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg powiatowych 1805 O w m. Leśnica i Raszowa, 1815 O Izbicko – Utrata oraz 1827 O Ligota Górna – Wysoka”.
  Wyświetleń: 112
 923. Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 109
 924. Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 107
 925. Stacje Kontroli Pojazdów
  Wyświetleń: 98
 926. Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 90
 927. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Spóroku.
  Wyświetleń: 89
 928. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Żędowice ul. Strzelecka”.
  Wyświetleń: 82
 929. Ogłoszenie przetargów - Leśnica
  Wyświetleń: 82
 930. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 77
 931. Pozwolenie na przebudowę drogi Leśnica - Lichynia
  Wyświetleń: 64
 932. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów językowych wraz z wydaniem certyfikatów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””.
  Wyświetleń: 63
 933. Zmiana decyzji nr 80/18 z dnia 02.03.2018r. w zakresie budowy stacji paliw na terenie kruszarni w Otmicach
  Wyświetleń: 59
 934. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 58
 935. Decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi Leśnica - Zalesie Śl.
  Wyświetleń: 54
 936. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2020
  Wyświetleń: 49
 937. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 42
 938. „Wzmocnienie skarp rowu oraz remont elementów odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle w m. Dolna ul. Strzelecka”.
  Wyświetleń: 41
 939. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakładzie Packprofil w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 36
 940. Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o wydaniu decyzji wygaszającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów pod gazociąg Zdzieszowice-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 14
 941. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1823 O Kadłub - Osiek w m. Osiek ul. Powstańców Śl.”.
  Wyświetleń: 7
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl