Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6178000000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101109763607248781967102708833158365589641940969514784948110711
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6037360572885698005160887542195457956182669338835110906879733
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
456092958139138313593292330994418904237446103483335373957981
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164053
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1156073
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 82557
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 58181
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 47402
 5. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 35623
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 21912
 7. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 16180
 8. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 15933
 9. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 11736
 10. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 11444
 11. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 10840
 12. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 9112
 13. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 8991
 14. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 8708
 15. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8067
 16. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 7862
 17. Zasady
  Wyświetleń: 7524
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7405
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7348
 20. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 7265
 21. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7230
 22. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 6993
 23. Budżet
  Wyświetleń: 6963
 24. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 6926
 25. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 6461
 26. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 6416
 27. Konkursy
  Wyświetleń: 6081
 28. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2
  Wyświetleń: 6053
 29. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 5894
 30. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 5866
 31. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 5727
 32. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 5674
 33. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 5370
 34. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 5340
 35. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 5323
 36. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 5304
 37. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 5180
 38. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 5167
 39. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 5131
 40. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 5025
 41. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 4988
 42. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 4964
 43. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 4894
 44. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 4888
 45. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4886
 46. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 4784
 47. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 4771
 48. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 4674
 49. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 4572
 50. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 4471
 51. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 4412
 52. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 4391
 53. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 4361
 54. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 4343
 55. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4302
 56. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 4251
 57. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 4229
 58. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 4210
 59. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 4203
 60. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 4197
 61. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 4186
 62. Władze, budżet
  Wyświetleń: 3987
 63. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 3977
 64. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 3973
 65. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 3873
 66. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3835
 67. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 3828
 68. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 3760
 69. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 3702
 70. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3696
 71. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 3691
 72. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 3625
 73. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 3547
 74. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 3512
 75. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 3464
 76. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3401
 77. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Ujazd i dla gminy Leśnica z podziałem na dwa zadania (...)"
  Wyświetleń: 3311
 78. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3275
 79. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 3272
 80. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 3186
 81. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 3179
 82. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3168
 83. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3119
 84. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3102
 85. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 3040
 86. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3027
 87. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 3026
 88. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 3020
 89. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2995
 90. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 2990
 91. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 2968
 92. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2954
 93. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2954
 94. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 2952
 95. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2934
 96. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2915
 97. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 2907
 98. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2894
 99. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2883
 100. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2813
 101. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2796
 102. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 2787
 103. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 2782
 104. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2769
 105. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 2754
 106. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1
  Wyświetleń: 2741
 107. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2729
 108. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2721
 109. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2720
 110. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 2689
 111. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 2658
 112. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2640
 113. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2604
 114. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2601
 115. Protokoły
  Wyświetleń: 2563
 116. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2559
 117. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 2554
 118. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2547
 119. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2547
 120. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 2547
 121. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 2521
 122. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2500
 123. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 2497
 124. Wybory 2014
  Wyświetleń: 2496
 125. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2480
 126. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 2407
 127. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 2398
 128. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 2396
 129. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2387
 130. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2369
 131. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 2368
 132. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2020 rok
  Wyświetleń: 2368
 133. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 2356
 134. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 2332
 135. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2331
 136. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 2324
 137. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 2312
 138. Wybory 2018
  Wyświetleń: 2284
 139. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 2268
 140. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 2262
 141. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 2256
 142. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2256
 143. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 2228
 144. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 2201
 145. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 2192
 146. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2184
 147. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2164
 148. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 2156
 149. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 2144
 150. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 2140
 151. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2137
 152. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2069
 153. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 2064
 154. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 2059
 155. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2016
 156. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 2001
 157. Dotacje
  Wyświetleń: 1987
 158. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 1981
 159. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 1973
 160. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1962
 161. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 1961
 162. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 1959
 163. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 1949
 164. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1927
 165. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1902
 166. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 1873
 167. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1864
 168. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 1861
 169. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1842
 170. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 1834
 171. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 1819
 172. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 1817
 173. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 1798
 174. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 1784
 175. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 1781
 176. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 1778
 177. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1753
 178. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1728
 179. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 1717
 180. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1716
 181. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 1694
 182. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1694
 183. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1686
 184. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 1685
 185. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1684
 186. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 1665
 187. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1656
 188. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1651
 189. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 1650
 190. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 1640
 191. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 1639
