Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101741546750000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6050760833890718029761042543795472356326671138858710971081202
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
457092963039214314283297931055419484245346159484255379358119
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164066
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 671142
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 50220
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 29320
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 24191
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 23142
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 13804
 7. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 11762
 8. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 10907
 9. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 9229
 10. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 9162
 11. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 8746
 12. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 8199
 13. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 7304
 14. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7277
 15. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 6844
 16. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6334
 17. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 6143
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5513
 19. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 5423
 20. Konkursy
  Wyświetleń: 5239
 21. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 5062
 22. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 5005
 23. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 4909
 24. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4890
 25. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 4694
 26. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 4656
 27. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 4565
 28. Zasady
  Wyświetleń: 4544
 29. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 4482
 30. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 4428
 31. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 4405
 32. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 4391
 33. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 4305
 34. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 4081
 35. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 4060
 36. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 4030
 37. Budżet
  Wyświetleń: 3951
 38. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 3917
 39. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 3836
 40. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 3800
 41. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3753
 42. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 3724
 43. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 3695
 44. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 3637
 45. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 3482
 46. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 3477
 47. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3467
 48. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 3426
 49. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3401
 50. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 3379
 51. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3314
 52. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 3291
 53. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 3165
 54. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 3126
 55. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 3002
 56. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 2993
 57. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 2970
 58. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 2960
 59. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 2949
 60. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2938
 61. Władze, budżet
  Wyświetleń: 2925
 62. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2895
 63. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 2881
 64. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 2838
 65. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 2795
 66. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 2703
 67. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 2702
 68. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2696
 69. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2694
 70. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 2668
 71. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2608
 72. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 2590
 73. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2582
 74. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 2580
 75. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2558
 76. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 2492
 77. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2484
 78. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2480
 79. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2479
 80. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 2439
 81. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 2418
 82. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2406
 83. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 2272
 84. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 2269
 85. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 2268
 86. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2257
 87. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2159
 88. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2142
 89. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 2060
 90. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2051
 91. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2042
 92. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 2040
 93. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 2032
 94. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2031
 95. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2027
 96. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2022
 97. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2020
 98. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 2008
 99. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2003
 100. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 1977
 101. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 1932
 102. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1918
 103. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1912
 104. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 1911
 105. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1909
 106. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 1908
 107. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1899
 108. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1892
 109. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1881
 110. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 1875
 111. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1873
 112. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 1870
 113. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1858
 114. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1847
 115. Protokoły
  Wyświetleń: 1832
 116. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 1829
 117. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1828
 118. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 1816
 119. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 1802
 120. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 1797
 121. Wybory 2014
  Wyświetleń: 1791
 122. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1771
 123. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 1765
 124. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1763
 125. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1762
 126. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 1761
 127. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 1752
 128. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1728
 129. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1726
 130. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1712
 131. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 1693
 132. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1686
 133. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 1653
 134. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1653
 135. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 1647
 136. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1642
 137. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 1623
 138. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1617
 139. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1596
 140. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1588
 141. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1558
 142. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 1551
 143. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 1549
 144. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 1525
 145. Wybory 2018
  Wyświetleń: 1490
 146. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1465
 147. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 1460
 148. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1456
 149. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 1439
 150. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1429
 151. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1396
 152. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 1392
 153. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2019 rok
  Wyświetleń: 1381
 154. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 1380
 155. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1379
 156. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1378
 157. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1354
 158. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1346
 159. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 1335
 160. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1328
 161. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 1323
 162. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 1318
 163. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1312
 164. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 1310
 165. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 1299
 166. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 1298
 167. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1285
 168. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1265
 169. Dotacje
  Wyświetleń: 1227
 170. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1219
 171. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1200
 172. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1198
 173. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1183
