Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101179764847255784320102874835548400990141943706369900
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6039860614886348010060914542465460456199669548837510909479762
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
456372960439165313833294531016419094240046125483515375158010
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164053
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1014377
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 74239
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 49138
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 43046
 5. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 32456
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 18770
 7. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 14970
 8. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 14441
 9. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 11356
 10. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 10936
 11. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 10073
 12. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 8847
 13. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 8782
 14. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 7912
 15. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7804
 16. Zasady
  Wyświetleń: 7357
 17. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 7182
 18. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7136
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7101
 20. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6921
 21. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 6591
 22. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 6432
 23. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 6428
 24. Budżet
  Wyświetleń: 6209
 25. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2
  Wyświetleń: 5975
 26. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 5885
 27. Konkursy
  Wyświetleń: 5773
 28. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 5671
 29. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 5589
 30. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 5223
 31. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 5201
 32. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 5167
 33. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 5092
 34. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 5083
 35. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 4990
 36. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 4922
 37. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 4887
 38. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 4876
 39. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 4830
 40. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 4828
 41. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 4697
 42. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 4472
 43. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4437
 44. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 4415
 45. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 4384
 46. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 4359
 47. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 4317
 48. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 4244
 49. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 4189
 50. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 4134
 51. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 4074
 52. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 4069
 53. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 3914
 54. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3887
 55. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 3832
 56. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 3825
 57. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 3799
 58. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 3797
 59. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 3774
 60. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 3666
 61. Władze, budżet
  Wyświetleń: 3660
 62. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 3636
 63. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 3630
 64. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 3614
 65. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 3577
 66. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 3567
 67. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 3557
 68. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3382
 69. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 3360
 70. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 3321
 71. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 3183
 72. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 3179
 73. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Ujazd i dla gminy Leśnica z podziałem na dwa zadania (...)"
  Wyświetleń: 3162
 74. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 3153
 75. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 3147
 76. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3107
 77. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 3070
 78. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2985
 79. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2958
 80. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2943
 81. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 2897
 82. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2886
 83. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 2871
 84. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 2857
 85. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2855
 86. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2817
 87. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2815
 88. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2811
 89. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 2752
 90. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2747
 91. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2744
 92. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 2708
 93. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 2695
 94. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1
  Wyświetleń: 2672
 95. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2663
 96. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2652
 97. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2580
 98. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 2579
 99. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2574
 100. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 2568
 101. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2549
 102. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 2485
 103. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2469
 104. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2464
 105. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 2457
 106. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 2448
 107. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2446
 108. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2445
 109. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2418
 110. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2390
 111. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 04.04.2019
  Wyświetleń: 2379
 112. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2367
 113. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2365
 114. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2358
 115. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 2351
 116. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2349
 117. Protokoły
  Wyświetleń: 2340
 118. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2325
 119. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 2310
 120. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 2306
 121. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 2295
 122. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 2288
 123. Wybory 2014
  Wyświetleń: 2273
 124. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 2268
 125. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2255
 126. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 2252
 127. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2241
 128. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2231
 129. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 2214
 130. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 2197
 131. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2180
 132. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 2171
 133. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2154
 134. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 2145
 135. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 2140
 136. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 2114
 137. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2114
 138. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 2095
 139. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 2092
 140. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2079
 141. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 2066
 142. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 2049
 143. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 2046
 144. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2042
 145. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 2037
 146. Wybory 2018
  Wyświetleń: 2018
 147. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2017
 148. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2019 rok
  Wyświetleń: 2005
 149. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 1970
 150. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1934
 151. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1932
 152. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 1922
 153. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 1921
 154. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 1904
 155. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1896
 156. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 1895
 157. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 1846
 158. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1822
 159. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 1819
 160. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 1808
 161. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1807
 162. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 1795
 163. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 1779
 164. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1778
 165. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 1751
 166. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1751
 167. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1750
 168. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1747
 169. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1742
 170. Dotacje
  Wyświetleń: 1731
 171. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 1728
 172. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 1713
 173. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 1689
 174. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1689
 175. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 1686
 176. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 1666
 177. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 1617
 178. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1607
 179. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 1586
 180. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1580
 181. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1561
 182. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 1559
 183. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1554
 184. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1553
 185. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1541
 186. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 1537
 187. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 1536
 188. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 1520
 189. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 1506
 190. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1495
 191. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1488
 192. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1482
 193. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1480
 194. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1465
 195. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1464
 196. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 1464
 197. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 1459
 198. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 1453
 199. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 1451
 200. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1440
 201. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1407
 202. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1402
 203. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 1387
 204. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1382
 205. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 1382
 206. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1377
 207. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1374
 208. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 1371
 209. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 1363
 210. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1354
 211. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1350
 212. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 1348
 213. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1347
 214. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 1338
 215. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1336
 216. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 1335
 217. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1334
 218. V POSTĘPOWANIE Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego Górze Św. Anny wraz z otoczeniem UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.02.2019 R. DO GODZ. 10.00
