Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6052260865891278033661060543985474056364671358861711072147313
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
457092963039214314283297931055419484245346159484255382958132
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164066
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 591427
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 43053
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 25473
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 21829
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19505
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 12799
 7. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 10530
 8. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 9966
 9. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 8593
 10. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 8310
 11. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 7162
 12. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 6737
 13. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 6397
 14. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 5536
 15. Konkursy
  Wyświetleń: 5035
 16. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 4947
 17. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 4924
 18. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 4590
 19. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 4578
 20. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 4557
 21. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 4549
 22. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4543
 23. Zasady
  Wyświetleń: 4425
 24. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 4420
 25. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 4293
 26. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 4266
 27. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 4255
 28. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 4182
 29. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 4105
 30. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 3929
 31. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 3850
 32. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3762
 33. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 3730
 34. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 3721
 35. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 3703
 36. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 3697
 37. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 3578
 38. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3539
 39. Budżet
  Wyświetleń: 3526
 40. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 3511
 41. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 3388
 42. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 3342
 43. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 3286
 44. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3217
 45. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 3194
 46. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3145
 47. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3010
 48. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 2919
 49. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 2873
 50. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 2806
 51. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2784
 52. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 2766
 53. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 2741
 54. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2715
 55. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 2714
 56. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 2678
 57. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 2660
 58. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 2649
 59. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2638
 60. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 2634
 61. Władze, budżet
  Wyświetleń: 2629
 62. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2622
 63. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 2614
 64. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2611
 65. Pełnienie funkcji Koordynatora projektu w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy.”
  Wyświetleń: 2590
 66. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2564
 67. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 2555
 68. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2519
 69. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2493
 70. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2440
 71. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 2420
 72. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2412
 73. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 2398
 74. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2395
 75. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 2363
 76. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 2352
 77. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2313
 78. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2286
 79. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2285
 80. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 2281
 81. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 2168
 82. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 2165
 83. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2109
 84. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 2057
 85. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 1997
 86. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1986
 87. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1950
 88. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1941
 89. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1928
 90. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1920
 91. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1916
 92. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 1909
 93. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1893
 94. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1880
 95. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1837
 96. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1836
 97. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 1828
 98. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1826
 99. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1821
 100. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1820
 101. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1791
 102. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1777
 103. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 1767
 104. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1749
 105. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 1744
 106. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 1733
 107. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 1724
 108. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1721
 109. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1721
 110. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 1718
 111. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 1716
 112. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1711
 113. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1700
 114. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 1700
 115. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1687
 116. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1674
 117. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1673
 118. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 1654
 119. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 1651
 120. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1651
 121. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1645
 122. Protokoły
  Wyświetleń: 1625
 123. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 1617
 124. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 1598
 125. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1596
 126. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1589
 127. Wybory 2014
  Wyświetleń: 1581
 128. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 1580
 129. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1556
 130. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1549
 131. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1529
 132. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 1495
 133. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1494
 134. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 1484
 135. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 1480
 136. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1474
 137. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1472
 138. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1468
 139. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1458
 140. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 1458
 141. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 1442
 142. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 1440
 143. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1392
 144. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 1384
 145. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1377
 146. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1307
 147. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1307
 148. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1299
 149. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 1294
 150. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1292
 151. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1291
 152. Wybory 2018
  Wyświetleń: 1288
 153. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 1273
 154. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 1256
 155. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1209
 156. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1208
 157. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1206
 158. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 1202
 159. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2018 rok/ 2019 rok
  Wyświetleń: 1194
 160. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 1187
 161. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 1184
 162. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 1175
 163. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 1173
 164. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1170
 165. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1164
 166. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1135
 167. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1119
 168. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1112
 169. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1101
 170. Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania dotyczącego nałożenia na Górażdże Cement S.A. obowiązku wykonania ekspertyzy
  Wyświetleń: 1092
 171. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1084
 172. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1082
 173. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 1080
 174. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 1079
 175. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1078
 176. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1073
 177. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1072
 178. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 1068
 179. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1044
 180. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 1044
 181. Dotacje
  Wyświetleń: 1040
 182. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 1030
 183. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1023
 184. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1020
 185. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 1011
 186. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 1008
 187. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1000
 188. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 995
 189. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 988
 190. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 988
 191. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 980
 192. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 978
 193. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 973
 194. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 968
 195. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 965
 196. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 956
 197. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 946
 198. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 942
 199. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 936
 200. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 933
 201. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego jesienią 2018 r.