 174. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1174
 175. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1173
 176. Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania dotyczącego nałożenia na Górażdże Cement S.A. obowiązku wykonania ekspertyzy
  Wyświetleń: 1162
 177. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 1160
 178. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1154
 179. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 1151
 180. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 1149
 181. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1147
 182. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1133
 183. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 1129
 184. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1128
 185. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 1125
 186. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 1122
 187. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1122
 188. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 1120
 189. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 1120
 190. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1116
 191. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 1111
 192. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1101
 193. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1088
 194. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1088
 195. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1086
 196. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 1085
 197. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 1077
 198. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 1065
 199. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1044
 200. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1041
 201. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 1037
 202. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1029
 203. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 1024
 204. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 1020
 205. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1016
 206. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 1012
 207. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1008
 208. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 1007
 209. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 1006
 210. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 1000
 211. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1000
 212. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 991
 213. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 991
 214. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 989
 215. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 983
 216. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 981
 217. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 973
 218. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 968
 219. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 967
 220. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 961
 221. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 950
 222. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 949
 223. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 942
 224. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 939
 225. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 935
 226. oświadczenie
  Wyświetleń: 934
 227. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 932
 228. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 932
 229. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 932
 230. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 927
 231. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 924
 232. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 917
 233. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 916
 234. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 914
 235. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 914
 236. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 912
 237. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 906
 238. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 899
 239. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 897
 240. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 896
 241. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 894
 242. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 893
 243. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 891
 244. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 887
 245. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 887
 246. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 886
 247. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 883
 248. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 877
 249. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 871
 250. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 867
 251. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 866
 252. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 863
 253. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 861
 254. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 861
 255. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 860
 256. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 854
 257. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 853
 258. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 849
 259. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 849
 260. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 848
 261. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 847
 262. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 846
 263. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 844
 264. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 843
 265. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 842
 266. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 841
 267. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 838
 268. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 835
 269. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 829
 270. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 828
 271. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 828
 272. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 825
 273. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 824
 274. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 823
 275. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 823
 276. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 820
 277. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 817
 278. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 817
 279. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 815
 280. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 812
 281. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 811
 282. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 804
 283. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 801
 284. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 790
 285. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 789
 286. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 788
 287. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 785
 288. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 784
 289. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 782
 290. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 779
 291. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 778
 292. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 777
 293. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 772
 294. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 772
 295. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 772
 296. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 769
 297. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 766
 298. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 762
 299. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 761
 300. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 759
 301. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 758
 302. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 758
 303. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 757
 304. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 751
 305. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 739
 306. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 737
 307. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 735
 308. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 734
 309. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 733
 310. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 732
 311. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 729
 312. Zgłoszenia budowy 2018 r.
  Wyświetleń: 729
 313. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 725
 314. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 725
 315. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 725
 316. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 723
 317. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 722
 318. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 720
 319. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 719
 320. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 719
 321. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 719
 322. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 718
 323. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 716
 324. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 713
 325. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 709
 326. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 707
 327. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 705
 328. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 705
 329. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 693
 330. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 689
 331. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 685
 332. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 684
 333. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 682
 334. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 678
 335. Umowy
  Wyświetleń: 676
 336. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 676
 337. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 673
 338. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 669
 339. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 666
 340. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 665
 341. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 663
 342. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 661
 343. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 659
 344. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 659
 345. Porozumienia
  Wyświetleń: 657
 346. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 656
 347. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 656
 348. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 650
 349. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 646