  Wyświetleń: 1314
 219. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1313
 220. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 1300
 221. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 1294
 222. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1288
 223. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1285
 224. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 1285
 225. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 1273
 226. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1273
 227. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 1272
 228. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 1270
 229. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 1270
 230. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1266
 231. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 1254
 232. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 1252
 233. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1246
 234. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 1244
 235. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 1242
 236. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1242
 237. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 1240
 238. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1236
 239. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 1232
 240. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 1228
 241. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 1225
 242. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1221
 243. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1217
 244. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1217
 245. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1217
 246. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 1210
 247. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1208
 248. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 1196
 249. oświadczenie
  Wyświetleń: 1195
 250. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1190
 251. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1189
 252. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1187
 253. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1184
 254. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1183
 255. Zgłoszenia budowy 2019 r.
  Wyświetleń: 1183
 256. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1182
 257. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 1178
 258. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 1176
 259. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1170
 260. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 1165
 261. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1157
 262. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1156
 263. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1152
 264. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 1147
 265. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1141
 266. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 1140
 267. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1138
 268. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 1136
 269. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 1135
 270. Zgłoszenia budowy 2018 r.
  Wyświetleń: 1135
 271. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1133
 272. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1126
 273. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1124
 274. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 1124
 275. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 1122
 276. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 1121
 277. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1120
 278. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 1117
 279. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 1115
 280. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1115
 281. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1115
 282. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 1114
 283. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 1114
 284. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1114
 285. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 1107
 286. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 1100
 287. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1095
 288. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 1094
 289. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 1094
 290. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1080
 291. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 1077
 292. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1070
 293. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 1065
 294. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1063
 295. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1060
 296. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 1057
 297. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1056
 298. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 1046
 299. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1043
 300. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 1041
 301. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1036
 302. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 1029
 303. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 1028
 304. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1025
 305. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 1022
 306. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 1009
 307. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 1006
 308. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1006
 309. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1002
 310. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 998
 311. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 997
 312. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 996
 313. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 996
 314. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 995
 315. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 993
 316. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 992
 317. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 987
 318. Petycje
  Wyświetleń: 984
 319. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 984
 320. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 983
 321. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 980
 322. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 980
 323. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 979
 324. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 978
 325. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 978
 326. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 975
 327. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 972
 328. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 971
 329. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 967
 330. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 965
 331. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 963
 332. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 962
 333. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 960
 334. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 953
 335. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 949
 336. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 948
 337. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 948
 338. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 947
 339. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 940
 340. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 939
 341. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 937
 342. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 934
 343. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 933
 344. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 915
 345. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 913
 346. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 911
 347. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 904
 348. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 903
 349. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 903
 350. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 901
 351. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 901
 352. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 897
 353. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 887
 354. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 885
 355. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 883
 356. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 882
 357. Umowy
  Wyświetleń: 881
 358. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 879
 359. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 878
 360. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 876
 361. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 875
 362. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 874
 363. Porozumienia
  Wyświetleń: 873
 364. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 872
 365. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 870
 366. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 867
 367. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 867
 368. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 866
 369. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 865
 370. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 863
 371. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 861
 372. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 857
 373. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 856
 374. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 856
 375. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 855
 376. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 852
 377. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 850
 378. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 847
 379. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 845
 380. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 839
 381. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 838
 382. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 837
 383. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 827
 384. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 824
 385. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 824
 386. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 819
 387. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 818
 388. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 812
 389. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 812
 390. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 810
 391. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
  Wyświetleń: 809
 392. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2019 R. DO GODZINY 10:00
  Wyświetleń: 808
 393. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 804
 394. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 802
 395. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 800
 396. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 800
 397. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 797
 398. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 796
 399. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 794
 400. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 792
 401. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 790
 402. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 789
 403. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 788
 404. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 786
 405. Rozkład jazdy PKS i LUZ PKP kursujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 784
 406. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych - Strzelce Opolskie dz. 3557 z sąsiadującymi dz. 3551, 3558
  Wyświetleń: 782
 407. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 781
 408. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 777
 409. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 775
 410. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 774
 411. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 773
 412. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 773
 413. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 772
 414. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 770
 415. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 762
 416. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 757
 417. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 756
 418. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 755
 419. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 754
 420. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 754
 421. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 754
 422. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 746
 423. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 746
 424. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 741
 425. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 740
 426. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 739
 427. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 735
 428. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 730
 429. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 730
 430. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 726
 431. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 725
 432. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 719
 433. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 717
 434. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 715
 435. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa - Etap 3”
  Wyświetleń: 712
 436. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 711
 437. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 707
 438. PLAN POOSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 703
 439. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 699
 440. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 694
 441. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 692
 442. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 687
 443. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 687
 444. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 684
 445. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 681
 446. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 678
 447. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 678
 448. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 677
 449. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 676
 450. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 672
 451. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 669
 452. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 659
 453. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 656
 454. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 656
 455. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 1.”
