Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
45810297383935331679333123144042298428214647848867348930
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
124720421043917105910531070149610168759173945
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
717145393010051834100212201460167014819291136
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000623
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 212876
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 13044
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 10055
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 8718
 5. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4998
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 4635
 7. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 4087
 8. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 3877
 9. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 3713
 10. wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 3635
 11. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 3594
 12. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 3539
 13. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 3515
 14. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 3402
 15. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 3399
 16. Zasady
  Wyświetleń: 3398
 17. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 3337
 18. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 3204
 19. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 3017
 20. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 2950
 21. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2888
 22. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 2285
 23. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2097
 24. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1993
 25. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 1973
 26. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 1672
 27. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 1565
 28. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 1522
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1490
 30. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 1469
 31. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1366
 32. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 1311
 33. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 1265
 34. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1231
 35. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1187
 36. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 1177
 37. Władze, budżet
  Wyświetleń: 1159
 38. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 1132
 39. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1120
 40. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 1116
 41. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1095
 42. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 1079
 43. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 1074
 44. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1056
 45. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1036
 46. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 995
 47. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 991
 48. Budżet
  Wyświetleń: 932
 49. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 921
 50. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 911
 51. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 895
 52. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 873
 53. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 873
 54. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 868
 55. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 850
 56. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 820
 57. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 813
 58. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 796
 59. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 793
 60. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 792
 61. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 790
 62. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 776
 63. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 776
 64. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 771
 65. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 770
 66. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 766
 67. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 765
 68. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 761
 69. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 741
 70. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 732
 71. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 729
 72. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 727
 73. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 716
 74. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 715
 75. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 711
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 702
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 699
 78. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 696
 79. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 693
 80. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 687
 81. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 685
 82. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 683
 83. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 679
 84. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 678
 85. Sprzedaż 224 szt. drzew „na pniu" rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Strzeleckiego podlegających wycince na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 667
 86. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 650
 87. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 649
 88. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 645
 89. Protokoły
  Wyświetleń: 642
 90. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 623
 91. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 623
 92. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 622
 93. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 620
 94. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 614
 95. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 606
 96. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 605
 97. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 605
 98. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 598
 99. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 598
 100. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 596
 101. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 594
 102. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 593
 103. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 579
 104. Wybory 2014
  Wyświetleń: 573
 105. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 564
 106. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 562
 107. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 553
 108. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 544
 109. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 539
 110. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 538
 111. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 536
 112. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 486
 113. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 478
 114. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 476
 115. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 474
 116. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 474
 117. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 472
 118. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 470
 119. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 468
 120. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 457
 121. Wydanie pozwolenia: pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 451
 122. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 448
 123. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 445
 124. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 443
 125. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 441
 126. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 438
 127. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 427
 128. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 421
 129. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 420
 130. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 418
 131. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 414
 132. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 414
 133. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 413
 134. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 407
 135. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 400
 136. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 398
 137. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 395
 138. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 390
 139. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 388
 140. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 383
 141. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 380
 142. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 378
 143. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 373
 144. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 371
 145. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 369
 146. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 369
 147. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 368
 148. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 362
 149. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 358
 150. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 357
 151. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 356
 152. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 354
 153. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 354
 154. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 354
 155. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 353
 156. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 352
 157. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 351
 158. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 349
 159. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 348
 160. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 345
 161. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 343
 162. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 341
 163. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 336
 164. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 336
 165. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 335
 166. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 333
 167. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 333
 168. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 333
 169. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 333
 170. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 333
 171. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 332
 172. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 331
 173. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 330
 174. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 330
 175. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 329
 176. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 329
 177. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 328
 178. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 327
 179. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 327
 180. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 325
 181. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 325
 182. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 323
 183. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 321
 184. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 318
 185. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 316
 186. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 315
 187. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 314
 188. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 314
 189. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 313
 190. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 309
 191. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 309
 192. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 300
 193. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 300
 194. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 298
 195. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 298
 196. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 297
 197. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 297
 198. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 297
 199. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 296
 200. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 296
 201. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 294
 202. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 294
 203. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 292
 204. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 292
 205. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 291
 206. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 291
 207. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 290
 208. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 290
 209. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 286
 210. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 286
 211. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 285
 212. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 285
 213. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 284
 214. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 282
 215. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 282
 216. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 282
 217. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 282
 218. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 282
 219. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 282
 220. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 280
 221. oświadczenie
  Wyświetleń: 279
 222. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 279
 223. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 279
 224. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 278
 225. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 277
 226. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 277
 227. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 275