  Wyświetleń: 931
 202. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 927
 203. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 927
 204. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 926
 205. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 925
 206. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 922
 207. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 919
 208. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 912
 209. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 911
 210. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 901
 211. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 901
 212. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 901
 213. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 897
 214. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 896
 215. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 883
 216. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 879
 217. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 871
 218. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 863
 219. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 859
 220. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 858
 221. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 856
 222. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 851
 223. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 850
 224. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 847
 225. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 840
 226. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 840
 227. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 837
 228. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 833
 229. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 831
 230. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 824
 231. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 818
 232. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 817
 233. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 816
 234. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 816
 235. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 815
 236. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 807
 237. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 806
 238. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 805
 239. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 804
 240. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 804
 241. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 802
 242. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 800
 243. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 787
 244. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 787
 245. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 785
 246. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 781
 247. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 780
 248. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 777
 249. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 777
 250. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 772
 251. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 772
 252. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 769
 253. oświadczenie
  Wyświetleń: 769
 254. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 768
 255. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 767
 256. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 767
 257. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 764
 258. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 762
 259. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 762
 260. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 760
 261. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 757
 262. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 753
 263. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 753
 264. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 753
 265. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 752
 266. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 746
 267. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 745
 268. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 745
 269. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 744
 270. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 742
 271. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 738
 272. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 737
 273. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 731
 274. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 726
 275. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 723
 276. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 723
 277. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 723
 278. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 721
 279. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 720
 280. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 720
 281. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 719
 282. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 717
 283. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 716
 284. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 713
 285. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 712
 286. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 710
 287. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 710
 288. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 707
 289. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 706
 290. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 706
 291. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 692
 292. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 689
 293. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 688
 294. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 688
 295. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 685
 296. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 682
 297. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 676
 298. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 674
 299. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 674
 300. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 671
 301. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 670
 302. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 668
 303. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 668
 304. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 656
 305. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 656
 306. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 655
 307. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 654
 308. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 653
 309. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 650
 310. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 648
 311. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 647
 312. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 646
 313. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 643
 314. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 642
 315. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 641
 316. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 640
 317. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 638
 318. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 636
 319. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 632
 320. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 630
 321. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 629
 322. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 628
 323. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 626
 324. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 625
 325. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 624
 326. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 622
 327. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 610
 328. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 606
 329. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 606
 330. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 602
 331. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 600
 332. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 598
 333. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 597
 334. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 596
 335. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 595
 336. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 595
 337. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 593
 338. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 593
 339. Umowy
  Wyświetleń: 589
 340. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 587
 341. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 586
 342. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 584
 343. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 581
 344. Zgłoszenia budowy 2018r.
  Wyświetleń: 581
 345. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 580
 346. Porozumienia
  Wyświetleń: 579
 347. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 579
 348. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 578
 349. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 576
 350. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 576
 351. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 570
 352. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 567
 353. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych, wzdłuż drogi powiatowej 1806 O w m. Szymiszów
  Wyświetleń: 566
 354. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 566
 355. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 566
 356. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 565
 357. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 557
 358. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 557
 359. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 556
 360. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 556
 361. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 555
 362. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 552
 363. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 550
 364. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 550
 365. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 549
 366. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 549
 367. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 543
 368. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 542
 369. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 538
 370. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 535
 371. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 534
 372. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 533
 373. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 530
 374. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 528
 375. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 527
 376. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 526
 377. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 526
 378. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 520
 379. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 520
 380. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 520
 381. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2021-2024"
  Wyświetleń: 519
 382. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 519
 383. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 515
 384. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 514
 385. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 513
 386. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 513
 387. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 509
 388. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 506
 389. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 501
 390. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 501
 391. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 500
 392. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 498
 393. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 495
 394. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 494
 395. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 494
 396. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 492
 397. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 485
 398. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 483
 399. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 480
 400. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 479
 401. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 476
 402. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 476
 403. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 476
 404. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 475
 405. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 474
 406. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 470
 407. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 467
 408. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 466
 409. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 465
 410. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 464
 411. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 463
 412. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 462
 413. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 462
 414. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 460
 415. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 460
 416. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 460
 417. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 452
 418. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 450
 419. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 450
 420. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 446
 421. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 446
 422. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 446
 423. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 446
 424. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 445
 425. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 445
 426. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 444