 350. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 644
 351. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 643
 352. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 640
 353. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 638
 354. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych, wzdłuż drogi powiatowej 1806 O w m. Szymiszów
  Wyświetleń: 634
 355. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 634
 356. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 631
 357. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 630
 358. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 630
 359. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 630
 360. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 626
 361. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 623
 362. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 623
 363. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 622
 364. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 622
 365. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 617
 366. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 616
 367. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 616
 368. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 615
 369. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 612
 370. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 612
 371. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 610
 372. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 604
 373. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 602
 374. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 600
 375. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 600
 376. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 597
 377. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 593
 378. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 593
 379. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 592
 380. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 592
 381. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 591
 382. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 590
 383. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 587
 384. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 586
 385. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 583
 386. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 582
 387. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 579
 388. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 579
 389. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 576
 390. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 575
 391. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 574
 392. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 573
 393. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2021-2024"
  Wyświetleń: 572
 394. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 569
 395. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 568
 396. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 566
 397. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 563
 398. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 559
 399. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 558
 400. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 557
 401. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 556
 402. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 555
 403. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 547
 404. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 545
 405. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 544
 406. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 544
 407. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 543
 408. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 540
 409. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 538
 410. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 537
 411. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoo
  Wyświetleń: 537
 412. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 533
 413. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 528
 414. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 527
 415. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 527
 416. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 526
 417. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 524
 418. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 522
 419. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 520
 420. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 520
 421. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 517
 422. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 516
 423. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 515
 424. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 514
 425. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 513
 426. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 512
 427. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 506
 428. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 504
 429. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 502
 430. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 502
 431. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 496
 432. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 496
 433. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 488
 434. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 487
 435. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 481
 436. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 479
 437. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 478
 438. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 477
 439. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 475
 440. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 471
 441. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 470
 442. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 465
 443. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 462
 444. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 460
 445. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 455
 446. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 454
 447. Petycje
  Wyświetleń: 453
 448. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 450
 449. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 449
 450. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 449
 451. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 448
 452. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 445
 453. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 445
 454. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 445
 455. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 444
 456. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 440
 457. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 438
 458. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 436
 459. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 436
 460. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 433
 461. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 428
 462. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 424
 463. V POSTĘPOWANIE Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego Górze Św. Anny wraz z otoczeniem UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.02.2019 R. DO GODZ. 10.00
  Wyświetleń: 421
 464. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 420
 465. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 420
 466. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 412
 467. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 404
 468. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 404
 469. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 403
 470. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 401
 471. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 400
 472. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 399
 473. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 398
 474. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 398
 475. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 393
 476. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 390
 477. Zawiadomienie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego dot. prowadzenia przez ciek Cedron kabli optotelekomunikacyjnych, metodą przewiertu
  Wyświetleń: 389
 478. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 388
 479. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 386
 480. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 385
 481. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 380
 482. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 375
 483. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 375
 484. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 374
 485. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 373
 486. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 364
 487. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 364
 488. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 363
 489. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 362
 490. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 362
 491. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 353
 492. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 352
 493. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 347
 494. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 342
 495. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia zlewni dróg gminnych oraz wykonanie urządzeń wodnych, na dz. nr 554/24 w Otmicach
  Wyświetleń: 342
 496. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2019 R. DO GODZINY 10:00
  Wyświetleń: 341
 497. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 340
 498. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 339
 499. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Leśna, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 339
 500. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 338
 501. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 336
 502. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 336
 503. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 334
 504. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 334
 505. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 334
 506. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 334
 507. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 333
 508. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 332
 509. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 328
 510. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Stawowa, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 327
 511. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 326
 512. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 325
 513. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 325
 514. test
  Wyświetleń: 323
 515. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 322