 192. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1631
 193. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 1631
 194. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1628
 195. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1624
 196. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1612
 197. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1576
 198. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 1575
 199. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1567
 200. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 1560
 201. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1549
 202. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 1549
 203. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1519
 204. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 1515
 205. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 1508
 206. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1505
 207. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1504
 208. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 1496
 209. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 1490
 210. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 1483
 211. V POSTĘPOWANIE Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego Górze Św. Anny wraz z otoczeniem UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.02.2019 R. DO GODZ. 10.00
  Wyświetleń: 1480
 212. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1474
 213. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 1474
 214. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 1472
 215. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 1471
 216. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 1466
 217. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1461
 218. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1461
 219. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 1458
 220. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1457
 221. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 1456
 222. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1454
 223. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1441
 224. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1439
 225. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1432
 226. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1427
 227. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1425
 228. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 1422
 229. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1417
 230. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 1405
 231. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1398
 232. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1398
 233. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 1395
 234. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 1393
 235. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 1392
 236. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1384
 237. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1376
 238. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1373
 239. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 1360
 240. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 1354
 241. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 1350
 242. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1347
 243. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 1339
 244. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1335
 245. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 1335
 246. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 1335
 247. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 1333
 248. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 1331
 249. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1323
 250. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1318
 251. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 1316
 252. Zgłoszenia budowy 2019 r.
  Wyświetleń: 1316
 253. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1313
 254. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 1311
 255. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1300
 256. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 1296
 257. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1295
 258. oświadczenie
  Wyświetleń: 1288
 259. Zgłoszenia budowy 2018 r.
  Wyświetleń: 1288
 260. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1287
 261. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1286
 262. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 1285
 263. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 1281
 264. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 1273
 265. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1272
 266. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1270
 267. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1266
 268. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 1264
 269. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 1253
 270. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1251
 271. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 1251
 272. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1246
 273. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1240
 274. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1237
 275. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1237
 276. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1233
 277. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1232
 278. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 1230
 279. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1225
 280. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 1222
 281. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 1220
 282. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 1220
 283. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1219
 284. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1218
 285. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 1216
 286. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1215
 287. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1208
 288. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 1198
 289. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 1198
 290. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 1187
 291. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1183
 292. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1175
 293. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 1168
 294. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 1164
 295. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1160
 296. Petycje
  Wyświetleń: 1157
 297. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 1155
 298. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 1150
 299. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1150
 300. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 1147
 301. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1144
 302. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1143
 303. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 1135
 304. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 1135
 305. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 1133
 306. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 1128
 307. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 1123
 308. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 1106
 309. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1101
 310. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 1100
 311. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 1099
 312. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 1096
 313. Rozkład jazdy PKS i LUZ PKP kursujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1095
 314. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 1093
 315. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1092
 316. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 1092
 317. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1091
 318. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1090
 319. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1089
 320. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 1086
 321. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 1084
 322. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 1076
 323. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 1075
 324. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 1074
 325. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 1070
 326. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1070
 327. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 1069
 328. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1068
 329. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1067
 330. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 1064
 331. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 1061
 332. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 1057
 333. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 1048
 334. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1047
 335. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1042
 336. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1040
 337. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1035
 338. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1034
 339. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1034
 340. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 1031
 341. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1020
 342. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 1019
 343. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 1017
 344. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1011
 345. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 997
 346. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 995
 347. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 994
 348. „Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna”
  Wyświetleń: 991
 349. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 991
 350. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 986
 351. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 986
 352. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 985
 353. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 984
 354. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 984
 355. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 983
 356. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 979
 357. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 977
 358. Umowy
  Wyświetleń: 976
 359. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 973
 360. Porozumienia
  Wyświetleń: 970
 361. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 969
 362. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 969
 363. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 966
 364. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 966
 365. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 965
 366. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 964
 367. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 964
 368. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 958
 369. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 956
 370. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 954
 371. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 954
 372. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 954
 373. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2019 R. DO GODZINY 10:00
  Wyświetleń: 952
 374. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 951
 375. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 950
 376. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 948
 377. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 946
 378. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 946
 379. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 945
 380. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 945
 381. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 939
 382. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 937
 383. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 935
 384. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 935
 385. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 933