 427. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 441
 428. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 441
 429. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoo
  Wyświetleń: 434
 430. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 430
 431. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 429
 432. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 423
 433. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 423
 434. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 419
 435. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 419
 436. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 416
 437. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 414
 438. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 413
 439. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 409
 440. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 408
 441. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 406
 442. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 404
 443. Uchwała Nr 490/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 399
 444. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 395
 445. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 395
 446. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 394
 447. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 391
 448. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 391
 449. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 387
 450. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 380
 451. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 379
 452. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 377
 453. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 377
 454. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 374
 455. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 372
 456. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 371
 457. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 368
 458. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 368
 459. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 367
 460. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 366
 461. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 363
 462. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 356
 463. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 354
 464. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 348
 465. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 348
 466. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 348
 467. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 346
 468. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 345
 469. Zawiadomienie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego dot. prowadzenia przez ciek Cedron kabli optotelekomunikacyjnych, metodą przewiertu
  Wyświetleń: 337
 470. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 331
 471. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 329
 472. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 328
 473. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 325
 474. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 324
 475. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 323
 476. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 321
 477. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 316
 478. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 316
 479. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 313
 480. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 297
 481. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 293
 482. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 292
 483. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 291
 484. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 290
 485. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 290
 486. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 288
 487. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Leśna, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 288
 488. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 288
 489. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 285
 490. Petycje
  Wyświetleń: 284
 491. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 284
 492. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 283
 493. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 282
 494. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 282
 495. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 280
 496. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 280
 497. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 279
 498. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 277
 499. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia zlewni dróg gminnych oraz wykonanie urządzeń wodnych, na dz. nr 554/24 w Otmicach
  Wyświetleń: 275
 500. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 272
 501. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 270
 502. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 267
 503. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 264
 504. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 263
 505. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Stawowa, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 263
 506. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 262
 507. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 262
 508. test
  Wyświetleń: 262
 509. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 261
 510. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 261
 511. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 258
 512. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 256
 513. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 253
 514. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 252
 515. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 250
 516. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 242
 517. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 240
 518. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 238
 519. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 237
 520. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 237
 521. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 236
 522. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 235
 523. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 233
 524. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 233
 525. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 233
 526. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 232
 527. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 232
 528. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 227
 529. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 224
 530. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 224
 531. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 222
 532. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 220
 533. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 218
 534. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 218
 535. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 218
 536. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 217
 537. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 216
 538. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 216
 539. Treść petycji
  Wyświetleń: 214
 540. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 214
 541. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 213
 542. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 211
 543. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 209
 544. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚ.6223-29/07 z dnia 4.01.2008 r. na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych i odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi dojazdowej do SAG Olszowa
  Wyświetleń: 209
 545. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 208
 546. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 206
 547. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 205
 548. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w m. Kielcza
  Wyświetleń: 205
 549. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 203
 550. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 201
 551. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 200
 552. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 198
 553. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 197
 554. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 196
 555. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 196
 556. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 196
 557. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 195
 558. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 195
 559. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 193
 560. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 192
 561. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 189
 562. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 188
 563. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 187
 564. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 185
 565. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 183
 566. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 182
 567. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 179
 568. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 179
 569. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 178
 570. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 177
 571. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 175
 572. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 175
 573. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 172
 574. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 171
 575. PETYCJA
  Wyświetleń: 169
 576. sbburgion
  Wyświetleń: 165
 577. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 164
 578. Strona testowa
  Wyświetleń: 160
 579. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 158
 580. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 156
 581. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 156
 582. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 155
 583. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 153
 584. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 151
 585. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 147
 586. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 143
 587. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 142
 588. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 142
 589. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 139
 590. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 137
 591. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 136
 592. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 136
 593. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 134
 594. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 134
 595. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 133
 596. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 132
 597. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 130
 598. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 128
 599. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 127
 600. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 121
 601. System Rada365
  Wyświetleń: 113
 602. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 112
 603. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 106
 604. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 104
 605. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 103
 606. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 96
 607. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 93
 608. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 92
 609. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 82
 610. Strona testowa
  Wyświetleń: 79
 611. ,,Zakup i dostawa podręczników na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 50
 612. Zawiadomienie Dyrektora ZGWWP w Gliwicach o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie do urządzeń wodnych i wód rzeki Cedroń wód opadowych z powierzchni podtorza linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 50
 613. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 49
 614. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg Powiatu Strzeleckiego na koszt właściciela pojazdu
  Wyświetleń: 48
 615. Zawiadomienie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego dot. wykonania 3 wylotów i 3 studni retencyjno-chłonnych i drenażowych na terenie fermy drobiu w Zalesiu Śląskim oraz wprowadzenia do ziemi wód opadowych i roztopowych
  Wyświetleń: 43
 616. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 36
 617. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 35
 618. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 33
 619. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla uczestników projektu w podziale na 3 części w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz”.
  Wyświetleń: 31
 620. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 25
 621. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 25
 622. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 22
 623. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2019 roku”
  Wyświetleń: 19
 624. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 15
 625. „Usuwanie i utylizacja padłych i rannych zwierząt domowych i leśnych z pasa drogowego dróg powiatowych i terenów należących do Powiatu Strzeleckiego od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku”
  Wyświetleń: 8
 626. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 8
 627. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 7
 628. Zawiadomienie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, dot. wykonania na dz. nr 26/4 w Zimnej Wódce studni wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zakładu Sp. z o.o.Gustaf Wolf w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 6
 629. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 5
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1880
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×