 516. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 317
 517. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 316
 518. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 312
 519. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 312
 520. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 310
 521. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 306
 522. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 304
 523. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 301
 524. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 300
 525. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 299
 526. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 298
 527. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 292
 528. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 290
 529. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 290
 530. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 289
 531. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 284
 532. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 283
 533. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 280
 534. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 280
 535. Treść petycji
  Wyświetleń: 278
 536. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 277
 537. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 276
 538. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 276
 539. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 275
 540. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 274
 541. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 273
 542. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 272
 543. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 272
 544. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 271
 545. PLAN POOSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 265
 546. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w m. Kielcza
  Wyświetleń: 264
 547. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 263
 548. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 263
 549. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 262
 550. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 259
 551. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚ.6223-29/07 z dnia 4.01.2008 r. na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych i odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi dojazdowej do SAG Olszowa
  Wyświetleń: 259
 552. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 258
 553. „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)"
  Wyświetleń: 254
 554. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 253
 555. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 253
 556. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 252
 557. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 251
 558. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 251
 559. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 250
 560. „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 247
 561. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa - Etap 3”
  Wyświetleń: 245
 562. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 245
 563. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 244
 564. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 243
 565. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 242
 566. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 242
 567. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 241
 568. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 236
 569. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 235
 570. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 233
 571. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 232
 572. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 231
 573. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 230
 574. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 230
 575. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 229
 576. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 228
 577. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 227
 578. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 226
 579. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 226
 580. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 226
 581. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 225
 582. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 224
 583. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 222
 584. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 220
 585. PETYCJA
  Wyświetleń: 218
 586. sbburgion
  Wyświetleń: 218
 587. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 216
 588. Strona testowa
  Wyświetleń: 215
 589. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 212
 590. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 212
 591. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 208
 592. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 206
 593. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 201
 594. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 200
 595. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 198
 596. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 196
 597. Rozkład jazdy PKS i LUZ PKP kursujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 194
 598. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 193
 599. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 193
 600. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 190
 601. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 184
 602. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 182
 603. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 182
 604. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 180
 605. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 180
 606. System Rada365
  Wyświetleń: 180
 607. Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na ro 2019
  Wyświetleń: 177
 608. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 176
 609. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 176
 610. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 174
 611. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 171
 612. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 169
 613. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 164
 614. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja”
  Wyświetleń: 159
 615. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 157
 616. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 154
 617. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 153
 618. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 153
 619. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 151
 620. Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 150
 621. ,,Zakup i dostawa podręczników na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 149
 622. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia (...)"
  Wyświetleń: 147
 623. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - Radni Powiatu Strzeleckiego – VI kadencja
  Wyświetleń: 146
 624. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 145
 625. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 144
 626. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 142
 627. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 141
 628. Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 60 DJP.
  Wyświetleń: 140
 629. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 126
 630. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019
  Wyświetleń: 125
 631. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 125
 632. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeżdzie.
  Wyświetleń: 123
 633. Budowa stacji paliw w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 123
 634. Zawiadomienie Dyrektora ZGWWP w Gliwicach o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie do urządzeń wodnych i wód rzeki Cedroń wód opadowych z powierzchni podtorza linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 121
 635. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 118
 636. „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 111
 637. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 111
 638. Strona testowa
  Wyświetleń: 111
 639. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 106
 640. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 103
 641. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018
  Wyświetleń: 101
 642. Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w Grodzisku
  Wyświetleń: 99
 643. Pełnienie funkcji Koordynatora projektu w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy.”
  Wyświetleń: 98
 644. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 1.”
  Wyświetleń: 97
 645. Zawiadomienie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego dot. wykonania 3 wylotów i 3 studni retencyjno-chłonnych i drenażowych na terenie fermy drobiu w Zalesiu Śląskim oraz wprowadzenia do ziemi wód opadowych i roztopowych
  Wyświetleń: 97
 646. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 95
 647. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 89
 648. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych - Strzelce Opolskie dz. 3557 z sąsiadującymi dz. 3551, 3558
  Wyświetleń: 85
 649. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 84
 650. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 82
 651. Zawiadomienie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, dot. wykonania na dz. nr 26/4 w Zimnej Wódce studni wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zakładu Sp. z o.o.Gustaf Wolf w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 81
 652. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargach - Leśnica - 2 działki
  Wyświetleń: 78
 653. Komisja Rewizyjna, Bezpieczeństwa, Budżetu, Edukacji i Gospodarcza
  Wyświetleń: 76
 654. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika (...)"
  Wyświetleń: 76
 655. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004471 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul. Zdzieszowicka”
  Wyświetleń: 72
 656. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 68
 657. Zgłoszenia budowy 2019 r.
  Wyświetleń: 68
 658. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 61
 659. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 48
 660. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU
  Wyświetleń: 35
 661. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 31
 662. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska”
  Wyświetleń: 20
 663. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
  Wyświetleń: 10
 664. Zgłoszenia budowy 2017 r.
  Wyświetleń: 10
 665. Obwieszczenia Referatu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8
 666. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2
  Wyświetleń: 6
 667. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1
  Wyświetleń: 5
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 2051
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×