 386. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 929
 387. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 928
 388. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 927
 389. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 923
 390. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 920
 391. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 919
 392. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 916
 393. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 912
 394. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 904
 395. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 899
 396. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 895
 397. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 895
 398. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 894
 399. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 890
 400. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 887
 401. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 885
 402. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 882
 403. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 882
 404. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 881
 405. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 881
 406. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 873
 407. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 872
 408. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 870
 409. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 869
 410. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 868
 411. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 864
 412. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 860
 413. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
  Wyświetleń: 860
 414. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 859
 415. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 857
 416. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 852
 417. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 846
 418. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych - Strzelce Opolskie dz. 3557 z sąsiadującymi dz. 3551, 3558
  Wyświetleń: 844
 419. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 842
 420. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 840
 421. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 839
 422. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 834
 423. PLAN POOSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 830
 424. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 829
 425. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 828
 426. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 828
 427. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 827
 428. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa - Etap 3”
  Wyświetleń: 825
 429. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 825
 430. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 824
 431. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 823
 432. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 821
 433. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 812
 434. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 811
 435. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 808
 436. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 795
 437. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 789
 438. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 789
 439. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 786
 440. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.:„Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 774
 441. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 773
 442. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 772
 443. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 771
 444. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 1.”
  Wyświetleń: 770
 445. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 765
 446. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 762
 447. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 754
 448. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 752
 449. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 751
 450. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 745
 451. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji i planów metodyki monitorowania
  Wyświetleń: 745
 452. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 743
 453. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 742
 454. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 742
 455. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 741
 456. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 741
 457. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 741
 458. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 736
 459. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 735
 460. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 721
 461. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 718
 462. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 718
 463. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 717
 464. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 709
 465. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 706
 466. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 704
 467. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 701
 468. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 699
 469. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 699
 470. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 699
 471. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 698
 472. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 697
 473. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 686
 474. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 684
 475. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 682
 476. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 681
 477. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 681
 478. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 678
 479. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 677
 480. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 677
 481. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 673
 482. „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)"
  Wyświetleń: 672
 483. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 672
 484. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 669
 485. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 666
 486. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 661
 487. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia (...)"
  Wyświetleń: 659
 488. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 659
 489. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd.”
  Wyświetleń: 658
 490. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 653
 491. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 653
 492. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 651
 493. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 650
 494. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 649
 495. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 643
 496. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 643
 497. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 643
 498. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 640
 499. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 640
 500. II POSTĘPOWANIE: „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 634
 501. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 633
 502. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 633
 503. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 633
 504. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 632
 505. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 632
 506. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 630
 507. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika (...)"
  Wyświetleń: 630
 508. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 627
 509. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 624
 510. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 624
 511. Oświadczenia majątkowe za 2018 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 615
 512. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 607
 513. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 607
 514. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 606
 515. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 606
 516. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 605
 517. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - Radni Powiatu Strzeleckiego – VI kadencja
  Wyświetleń: 605
 518. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 603
 519. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 602
 520. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 598
 521. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 597
 522. „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 596
 523. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 593
 524. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 591
 525. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 590
 526. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 589
 527. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 585
 528. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 582
 529. „Zakup wraz z dostawą samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z podziałem na dwie części”
  Wyświetleń: 576
 530. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 575
 531. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 573
 532. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 571
 533. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części"
  Wyświetleń: 568
 534. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 568
 535. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 566
 536. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 566
 537. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 566
 538. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 565
 539. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”
  Wyświetleń: 564
 540. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 562
 541. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 562
 542. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 560
 543. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 559
 544. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 554
 545. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 554
 546. II POSTĘPOWANIE „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 550
 547. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 549
 548. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”
  Wyświetleń: 547
 549. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 547
 550. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 546
 551. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 544
 552. „Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 1”
  Wyświetleń: 543
 553. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 543
 554. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 541
 555. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 540
 556. test
  Wyświetleń: 536
 557. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 531
 558. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 530
 559. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 527
 560. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 527
 561. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 527
 562. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 525
 563. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 525
 564. Treść petycji
  Wyświetleń: 524
 565. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 521
 566. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 521
 567. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 518
 568. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 516
 569. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 513
 570. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 512
 571. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 511
 572. „Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 2281 O ul. Powstańców Śląskich w Strzelcach Opolskich na odcinku ul. 1 Maja – ul. Dworcowa.”
