Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60382432720000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
455852950338946312903280330933417844230646029482735370657987
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
124720421043917105910531070149610168759173929
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
717145393010051834100212201460167014819291136
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000623
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 317012
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 18389
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 13730
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 11787
 5. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 6775
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 5919
 7. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 4885
 8. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 4280
 9. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 4125
 10. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3892
 11. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 3887
 12. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 3720
 13. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 3649
 14. Zasady
  Wyświetleń: 3594
 15. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 3587
 16. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 3547
 17. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 3508
 18. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 3352
 19. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 3198
 20. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 3140
 21. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 3075
 22. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2779
 23. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2725
 24. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 2558
 25. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2335
 26. Konkursy
  Wyświetleń: 2206
 27. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 2178
 28. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 2064
 29. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 1915
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1905
 31. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 1904
 32. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1856
 33. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 1711
 34. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 1662
 35. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1614
 36. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 1563
 37. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1530
 38. Władze, budżet
  Wyświetleń: 1522
 39. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 1507
 40. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 1481
 41. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1480
 42. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1440
 43. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 1418
 44. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 1395
 45. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1369
 46. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1358
 47. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 1355
 48. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1294
 49. Budżet
  Wyświetleń: 1268
 50. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 1249
 51. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1214
 52. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 1193
 53. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 1184
 54. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 1138
 55. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1077
 56. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1036
 57. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1030
 58. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1030
 59. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 1014
 60. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1014
 61. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1010
 62. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 1006
 63. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1005
 64. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 995
 65. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 986
 66. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 980
 67. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 976
 68. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 960
 69. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 959
 70. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 958
 71. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 956
 72. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 953
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 951
 74. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 944
 75. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 941
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 935
 77. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 925
 78. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 913
 79. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 908
 80. Pobierz programy
  Wyświetleń: 906
 81. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 902
 82. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 887
 83. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 885
 84. Protokoły
  Wyświetleń: 843
 85. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 842
 86. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 814
 87. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 812
 88. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 810
 89. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 804
 90. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 803
 91. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 800
 92. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 800
 93. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 794
 94. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 791
 95. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 774
 96. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 771
 97. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 766
 98. Wybory 2014
  Wyświetleń: 764
 99. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 761
 100. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 759
 101. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 735
 102. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 728
 103. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 722
 104. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 721
 105. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 717
 106. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 708
 107. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 698
 108. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 680
 109. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 678
 110. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 673
 111. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 659
 112. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 643
 113. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 643
 114. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 640
 115. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 638
 116. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 632
 117. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 623
 118. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 592
 119. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 592
 120. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 577
 121. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 575
 122. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 572
 123. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 568
 124. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 561
 125. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 560
 126. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 560
 127. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 557
 128. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 550
 129. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 550
 130. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 541
 131. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 541
 132. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 539
 133. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 534
 134. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 521
 135. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 514
 136. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 513
 137. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2018 rok
  Wyświetleń: 510
 138. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 509
 139. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 508
 140. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 505
 141. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 505
 142. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 500
 143. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 492
 144. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 485
 145. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 482
 146. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 480
 147. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 480
 148. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 479
 149. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 477
 150. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 476
 151. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 476
 152. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 475
 153. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 473
 154. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 470
 155. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 469
 156. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 469
 157. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 466
 158. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 466
 159. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 464
 160. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 462
 161. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 462
 162. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 462
 163. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 460
 164. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 460
 165. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 460
 166. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 458
 167. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 456
 168. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 453
 169. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 452
 170. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 449
 171. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 445
 172. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 443
 173. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 442
 174. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 442
 175. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 440
 176. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 438
 177. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 437
 178. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 437
 179. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 437
 180. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 437
 181. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 436
 182. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 435
 183. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 434
 184. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 431
 185. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 423
 186. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 422
 187. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 421
 188. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 419
 189. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 418
 190. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 416
 191. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 414
 192. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 413
 193. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 411
 194. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 405
 195. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 401
 196. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 400
 197. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 400
 198. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 396
 199. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 395
 200. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 394
 201. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 393
 202. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 390
 203. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 389
 204. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 388
 205. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 388
 206. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 386
 207. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 384
 208. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 382
 209. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 381
 210. oświadczenie
  Wyświetleń: 381
 211. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 381
 212. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 380
 213. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 378
 214. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 378
 215. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 377
 216. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 375
 217. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 374
 218. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 372
 219. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 372
 220. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 370
 221. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 369
 222. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 368
 223. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 368
 224. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 364
 225. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 361
 226. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 360
 227. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 359
 228. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 358
 229. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 357
 230. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 357
 231. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 355
 232. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 352
 233. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 351
 234. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 349
 235. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 349
 236. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 348
 237. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 347
 238. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 345
 239. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 342
 240. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 340
 241. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 340
 242. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 339