  Wyświetleń: 655
 456. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 655
 457. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 653
 458. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 648
 459. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.:„Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 644
 460. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 643
 461. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 643
 462. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 643
 463. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 640
 464. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 633
 465. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 632
 466. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 632
 467. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 630
 468. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 623
 469. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 621
 470. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 615
 471. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 615
 472. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 614
 473. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 614
 474. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 612
 475. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 605
 476. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 596
 477. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 596
 478. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 592
 479. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 592
 480. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 592
 481. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 591
 482. „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)"
  Wyświetleń: 589
 483. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 584
 484. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 579
 485. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 578
 486. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 578
 487. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 576
 488. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 576
 489. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 573
 490. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 572
 491. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 572
 492. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 572
 493. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 571
 494. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 569
 495. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 562
 496. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 559
 497. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 558
 498. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 558
 499. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 557
 500. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 555
 501. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 550
 502. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 546
 503. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 545
 504. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 542
 505. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 541
 506. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 539
 507. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia (...)"
  Wyświetleń: 535
 508. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 531
 509. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 529
 510. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 522
 511. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 522
 512. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 521
 513. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika (...)"
  Wyświetleń: 519
 514. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 519
 515. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 519
 516. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 514
 517. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 510
 518. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 508
 519. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - Radni Powiatu Strzeleckiego – VI kadencja
  Wyświetleń: 508
 520. „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 506
 521. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 505
 522. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 505
 523. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 505
 524. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 503
 525. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 501
 526. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 501
 527. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 501
 528. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 498
 529. II POSTĘPOWANIE: „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 498
 530. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 495
 531. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 489
 532. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 489
 533. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd.”
  Wyświetleń: 486
 534. „Zakup wraz z dostawą samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z podziałem na dwie części”
  Wyświetleń: 486
 535. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 485
 536. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 485
 537. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 481
 538. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 479
 539. test
  Wyświetleń: 476
 540. Oświadczenia majątkowe za 2018 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 471
 541. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 469
 542. „Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna”
  Wyświetleń: 466
 543. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”
  Wyświetleń: 465
 544. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 465
 545. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 464
 546. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 463
 547. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 462
 548. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 461
 549. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 459
 550. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 457
 551. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 456
 552. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 456
 553. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 455
 554. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 454
 555. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 454
 556. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 450
 557. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 443
 558. Treść petycji
  Wyświetleń: 441
 559. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 439
 560. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 434
 561. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 433
 562. „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 432
 563. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 430
 564. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 429
 565. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 425
 566. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 425
 567. „Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 1”
  Wyświetleń: 423
 568. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 422
 569. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 422
 570. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 422
 571. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 421
 572. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 418
 573. Informacja o wynikach naboru do Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 413
 574. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 413
 575. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 412
 576. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 412
 577. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 412
 578. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 409
 579. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 409
 580. II POSTĘPOWANIE „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 408
 581. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 408
 582. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 406
 583. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”
  Wyświetleń: 404
 584. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 402
 585. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019
  Wyświetleń: 402
 586. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 400
 587. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 396
 588. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części"
  Wyświetleń: 395
 589. Obwieszczenia Referatu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 394
 590. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 394
 591. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 392
 592. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 388
 593. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 385
 594. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 384
 595. Budowa stacji paliw w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 383
 596. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 382
 597. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 379
 598. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 375
 599. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 375
 600. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 374
 601. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 373
 602. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 373
 603. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 368
 604. Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na ro 2019
  Wyświetleń: 366
 605. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 365
 606. Strona testowa
  Wyświetleń: 365
 607. sbburgion
  Wyświetleń: 361
 608. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 360
 609. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 357
 610. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 356
 611. „Modernizacja drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice w m. Strzelce Opolskie ul. Dziewkowicka – Etap 1”
  Wyświetleń: 355
 612. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 355
 613. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 354
 614. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 353
 615. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 352
 616. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 352
 617. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 352
 618. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 351
 619. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 351
 620. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 351
 621. Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 60 DJP.
