Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60382607148888280173609335430954892365790000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
455852950338946312903280330933417844230646029482735370657987
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
124720421043917105910531070149610168759173929
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
717145393010051834100212201460167014819291136
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000623
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 452806
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 32002
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 20522
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 17823
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 12592
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 10397
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 8352
 8. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 8023
 9. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 6433
 10. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 6279
 11. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 5274
 12. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 4705
 13. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 4554
 14. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 4311
 15. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 4271
 16. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 4164
 17. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 4035
 18. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 4031
 19. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3978
 20. Zasady
  Wyświetleń: 3964
 21. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 3958
 22. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 3913
 23. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 3729
 24. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3718
 25. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 3693
 26. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 3540
 27. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 3501
 28. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 3373
 29. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 3354
 30. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 3257
 31. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 3199
 32. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 3116
 33. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 3075
 34. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3043
 35. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3037
 36. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 2965
 37. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2884
 38. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 2761
 39. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2732
 40. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2731
 41. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2673
 42. Konkursy
  Wyświetleń: 2651
 43. Budżet
  Wyświetleń: 2600
 44. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 2582
 45. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 2447
 46. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2447
 47. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 2392
 48. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2344
 49. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 2312
 50. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2303
 51. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 2294
 52. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 2234
 53. Władze, budżet
  Wyświetleń: 2191
 54. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2189
 55. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 2182
 56. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2169
 57. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 2168
 58. Remont nawierzchni jezdni z kostki granitowej w ciągu dróg powiatowych 1803 O w m. Żędowice i 1455 O w m. Stary Ujazd
  Wyświetleń: 2147
 59. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 2146
 60. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2105
 61. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2069
 62. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1966
 63. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 1963
 64. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 1961
 65. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1951
 66. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1901
 67. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1891
 68. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1856
 69. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 1850
 70. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1805
 71. Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzeleckiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej
  Wyświetleń: 1798
 72. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 1773
 73. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 1748
 74. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 1746
 75. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1729
 76. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1648
 77. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1613
 78. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1604
 79. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1573
 80. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 1568
 81. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1558
 82. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1555
 83. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1536
 84. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1504
 85. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 1500
 86. „Przebudowa drogi powiatowej 1816 O Kadłub – Spórok w m. Spórok ul. Guznera – Etap 2”
  Wyświetleń: 1498
 87. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1487
 88. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1487
 89. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1485
 90. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 1483
 91. „Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1470
 92. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1466
 93. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1447
 94. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 1442
 95. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1436
 96. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1434
 97. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1432
 98. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1428
 99. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 1421
 100. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 1420
 101. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1418
 102. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1410
 103. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1404
 104. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 1400
 105. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1353
 106. Protokoły
  Wyświetleń: 1353
 107. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 1352
 108. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 1340
 109. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 1327
 110. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1304
 111. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1291
 112. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1277
 113. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 1264
 114. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 1243
 115. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 1239
 116. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1234
 117. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1211
 118. Wybory 2014
  Wyświetleń: 1211
 119. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1211
 120. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1201
 121. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1200
 122. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 1187
 123. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 1177
 124. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1168
 125. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1123
 126. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1119
 127. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1111
 128. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 1103
 129. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1068
 130. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1061
 131. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1045
 132. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 1039
 133. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 1039
 134. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1031
 135. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 1023
 136. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1012
 137. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 997
 138. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 993
 139. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 989
 140. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 975
 141. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 972
 142. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 953
 143. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 944
 144. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 943
 145. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 934
 146. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 922
 147. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2018 rok
  Wyświetleń: 919
 148. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 902
 149. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 897
 150. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 894
 151. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 882
 152. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 877
 153. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 875
 154. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 875
 155. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 874
 156. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 862
 157. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 861
 158. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 858
 159. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 854
 160. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 834
 161. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 833
 162. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 830
 163. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 824
 164. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 823
 165. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 820
 166. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 819
 167. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 817
 168. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 809