  Wyświetleń: 509
 573. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 507
 574. Konsultacje programu ROCZNEGO na rok 2020 oraz programu WIELOLETNIEGO na lata 2020-2024 współpracy Powiatu z NGO
  Wyświetleń: 502
 575. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 499
 576. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 498
 577. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 496
 578. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 493
 579. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 492
 580. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 492
 581. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 492
 582. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 486
 583. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 483
 584. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 482
 585. Informacja o wynikach naboru do Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 482
 586. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 481
 587. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019
  Wyświetleń: 478
 588. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 478
 589. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 477
 590. „Modernizacja drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice w m. Strzelce Opolskie ul. Dziewkowicka – Etap 1”
  Wyświetleń: 476
 591. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - dostosowanie do wymogów ppoż.”
  Wyświetleń: 475
 592. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 473
 593. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 472
 594. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 472
 595. Obwieszczenia Referatu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 469
 596. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 462
 597. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 461
 598. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 461
 599. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 460
 600. Budowa stacji paliw w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 459
 601. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 456
 602. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 448
 603. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 447
 604. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 445
 605. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 445
 606. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 444
 607. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 439
 608. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 438
 609. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 435
 610. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 435
 611. Ogłoszenie o naborze na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 434
 612. Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 434
 613. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - osoby zarządzające powiatową osobą prawną
  Wyświetleń: 433
 614. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 431
 615. PETYCJA
  Wyświetleń: 430
 616. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 430
 617. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 428
 618. Strona testowa
  Wyświetleń: 428
 619. Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu
  Wyświetleń: 428
 620. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 427
 621. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 426
 622. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 424
 623. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 423
 624. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 422
 625. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  Wyświetleń: 422
 626. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 422
 627. Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 60 DJP.
  Wyświetleń: 422
 628. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 421
 629. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 420
 630. Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na ro 2019
  Wyświetleń: 420
 631. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 419
 632. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 418
 633. sbburgion
  Wyświetleń: 417
 634. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 416
 635. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 416
 636. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 416
 637. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 414
 638. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 412
 639. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK
  Wyświetleń: 410
 640. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018
  Wyświetleń: 410
 641. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 410
 642. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 410
 643. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Strzelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki (...)
  Wyświetleń: 410
 644. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 408
 645. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub."
  Wyświetleń: 403
 646. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 403
 647. Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 402
 648. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 401
 649. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 401
 650. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 399
 651. System Rada365
  Wyświetleń: 399
 652. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 396
 653. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 396
 654. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 396
 655. Nadanie uprawnień instruktora
  Wyświetleń: 394
 656. Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  Wyświetleń: 394
 657. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 392
 658. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 390
 659. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 387
 660. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 385
 661. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
  Wyświetleń: 385
 662. Przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 384
 663. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 383
 664. Ogłoszenie o konkursie na REFERENTA w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 383
 665. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 383
 666. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 382
 667. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 382
 668. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 381
 669. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 380
 670. „Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 3 części"
  Wyświetleń: 379
 671. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 376
 672. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 372
 673. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeżdzie.
  Wyświetleń: 370
 674. ,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 369
 675. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 367
 676. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 366
 677. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargach - Leśnica - 2 działki
  Wyświetleń: 366
 678. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 365
 679. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 364
 680. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 363
 681. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 363
 682. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – z podziałem na części I, II"
  Wyświetleń: 362
 683. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 361
 684. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 360
 685. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 356
 686. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 356
 687. „Zakup sprzętu komputerowego”.