  Wyświetleń: 351
 622. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 350
 623. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 346
 624. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 344
 625. PETYCJA
  Wyświetleń: 344
 626. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 343
 627. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 343
 628. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 342
 629. Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 342
 630. Ogłoszenie o naborze na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 340
 631. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 340
 632. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 340
 633. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 336
 634. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 335
 635. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018
  Wyświetleń: 334
 636. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Strzelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki (...)
  Wyświetleń: 334
 637. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 330
 638. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 328
 639. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 325
 640. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 325
 641. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 324
 642. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 322
 643. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 321
 644. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 321
 645. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 319
 646. System Rada365
  Wyświetleń: 317
 647. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 315
 648. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
  Wyświetleń: 314
 649. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 313
 650. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub."
  Wyświetleń: 312
 651. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 312
 652. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 312
 653. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 311
 654. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 310
 655. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 309
 656. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 309
 657. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeżdzie.
  Wyświetleń: 308
 658. „Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 3 części"
  Wyświetleń: 307
 659. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 307
 660. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 306
 661. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 301
 662. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - osoby zarządzające powiatową osobą prawną
  Wyświetleń: 301
 663. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 301
 664. ,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 298
 665. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 297
 666. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 297
 667. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 295
 668. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - dostosowanie do wymogów ppoż.”
  Wyświetleń: 288
 669. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 288
 670. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargach - Leśnica - 2 działki
  Wyświetleń: 285
 671. Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w Grodzisku
  Wyświetleń: 284
 672. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 282
 673. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – z podziałem na części I, II"
  Wyświetleń: 275
 674. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 275
 675. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 273
 676. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 271
 677. Informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. Technika
  Wyświetleń: 270
 678. Komisja Rewizyjna, Bezpieczeństwa, Budżetu, Edukacji i Gospodarcza
  Wyświetleń: 270
 679. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  Wyświetleń: 270
 680. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 268
 681. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 268
 682. II POSTĘPOWANIE ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 262
 683. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 261
 684. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 259
 685. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 259
 686. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 258
 687. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 258
 688. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 257
 689. Konsultacje programu ROCZNEGO na rok 2020 oraz programu WIELOLETNIEGO na lata 2020-2024 współpracy Powiatu z NGO
  Wyświetleń: 255
 690. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU
  Wyświetleń: 250
 691. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 248
 692. Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu
  Wyświetleń: 248
 693. ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 247
 694. ,,Zakup i dostawa podręczników do języka niemieckiego na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 246
 695. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 246
 696. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 239
 697. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 239
 698. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 237
 699. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 235
 700. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 233
 701. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 228
 702. Nadanie uprawnień instruktora
  Wyświetleń: 228
 703. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 228
 704. Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  Wyświetleń: 226
 705. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 225
 706. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 223
 707. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 221
 708. Zgłoszenia budowy 2017 r.
  Wyświetleń: 220
 709. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Strzelce Opolskie dz. 5049/18 ark. 15 _ IV przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 214
 710. Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 212
 711. Strona testowa
  Wyświetleń: 211
 712. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK
  Wyświetleń: 210
 713. Przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 207
 714. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 205
 715. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 199
 716. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 198
 717. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11.04.2019
  Wyświetleń: 198
 718. „Opróżnienie, konserwacja oraz czyszczenie separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 195
 719. „Odnowa oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego ”
  Wyświetleń: 193
 720. Opracowanie kompletnej dok. projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Stzrelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki rowerowej ...
  Wyświetleń: 190
 721. „Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 2281 O ul. Powstańców Śląskich w Strzelcach Opolskich na odcinku ul. 1 Maja – ul. Dworcowa.”
  Wyświetleń: 188
 722. Ogłoszenie o konkursie na REFERENTA w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 188
 723. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Leśnica dz. 1227/6, 1227/7 ark. 4 _ II przetargi ustne nieograniczone
  Wyświetleń: 187
 724. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 186
 725. W dniach od 31 maja do dnia 6 czerwca 2019 zostaną przeprowadzone konsultacje rocznego i wieloletniego programu współpracy powiatu z NGO
  Wyświetleń: 186
 726. Zakup i dostawa art. biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy i tonerów w podziale na 2 części na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Nauka dla nas w sam raz"
  Wyświetleń: 186
 727. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 181
 728. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 180
 729. Pozwolenie na budowę instalacji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 180
 730. Uchwała Nr 65/2019 ZPS z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 178
 731. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 176
 732. Uchwała nr 714.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 173
 733. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 172
 734. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 172
 735. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 171
 736. Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 169
 737. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kolonowskie dz. 532/2, 660, 685
  Wyświetleń: 168
 738. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.”