 243. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 338
 244. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 336
 245. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 334
 246. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 332
 247. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 332
 248. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 330
 249. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 325
 250. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 325
 251. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 324
 252. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2021-2024"
  Wyświetleń: 324
 253. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 322
 254. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 321
 255. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 318
 256. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 316
 257. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 316
 258. Dotacje
  Wyświetleń: 315
 259. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 314
 260. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 314
 261. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 313
 262. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 313
 263. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 313
 264. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 311
 265. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 307
 266. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 307
 267. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 306
 268. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 305
 269. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 304
 270. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 301
 271. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 300
 272. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 298
 273. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 293
 274. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 293
 275. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 291
 276. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 291
 277. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 290
 278. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 289
 279. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 283
 280. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 283
 281. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 280
 282. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 277
 283. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 275
 284. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 274
 285. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 274
 286. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 273
 287. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 273
 288. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 272
 289. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 272
 290. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 271
 291. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 270
 292. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 268
 293. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 265
 294. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 263
 295. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 263
 296. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych, wzdłuż drogi powiatowej 1806 O w m. Szymiszów
  Wyświetleń: 262
 297. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 262
 298. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 259
 299. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 258
 300. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 258
 301. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 258
 302. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 257
 303. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 257
 304. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 256
 305. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 256
 306. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 255
 307. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 253
 308. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 251
 309. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 251
 310. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 251
 311. Porozumienia
  Wyświetleń: 248
 312. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 246
 313. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 245
 314. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 244
 315. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 244
 316. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 243
 317. Umowy
  Wyświetleń: 243
 318. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 242
 319. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 242
 320. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 241
 321. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 241
 322. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 240
 323. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 240
 324. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 239
 325. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 239
 326. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 237
 327. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 237
 328. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 235
 329. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 234
 330. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 234
 331. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 233
 332. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 232
 333. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 231
 334. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 231
 335. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 230
 336. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 230
 337. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 228
 338. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 226
 339. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 226
 340. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 226
 341. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 224
 342. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 223
 343. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 223
 344. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 222
 345. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 221
 346. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 218
 347. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 217
 348. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 215
 349. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 214
 350. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 214
 351. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 209
 352. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 208
 353. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 206
 354. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 200
 355. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 199
 356. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 199
 357. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 194
 358. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 193
 359. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 192
 360. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 191
 361. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 189
 362. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 182
 363. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 180
 364. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 180
 365. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 175
 366. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 170
 367. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 169
 368. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 169
 369. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 159
 370. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 153
 371. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 139
 372. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 138
 373. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 138
 374. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 136
 375. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 135
 376. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 135
 377. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 135
 378. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 129
 379. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 128
 380. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 127
 381. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 126
 382. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 123
 383. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 122
 384. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 121
 385. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 118
 386. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 117
 387. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 115
 388. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 109
 389. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 108
 390. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 107
 391. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 104
 392. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 101
 393. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 97
 394. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 97
 395. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 96
 396. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 93
 397. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 92
 398. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 91
 399. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 91
 400. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 90
 401. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 90
 402. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 90
 403. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 89
 404. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 89
 405. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 87
 406. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 87
 407. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 86
 408. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 86
 409. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 85
 410. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 85
 411. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 85
 412. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 83
 413. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 83
 414. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 82
 415. Uchwała Nr 490/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 82
 416. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 82
 417. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 82
 418. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 78
 419. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 76
 420. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 76
 421. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 74
 422. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 73
 423. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚ.6223-29/07 z dnia 4.01.2008 r. na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych i odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi dojazdowej do SAG Olszowa
  Wyświetleń: 73
 424. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia zlewni dróg gminnych oraz wykonanie urządzeń wodnych, na dz. nr 554/24 w Otmicach
  Wyświetleń: 72
 425. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 72
 426. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 72
 427. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 70
 428. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 69
 429. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 68
 430. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 68
 431. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 67
 432. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 66
 433. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 66
 434. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 65
 435. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 64
 436. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 64
 437. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 64
 438. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 64
 439. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 64
 440. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 61
 441. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 61
 442. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 60
 443. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 59
 444. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 58
 445. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 57
 446. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 57
 447. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 56
 448. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 56
 449. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 55
 450. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 55
 451. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w m. Kielcza
  Wyświetleń: 54
 452. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 53
 453. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 52
 454. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 50
 455. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 50
 456. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 50
 457. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 47
 458. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 47
 459. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 47
 460. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 46
 461. test
  Wyświetleń: 46
 462. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 45
 463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Leśna, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 42
 464. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Stawowa, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 42
 465. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 41
 466. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 34
 467. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 32
 468. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 32
 469. sbburgion
  Wyświetleń: 27
 470. Zgłoszenia budowy 2018r.
  Wyświetleń: 25
 471. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 21
 472. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 20
 473. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 20
 474. „Zamiatanie nawierzchni dróg oraz chodników i ścieżek pieszo - rowerowych ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku”
  Wyświetleń: 14
 475. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 11
 476. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 10
 477. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8
 478. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 6
 479. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1036
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×