  Wyświetleń: 355
 688. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU
  Wyświetleń: 354
 689. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 353
 690. Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w Grodzisku
  Wyświetleń: 350
 691. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 348
 692. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 347
 693. Komisja Rewizyjna, Bezpieczeństwa, Budżetu, Edukacji i Gospodarcza
  Wyświetleń: 345
 694. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 344
 695. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 343
 696. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 337
 697. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 335
 698. Informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. Technika
  Wyświetleń: 334
 699. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 333
 700. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 332
 701. Zgłoszenia budowy 2017 r.
  Wyświetleń: 332
 702. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 331
 703. II POSTĘPOWANIE ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 328
 704. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 325
 705. ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 319
 706. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 319
 707. ,,Zakup i dostawa podręczników do języka niemieckiego na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 317
 708. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 313
 709. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 310
 710. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 310
 711. W dniach od 31 maja do dnia 6 czerwca 2019 zostaną przeprowadzone konsultacje rocznego i wieloletniego programu współpracy powiatu z NGO
  Wyświetleń: 310
 712. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 307
 713. Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 305
 714. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.”
  Wyświetleń: 302
 715. Opracowanie kompletnej dok. projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Stzrelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki rowerowej ...
  Wyświetleń: 299
 716. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 297
 717. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 294
 718. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 294
 719. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 290
 720. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 287
 721. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Strzelce Opolskie dz. 5049/18 ark. 15 _ IV przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 284
 722. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo
  Wyświetleń: 282
 723. „Odnowa oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego ”
  Wyświetleń: 281
 724. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 280
 725. Roczny program współpracy powiatu strzeleckiego z NGO w roku 2020 oraz Wieloletni program współpracy na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 279
 726. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 273
 727. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 272
 728. Uchwała Nr 65/2019 ZPS z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 271
 729. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 266
 730. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kolonowskie dz. 532/2, 660, 685
  Wyświetleń: 263
 731. Dotacje 2019
  Wyświetleń: 260
 732. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Leśnica dz. 1227/6, 1227/7 ark. 4 _ II przetargi ustne nieograniczone
  Wyświetleń: 258
 733. "Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w podziale na 2 części na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w 2019 roku"
  Wyświetleń: 254
 734. Strona testowa
  Wyświetleń: 254
 735. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 252
 736. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odc. Strzelce Opolskie–Rozmierka(...)
  Wyświetleń: 252
 737. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2018, OBEJMUJĄCA OKREŚLONE W ART. 7 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 251
 738. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu
  Wyświetleń: 248
 739. Zakup i dostawa art. biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy i tonerów w podziale na 2 części na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Nauka dla nas w sam raz"
  Wyświetleń: 246
 740. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 244
 741. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 244
 742. Pozwolenie na budowę instalacji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 242
 743. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego (Fiat Panda)
  Wyświetleń: 241
 744. Sprawozdanie finansowe jednostki Starostwo Powiatowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 233
 745. Uchwała nr 714.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 222
 746. Uchwała nr 734/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 222
 747. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 220
 748. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 216
 749. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 215
 750. „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 7 części” (...)
  Wyświetleń: 210
 751. Unieważnienie drugiego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 209
 752. Strona testowa
  Wyświetleń: 206
 753. Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 205
 754. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 204
 755. ,,Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 202
 756. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 202
 757. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 202
 758. ,,Zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 2 części”.
  Wyświetleń: 195
 759. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
  Wyświetleń: 192
 760. Pozwolenie na przebudowę istniejącej namiotowej hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja kątowników i palet z tektury) wraz z instalacją gazu i wentylacji mechanicznej oraz rozbudowę hali o kontener higieniczno-sanitarny pracowników, w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 189
 761. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 189
 762. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” – z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 186
 763. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o otwartym konkursie ofert na prowadzenie DPS w Kadłubie i DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 185
 764. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego” na okres 24 miesięcy
  Wyświetleń: 181
 765. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 181
 766. Decyzja o pozwoleniu na budowę rurociągu ścieków przemysłowych w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 179
 767. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów komputerowych certyfikacyjnych ECDL BASE w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””.
  Wyświetleń: 176
 768. Zmiana decyzji nr 40/18 z dnia 02.02.2018r. dotyczącej budowy hali magazynowo-produkcyjnej zakładu montażu okien z częścią socjalną w Zawadzkiem.
  Wyświetleń: 173
 769. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w latach 2020-2021”
  Wyświetleń: 168
 770. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 167
 771. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU
  Wyświetleń: 166
 772. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 601 z działką nr 604 - Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 164
 773. Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 164
 774. Wyniki konsultacji wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 163
 775. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 161
 776. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. przebudowa i rozbudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 154
 777. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 152
 778. Wykaz szkół i placówek niepublicznych w powiecie strzeleckim
  Wyświetleń: 152
 779. „Konsultacje urologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI.”