 228. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 271
 229. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 270
 230. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 268
 231. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 268
 232. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 266
 233. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 266
 234. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 266
 235. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 263
 236. Kolorowy pasek Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 262
 237. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 258
 238. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 256
 239. Zmiana danych zawartcyh w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 256
 240. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 256
 241. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 254
 242. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 253
 243. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 251
 244. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 251
 245. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 251
 246. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 251
 247. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 250
 248. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2021-2024"
  Wyświetleń: 249
 249. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 249
 250. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 249
 251. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 248
 252. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 246
 253. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 244
 254. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 244
 255. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 243
 256. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 242
 257. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 241
 258. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 241
 259. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 239
 260. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 239
 261. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 238
 262. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 238
 263. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 237
 264. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 237
 265. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 235
 266. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 234
 267. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 233
 268. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 233
 269. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 232
 270. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 231
 271. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 228
 272. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 227
 273. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 227
 274. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 226
 275. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 225
 276. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 224
 277. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 223
 278. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 222
 279. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 222
 280. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 219
 281. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych, wzdłuż drogi powiatowej 1806 O w m. Szymiszów
  Wyświetleń: 218
 282. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 218
 283. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 215
 284. Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwoleń
  Wyświetleń: 215
 285. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 214
 286. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 213
 287. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 212
 288. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 210
 289. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 210
 290. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 210
 291. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 207
 292. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 206
 293. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 205
 294. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 204
 295. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 203
 296. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 201
 297. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 197
 298. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 196
 299. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 196
 300. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 195
 301. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 194
 302. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 194
 303. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 194
 304. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 193
 305. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 193
 306. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 193
 307. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 190
 308. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 190
 309. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 189
 310. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 189
 311. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 188
 312. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 188
 313. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 187
 314. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 186
 315. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 186
 316. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 185
 317. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 183
 318. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 183
 319. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 183
 320. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 183
 321. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 182
 322. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 182
 323. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 182
 324. Porozumienia
  Wyświetleń: 181
 325. Zgłoszenie przedsięwzięć, których wykonanie nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 181
 326. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 180
 327. Zezwolenie na transport odpadów
  Wyświetleń: 180
 328. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 179
 329. Umowy
  Wyświetleń: 179
 330. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 179
 331. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 178
 332. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 177
 333. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 176
 334. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 175
 335. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 175
 336. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 174
 337. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 172
 338. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 170
 339. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 170
 340. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 169
 341. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 169
 342. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 166
 343. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 166
 344. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 166
 345. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 161
 346. Dotacje
  Wyświetleń: 158
 347. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 158
 348. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 157
 349. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 157
 350. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 156
 351. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 154
 352. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 153
 353. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 151
 354. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 147
 355. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 145
 356. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 132
 357. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 129
 358. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 120
 359. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 118
 360. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 118
 361. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 110
 362. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 110
 363. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 109
 364. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 107
 365. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 104
 366. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 103
 367. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 101
 368. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 93
 369. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 91
 370. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 90
 371. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 85
 372. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 68
 373. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 68
 374. Opracowanie kompl.dokument.projekt.-kosztorys.wraz z projektem wykonawczym oraz uzysk. wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.:Przebudowa wielofunkcyjnego kompleksu sport.wraz z ogrodzeniem,oświeteleniem i monitoringiem przy ZSO w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 68
 375. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 66
 376. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 63
 377. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 63
 378. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 61
 379. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 61
 380. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 61
 381. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 59
 382. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 59
 383. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 59
 384. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 59
 385. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 58
 386. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 58
 387. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 56
 388. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 55
 389. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 55
 390. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 54
 391. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 54
 392. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 54
 393. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 54
 394. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 54
 395. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 53
 396. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 49
 397. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 49
 398. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 48
 399. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 48
 400. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 47
 401. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 46
 402. „Wykonanie zasłon przeciwśnieżnych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018”
  Wyświetleń: 44
 403. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 44
 404. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 42
 405. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 40
 406. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 39
 407. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 36
 408. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 36
 409. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 36
 410. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 35
 411. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚ.6223-29/07 z dnia 4.01.2008 r. na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych i odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi dojazdowej do SAG Olszowa
  Wyświetleń: 35
 412. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 34
 413. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 34
 414. „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Strzeleckiego wskazanych Wykonawcy przez Policję”
  Wyświetleń: 32
 415. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 32
 416. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 32
 417. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 30
 418. „Cząstkowy remont zabytkowego pieca wapienniczego na terenie pomnika historii Amfiteatru w Górze Świętej Anny na działce nr 280/1 z mapy 1 obręb Góra Świętej Anny”
  Wyświetleń: 28
 419. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 28
 420. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 28
 421. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 27
 422. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 25
 423. Uchwała Nr 490/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 24
 424. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 23
 425. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 23
 426. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 22
 427. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 22
 428. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 22
 429. Obwieszczenie Starost Strzeleckiego o wydanej decyzji na budowę dróg łączących ul. Ligonia z ul. Szpitalną na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 21
 430. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 19
 431. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 13
 432. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 8
 433. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 7
 434. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 7
 435. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 6
 436. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 6
 437. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 5
 438. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 5
 439. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 4
 440. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 4
 441. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 4
 442. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 3
 443. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 3
 444. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 3
 445. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 792
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×