 169. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 802
 170. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 802
 171. Dotacje
  Wyświetleń: 792
 172. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 791
 173. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 775
 174. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 770
 175. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 765
 176. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 761
 177. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 760
 178. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 760
 179. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 759
 180. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 759
 181. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 752
 182. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 744
 183. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 739
 184. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 736
 185. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 733
 186. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 733
 187. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 730
 188. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 724
 189. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 719
 190. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 712
 191. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 712
 192. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 710
 193. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 709
 194. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 708
 195. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 707
 196. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 704
 197. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 695
 198. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 693
 199. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 691
 200. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 688
 201. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 685
 202. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 683
 203. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 681
 204. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 677
 205. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 675
 206. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 675
 207. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 671
 208. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 668
 209. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 665
 210. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 664
 211. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 660
 212. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 659
 213. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 658
 214. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 654
 215. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 652
 216. oświadczenie
  Wyświetleń: 651
 217. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 649
 218. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 647
 219. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 647
 220. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 645
 221. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 645
 222. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 644
 223. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 643
 224. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 641
 225. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 641
 226. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 641
 227. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 640
 228. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 636
 229. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 633
 230. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 631
 231. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 630
 232. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 627
 233. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 626
 234. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 624
 235. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 620
 236. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 618
 237. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 614
 238. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 614
 239. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 612
 240. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 609
 241. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 608
 242. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 606
 243. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 597
 244. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 597
 245. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 596
 246. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 593
 247. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 592
 248. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 592
 249. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 591
 250. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 590
 251. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 590
 252. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 587
 253. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 587
 254. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 586
 255. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 586
 256. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 585
 257. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 584
 258. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 579
 259. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 574
 260. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 574
 261. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 573
 262. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 571
 263. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 570
 264. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 566
 265. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 565
 266. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 564
 267. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 552
 268. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 552
 269. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 550
 270. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 549
 271. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 548
 272. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 545
 273. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 543
 274. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 542
 275. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 541
 276. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 538
 277. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 536
 278. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 533
 279. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 531
 280. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 527
 281. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 526
 282. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 524
 283. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 521
 284. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 520
 285. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 520
 286. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 517
 287. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 515
 288. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 515
 289. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 514
 290. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 513
 291. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 512
 292. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 511
 293. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 509
 294. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 508
 295. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 505
 296. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 502
 297. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 500
 298. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 499
 299. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 491
 300. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 491
 301. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 486
 302. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 484
 303. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 483
 304. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 481
 305. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 480
 306. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 478
 307. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 478
 308. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 472
 309. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 468
 310. Konsultacje dermatologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja V
  Wyświetleń: 466
 311. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 465
 312. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 465
 313. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 465
 314. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 464
 315. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 461
 316. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 461
 317. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 459
 318. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 459
 319. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 457
 320. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 455
 321. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 455
 322. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 455
 323. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 454
 324. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 453
 325. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 453
 326. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 452
 327. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 452
 328. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 449
 329. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych, wzdłuż drogi powiatowej 1806 O w m. Szymiszów
  Wyświetleń: 449
 330. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 447
 331. Porozumienia
  Wyświetleń: 446
 332. Umowy
  Wyświetleń: 444
 333. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 444
 334. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 443
 335. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 442
 336. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 440
 337. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 438
 338. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 435
 339. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 434
 340. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 432
 341. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 431
 342. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 431
 343. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 429
 344. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2021-2024"