  Wyświetleń: 151
 780. Decyzja Wojewody Opolskiego z dn.31 VII 2019 r.
  Wyświetleń: 150
 781. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu - przetargi na zbycie
  Wyświetleń: 149
 782. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy.
  Wyświetleń: 149
 783. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 148
 784. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 147
 785. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu językowego TELC A2 z języka rosyjskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 143
 786. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka II
  Wyświetleń: 143
 787. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 143
 788. Unieważnienie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 142
 789. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka I
  Wyświetleń: 141
 790. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 141
 791. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 141
 792. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 12 części”.
  Wyświetleń: 140
 793. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 134
 794. Budowa fermy brolerów kurzych o wielkości 208 DJP w Krasowej.
  Wyświetleń: 130
 795. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 130
 796. Unieważnienie otwartego konkursu ofert (DPS w Kadłubie)
  Wyświetleń: 129
 797. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 127
 798. Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 126
 799. Rozbudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na ptrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 125
 800. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 124
 801. Informacje o dokumentach zawierających dane o środowisku
  Wyświetleń: 123
 802. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2016-2018
  Wyświetleń: 123
 803. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 122
 804. Budowa farmy fotowoltaicznej Rożniątów
  Wyświetleń: 121
 805. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 120
 806. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Staniszcze Małe, działki nr 10, 12, 17
  Wyświetleń: 119
 807. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 118
 808. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
  Wyświetleń: 114
 809. Pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 110
 810. SPROSTOWANIE do OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 110
 811. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 110
 812. Sposób i miejsce składania wniosków elektronicznych do rejestracji pojazdu
  Wyświetleń: 95
 813. Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 91
 814. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 89
 815. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2019 r.
  Wyświetleń: 88
 816. Uchwała 133/2019 ZPS z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstwienia RPS informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 84
 817. Uchwała 173/2019 ZPS z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia RPS projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 82
 818. Wykaz nieruchmości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu
  Wyświetleń: 82
 819. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 79
 820. Uchwała Nr XV.160.19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 78
 821. Rrozbudowa i przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 76
 822. Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 75
 823. Zmiana zezwolenia na zbieranie, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 75
 824. Zamówienia publiczne - 2020
  Wyświetleń: 74
 825. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku". II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 73
 826. Uchwała Nr XV/159/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 70
 827. Petycje
  Wyświetleń: 69
 828. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 66
 829. Zapytania ofertowe - 2020
  Wyświetleń: 66
 830. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Otmicach.
  Wyświetleń: 59
 831. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Żędowicach i Zawadzkiem
  Wyświetleń: 58
 832. Opracowanie dokumentacji Projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004478 w ciągu drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska”.
  Wyświetleń: 51
 833. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie - 110 osób płci męskiej"
  Wyświetleń: 50
 834. „Pełnienie obowiązków Redaktora naczelnego Informatora Samorządowego pt. Powiat Strzelecki"
  Wyświetleń: 44
 835. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 41
 836. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 41
 837. Zgłoszenia budowy 2020r.
  Wyświetleń: 37
 838. „Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich na 2020 rok”.
  Wyświetleń: 36
 839. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 5 części”.
  Wyświetleń: 34
 840. Zapytania ofertowe - 2019
  Wyświetleń: 33
 841. Zamówienia publiczne - 2019
  Wyświetleń: 29
 842. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 27
 843. Zamówienia publiczne - 2016
  Wyświetleń: 27
 844. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2019
  Wyświetleń: 27
 845. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2019
  Wyświetleń: 25
 846. Zamówienia publiczne - 2018
  Wyświetleń: 25
 847. Zamówienia publiczne - 2017
  Wyświetleń: 24
 848. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 22
 849. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020
  Wyświetleń: 21
 850. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Kronospan KO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich- 2019
  Wyświetleń: 15
 851. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 14
 852. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 12
 853. Decyzja Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 6
 854. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu dla GDDKiA w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych w ramach realizacji "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 6
 855. Budowa tacy i zbiornika magazynowego etanolu w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 2769
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651
Numer konta: 63 8907 1089 2002 0090 0007 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl