Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
456232967439191315703317631334424114294040920000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1112170494681894096597613159217848273833
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
717145393010051834100212201299148413278421030
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000623
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 163960
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 10119
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 7887
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6698
 5. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 3979
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3961
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3818
 8. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 3612
 9. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 3436
 10. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 3429
 11. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 3359
 12. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 3305
 13. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 3304
 14. Zasady
  Wyświetleń: 3297
 15. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 3245
 16. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 3105
 17. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 2911
 18. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 2854
 19. wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2851
 20. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2313
 21. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 1821
 22. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1670
 23. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 1618
 24. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1525
 25. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 1388
 26. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 1304
 27. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 1300
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1258
 29. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 1213
 30. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 1072
 31. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1068
 32. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 1013
 33. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1003
 34. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 988
 35. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 981
 36. Władze, budżet
  Wyświetleń: 974
 37. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 933
 38. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 924
 39. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 915
 40. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 903
 41. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 894
 42. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 877
 43. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 874
 44. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 871
 45. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 830
 46. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 808
 47. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 790
 48. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 781
 49. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 772
 50. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 758
 51. Budżet
  Wyświetleń: 757
 52. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 733
 53. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 709
 54. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 679
 55. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 677
 56. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 674
 57. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 671
 58. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 667
 59. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 667
 60. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 655
 61. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 648
 62. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 646
 63. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 645
 64. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 643
 65. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 642
 66. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 637
 67. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 632
 68. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 626
 69. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 622
 70. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 614
 71. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 609
 72. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 607
 73. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 605
 74. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 603
 75. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 592
 76. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 591
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 590
 78. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 586
 79. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 582
 80. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 578
 81. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 578
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 574
 83. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 562
 84. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 560
 85. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 552
 86. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 550
 87. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 534
 88. Protokoły
  Wyświetleń: 529
 89. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 516
 90. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 516
 91. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 515
 92. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 506
 93. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 506
 94. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 504
 95. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 499
 96. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 499
 97. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 499
 98. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 496
 99. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 493
 100. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 492
 101. Wybory 2014
  Wyświetleń: 492
 102. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 483
 103. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 476
 104. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 473
 105. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 468
 106. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 462
 107. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 461
 108. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 459
 109. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 449
 110. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 428
 111. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 416
 112. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 412
 113. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 408
 114. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 404
 115. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 396
 116. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 392
 117. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 376
 118. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 376
 119. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 373
 120. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 369
 121. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 368
 122. Wydanie pozwolenia: pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 368
 123. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 366
 124. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 366
 125. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 351
 126. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 350
 127. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 346
 128. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 346
 129. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 345
 130. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 342
 131. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 335
 132. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 332
 133. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 331
 134. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 331
 135. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 322
 136. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 321
 137. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 321
 138. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 313
 139. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 312
 140. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 311
 141. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 310
 142. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 309
 143. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 309
 144. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 309
 145. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 299
 146. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 295
 147. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 293
 148. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 292
 149. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 292
 150. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 291
 151. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 290
 152. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 290
 153. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 289
 154. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 285
 155. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 285
 156. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 284
 157. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 283
 158. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 280
 159. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 280
 160. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 279
 161. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 275
 162. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 275
 163. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 270
 164. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 270
 165. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 270
 166. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 269
 167. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 268
 168. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 266
 169. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 264
 170. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 263
 171. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 262
 172. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 262
 173. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 261
 174. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 260
 175. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 259
 176. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 259
 177. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 259
 178. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 259
 179. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 258
 180. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 257
 181. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 255
 182. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 254
 183. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 254
 184. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 254
 185. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 253
 186. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 253
 187. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 252
 188. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 251
 189. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 250
 190. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 250
 191. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 249
 192. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 248
 193. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 246
 194. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 246
 195. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 246
 196. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 245
 197. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 244
 198. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 244
 199. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 244
 200. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 243
 201. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 241
 202. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 241
 203. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 238
 204. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 237
 205. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 237
 206. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 237
 207. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 236
 208. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 236
 209. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 235
 210. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 234
 211. oświadczenie
  Wyświetleń: 232
 212. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 231
 213. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 231
 214. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 229
 215. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 228
 216. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 228
 217. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 227
 218. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 226
 219. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 226
 220. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 226
 221. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 226
 222. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 225
 223. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 225
 224. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 224
 225. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 223
 226. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 223
 227. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 222
 228. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 221
 229. Kolorowy pasek Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 220
 230. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 220
 231. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 218
 232. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 216
 233. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 216
 234. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 216
 235. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 215
 236. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 215
 237. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 215
 238. Zmiana danych zawartcyh w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 215
 239. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 215
 240. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 214
 241. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 212
 242. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 211
 243. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 211
 244. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 210
 245. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 210
 246. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 209
 247. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 209
 248. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 208
 249. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 208
 250. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 207
 251. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 207
 252. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 206
 253. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 205
 254. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 203
 255. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 203
 256. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 203
 257. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 203
 258. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 203
 259. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 202
 260. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2021-2024"
  Wyświetleń: 202
 261. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 200
 262. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych, wzdłuż drogi powiatowej 1806 O w m. Szymiszów
  Wyświetleń: 199
 263. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 199
 264. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 198
 265. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 197
 266. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 195
 267. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 193
 268. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 193
 269. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 192
 270. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 191
 271. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 190
 272. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 189
 273. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 188
 274. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 187
 275. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 187
 276. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 186
 277. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 186
 278. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 185
 279. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 185
 280. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 184
 281. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 184
 282. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 184
 283. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 183
 284. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 183
 285. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 180
 286. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 179
 287. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 179
 288. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 179
 289. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 178
 290. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 178
 291. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 177
 292. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 177
 293. Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwoleń
  Wyświetleń: 176
 294. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 175
 295. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 174
 296. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 174
 297. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 174
 298. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 173
 299. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 172
 300. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 172
 301. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 172
 302. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 171
 303. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 171
 304. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 170
 305. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 169
 306. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 169
 307. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 168
 308. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 167
 309. Umowy
  Wyświetleń: 167
 310. Zgłoszenie przedsięwzięć, których wykonanie nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 167
 311. Porozumienia
  Wyświetleń: 165
 312. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 165
 313. Zezwolenie na transport odpadów
  Wyświetleń: 165
 314. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 164
 315. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 164
 316. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 163
 317. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 163
 318. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 162
 319. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 162
 320. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 161
 321. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 160
 322. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 160
 323. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 159
 324. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 158
 325. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 158
 326. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 156
 327. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 155
 328. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 153
 329. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 152
 330. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 150
 331. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 148
 332. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 148
 333. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 147
 334. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 145
 335. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 145
 336. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 143
 337. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 141
 338. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 141
 339. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 139
 340. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 139
 341. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 139
 342. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 137
 343. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 135
 344. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 132
 345. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 131
 346. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 131
 347. Zaproszenie do składania ofert na przyznanie wyłączności obsługi w zakresie gastronomii, sprzedaży napojów oraz wesołego miasteczka podczas "Święta Chleba 2017"
  Wyświetleń: 129
 348. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 124
 349. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 118
 350. „Przebudowa drogi powiatowej 1457 O Ujazd – Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) na odcinku Ujazd – Niezdrowice”
  Wyświetleń: 117
 351. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 113
 352. Kompleksowa ochrona imprezy Powiatowe Święto Chleba 2017
  Wyświetleń: 107
 353. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 106
 354. Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 103
 355. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 97
 356. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 96
 357. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 92
 358. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 91
 359. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 90
 360. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 86
 361. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 84
 362. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 80
 363. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 79
 364. Dotacje
  Wyświetleń: 76
 365. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 76
 366. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 75
 367. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 73
 368. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 69
 369. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 65
 370. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 59
 371. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 52
 372. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 50
 373. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 45
 374. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 45
 375. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 45
 376. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 44
 377. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 43
 378. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzeleckiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej”
  Wyświetleń: 42
 379. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 41
 380. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 41
 381. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 41
 382. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 40
 383. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 39
 384. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 39
 385. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 38
 386. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 38
 387. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 37
 388. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 37
 389. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 36
 390. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 36
 391. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 36
 392. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 34
 393. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 33
 394. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 31
 395. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 30
 396. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 28
 397. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 27
 398. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 21
 399. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 19
 400. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 16
 401. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 11
 402. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 10
 403. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 10
 404. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 8
 405. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 637
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×