  Wyświetleń: 429
 345. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 429
 346. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 425
 347. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 418
 348. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 413
 349. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 412
 350. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 411
 351. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 410
 352. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 408
 353. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 406
 354. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 404
 355. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 401
 356. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 401
 357. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 399
 358. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 397
 359. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 397
 360. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 396
 361. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 395
 362. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 394
 363. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 393
 364. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 389
 365. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 388
 366. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 382
 367. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 382
 368. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 380
 369. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 380
 370. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 379
 371. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 378
 372. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 376
 373. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 375
 374. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 375
 375. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 374
 376. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 372
 377. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 368
 378. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 368
 379. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 368
 380. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 365
 381. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 364
 382. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 364
 383. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 362
 384. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 360
 385. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 360
 386. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 358
 387. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 358
 388. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 357
 389. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 355
 390. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 353
 391. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 352
 392. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 351
 393. Zgłoszenia budowy 2018r.
  Wyświetleń: 350
 394. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 350
 395. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 347
 396. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 343
 397. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 342
 398. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 341
 399. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 340
 400. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 336
 401. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 336
 402. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 332
 403. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 327
 404. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 326
 405. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 326
 406. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 326
 407. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 324
 408. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 317
 409. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 316
 410. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 315
 411. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 313
 412. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 311
 413. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 310
 414. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 308
 415. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 303
 416. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 299
 417. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 296
 418. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 296
 419. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 293
 420. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 292
 421. Konsultacje endokrynologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja V
  Wyświetleń: 290
 422. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 286
 423. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 285
 424. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 284
 425. Konsultacje kardiologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja V
  Wyświetleń: 284
 426. Uchwała Nr 490/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 279
 427. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 279
 428. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 277
 429. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 274
 430. „Kompleksowa ochrona imprezy „Powiatowe Święto Chleba 2018”
  Wyświetleń: 269
 431. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 269
 432. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 269
 433. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 266
 434. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 260
 435. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 257
 436. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 256
 437. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 252
 438. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 247
 439. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 246
 440. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 245
 441. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 242
 442. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 242
 443. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 235
 444. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 232
 445. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoo
  Wyświetleń: 232
 446. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 231
 447. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 229
 448. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 228
 449. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 222
 450. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Leśna, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 220
 451. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 219
 452. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 219
 453. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 219
 454. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 217
 455. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 216
 456. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 213
 457. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 211
 458. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 209
 459. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 207
 460. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Stawowa, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 207
 461. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 206
 462. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 203
 463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 203
 464. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia zlewni dróg gminnych oraz wykonanie urządzeń wodnych, na dz. nr 554/24 w Otmicach
  Wyświetleń: 203
 465. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 202
 466. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 200
 467. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 199
 468. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 198
 469. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 196
 470. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 196
 471. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 194
 472. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 193
 473. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 192
 474. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 191
 475. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 190
 476. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 188
 477. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 182
 478. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 182
 479. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 181
 480. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 180
 481. test
  Wyświetleń: 176
 482. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 173
 483. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 173
 484. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 170
 485. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 169
 486. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 167
 487. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 165
 488. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 165
 489. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 165
 490. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 164
 491. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 163
 492. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 163
 493. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 163
 494. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 162
 495. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 157
 496. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 157
 497. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 156
 498. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 156
 499. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 154
 500. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 153
 501. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 153
 502. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 153
 503. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 153
 504. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 153
 505. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 153
 506. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 151
 507. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 150
 508. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 149
 509. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 149
 510. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w m. Kielcza
  Wyświetleń: 148
 511. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 147
 512. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 146
 513. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 146
 514. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 146
 515. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚ.6223-29/07 z dnia 4.01.2008 r. na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych i odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi dojazdowej do SAG Olszowa
  Wyświetleń: 145
 516. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 145
 517. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 143
 518. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 143
 519. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 141
 520. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 140
 521. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 140
 522. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 137
 523. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 137
 524. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 135
 525. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 131
 526. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 131
 527. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 130
 528. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 129
 529. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 129
 530. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 128
 531. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 127
 532. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 127
 533. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 127
 534. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 126
 535. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 126
 536. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 125
 537. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 123
 538. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 123
 539. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 120
 540. ,,Przyznanie wyłączności obsługi w zakresie gastronomii, sprzedaży napojów oraz wesołego miasteczka podczas „Powiatowego Święta Chleba 2018”
  Wyświetleń: 118
 541. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 114
 542. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 111
 543. sbburgion
  Wyświetleń: 110
 544. Konsultacje ortopedyczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja V
  Wyświetleń: 101
 545. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 99
 546. Strona testowa
  Wyświetleń: 96
 547. Konsultacje urologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja V
  Wyświetleń: 94
 548. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 94
 549. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 93
 550. Konsultacje reumatologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja V
  Wyświetleń: 91
 551. Petycje
  Wyświetleń: 91
 552. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 90
 553. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 89
 554. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 75
 555. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 67
 556. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 63
 557. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 60
 558. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 53
 559. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 43
 560. Świadczenie usługi transportu w ramach projektu pn.: „Nauka dla nas w sam raz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 42
 561. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 38
 562. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 12
 563. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1613
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×