  Wyświetleń: 162
 739. Uchwała nr 734/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 162
 740. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 161
 741. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2018, OBEJMUJĄCA OKREŚLONE W ART. 7 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 158
 742. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 157
 743. „Remont drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Borycz ul. Waryńskiego”
  Wyświetleń: 155
 744. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 155
 745. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 153
 746. Roczny program współpracy powiatu strzeleckiego z NGO w roku 2020 oraz Wieloletni program współpracy na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 147
 747. Strona testowa
  Wyświetleń: 147
 748. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego (Fiat Panda)
  Wyświetleń: 145
 749. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu
  Wyświetleń: 144
 750. Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 141
 751. Pozwolenie na przebudowę istniejącej namiotowej hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja kątowników i palet z tektury) wraz z instalacją gazu i wentylacji mechanicznej oraz rozbudowę hali o kontener higieniczno-sanitarny pracowników, w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 139
 752. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 137
 753. Sprawozdanie finansowe jednostki Starostwo Powiatowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 135
 754. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
  Wyświetleń: 132
 755. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 131
 756. "Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w podziale na 2 części na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w 2019 roku"
  Wyświetleń: 125
 757. Dotacje 2019
  Wyświetleń: 124
 758. Unieważnienie drugiego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 122
 759. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo
  Wyświetleń: 120
 760. „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 7 części” (...)
  Wyświetleń: 115
 761. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 601 z działką nr 604 - Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 113
 762. ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ, STOISK HANDLOWYCH ORAZ WESOŁEGO MIASTECZKA PODCZAS IMPREZY „POWIATOWE ŚWIĘTO CHLEBA 2019”
  Wyświetleń: 110
 763. Kompleksowa ochrona imprezy "Powiatowe Święto Chleba 2019".
  Wyświetleń: 107
 764. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 106
 765. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów komputerowych certyfikacyjnych ECDL BASE w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””.
  Wyświetleń: 104
 766. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 103
 767. „Konsultacje endokrynologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI.”
  Wyświetleń: 100
 768. „Odnowa oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego ”
  Wyświetleń: 98
 769. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 97
 770. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odc. Strzelce Opolskie–Rozmierka(...)
  Wyświetleń: 97
 771. „Konsultacje kardiologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI”
  Wyświetleń: 96
 772. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu językowego TELC A2 z języka rosyjskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 94
 773. ,,Zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 2 części”.
  Wyświetleń: 93
 774. „Konsultacje ortopedyczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI.”
  Wyświetleń: 92
 775. „Konsultacje reumatologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI”
  Wyświetleń: 91
 776. Wyniki konsultacji wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 91
 777. „Konsultacje urologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI.”
  Wyświetleń: 89
 778. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 89
 779. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU
  Wyświetleń: 87
 780. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 85
 781. „Przebudowa drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa w m. Krasowa ul. Wiejska”
  Wyświetleń: 82
 782. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka I
  Wyświetleń: 82
 783. Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 81
 784. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka II
  Wyświetleń: 79
 785. Budowa fermy brolerów kurzych o wielkości 208 DJP w Krasowej.
  Wyświetleń: 79
 786. Decyzja Wojewody Opolskiego z dn.31 VII 2019 r.
  Wyświetleń: 79
 787. Budowa farmy fotowoltaicznej Rożniątów
  Wyświetleń: 75
 788. Decyzja o pozwoleniu na budowę rurociągu ścieków przemysłowych w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 72
 789. Zmiana decyzji nr 40/18 z dnia 02.02.2018r. dotyczącej budowy hali magazynowo-produkcyjnej zakładu montażu okien z częścią socjalną w Zawadzkiem.
  Wyświetleń: 70
 790. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Staniszcze Małe, działki nr 10, 12, 17
  Wyświetleń: 69
 791. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 68
 792. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 67
 793. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o otwartym konkursie ofert na prowadzenie DPS w Kadłubie i DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 67
 794. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy.
  Wyświetleń: 58
 795. ,,Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 54
 796. Wykaz szkół i placówek niepublicznych w powiecie strzeleckim
  Wyświetleń: 53
 797. Rrozbudowa i przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 44
 798. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 35
 799. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 29
 800. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 28
 801. Uchwała 133/2019 ZPS z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstwienia RPS informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 22
 802. Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 20
 803. Petycje
  Wyświetleń: 18
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 2549
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×