Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10161076834728218464410352873712000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6050760833890718029761042543795472356326671138858710971081141
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
457092963039214314283297931055419484245346159484255379358119
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164066
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 832017
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 62701
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 41971
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 36373
 5. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 28598
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 16216
 7. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 13572
 8. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 12627
 9. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 10585
 10. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 10310
 11. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 9510
 12. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 8624
 13. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 8542
 14. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7604
 15. Zasady
  Wyświetleń: 7149
 16. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 7079
 17. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 6990
 18. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6753
 19. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 6380
 20. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6333
 21. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 5831
 22. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 5757
 23. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 5653
 24. Konkursy
  Wyświetleń: 5567
 25. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 5477
 26. Budżet
  Wyświetleń: 5338
 27. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 5281
 28. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 5099
 29. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 4902
 30. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 4815
 31. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 4799
 32. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 4710
 33. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 4689
 34. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 4641
 35. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 4608
 36. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 4554
 37. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4535
 38. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 4353
 39. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 4329
 40. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 4319
 41. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 4073
 42. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 4051
 43. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 4043
 44. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 4043
 45. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 4028
 46. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3992
 47. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 3931
 48. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 3914
 49. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3902
 50. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 3762
 51. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 3666
 52. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 3625
 53. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 3533
 54. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 3456
 55. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 3453
 56. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 3447
 57. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 3397
 58. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3385
 59. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 3375
 60. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 3363
 61. Władze, budżet
  Wyświetleń: 3361
 62. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 3361
 63. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 3355
 64. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 3173
 65. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 3142
 66. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2
  Wyświetleń: 3075
 67. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 3002
 68. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 2999
 69. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2988
 70. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Ujazd i dla gminy Leśnica z podziałem na dwa zadania (...)"
  Wyświetleń: 2981
 71. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 2899
 72. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 2860
 73. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2842
 74. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2832
 75. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 2816
 76. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2799
 77. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 2794
 78. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 2790
 79. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2787
 80. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2783
 81. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 2758
 82. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2746
 83. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2609
 84. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 2585
 85. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2580
 86. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 2557
 87. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2549
 88. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 2533
 89. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2523
 90. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2479
 91. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 2435
 92. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 2395
 93. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2366
 94. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2346
 95. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 2339
 96. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2338
 97. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2323
 98. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 04.04.2019
  Wyświetleń: 2287
 99. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2282
 100. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2275
 101. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 2273
 102. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2230
 103. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 2208
 104. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2206
 105. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2205
 106. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 2200
 107. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 2179
 108. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2175
 109. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2162
 110. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2161
 111. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2143
 112. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2137
 113. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 2128
 114. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2124
 115. Protokoły
  Wyświetleń: 2113
 116. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 2111
 117. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 2094
 118. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 2082
 119. Wybory 2014
  Wyświetleń: 2081
 120. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 2058
 121. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2053
 122. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 2033
 123. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 2026
 124. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 2007
 125. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 2005
 126. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 1999
 127. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1996
 128. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1977
 129. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1973
 130. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 1968
 131. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 1948
 132. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1921
 133. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 1903
 134. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 1902
 135. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1902
 136. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 1897
 137. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1893
 138. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 1891
 139. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1878
 140. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1871
 141. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1839
 142. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1829
 143. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1822
 144. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1820
 145. Wybory 2018
  Wyświetleń: 1804
 146. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2019 rok
  Wyświetleń: 1777
 147. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 1762
 148. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1715
 149. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1700
 150. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 1692
 151. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 1689
 152. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 1680
 153. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 1656
 154. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 1653
 155. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1634
 156. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1607
 157. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 1606
 158. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 1603
 159. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 1597
 160. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1590
 161. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1589
 162. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1583
 163. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 1579
 164. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1568
 165. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 1553
 166. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 1538
 167. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 1524
 168. Dotacje
  Wyświetleń: 1515
 169. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1507
 170. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 1498
 171. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 1490
 172. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1475
 173. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 1474
 174. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1461
 175. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1427
 176. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 1376
 177. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1369
 178. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 1368
 179. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1364
 180. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1360
 181. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1359
 182. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1359
 183. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 1357
 184. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1353
 185. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 1345
 186. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1328
 187. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1
  Wyświetleń: 1322
 188. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 1321
 189. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1313
 190. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1311
 191. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1303
 192. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 1293
 193. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1290
 194. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 1289
 195. Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania dotyczącego nałożenia na Górażdże Cement S.A. obowiązku wykonania ekspertyzy
  Wyświetleń: 1287
 196. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 1286
 197. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1272
 198. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 1270
 199. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 1268
 200. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 1265
 201. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1262
 202. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1257
 203. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1253
 204. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1252
 205. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1246
 206. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 1236
 207. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 1210
 208. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1207
 209. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 1205
 210. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1198
 211. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1188
 212. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 1185
 213. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1171
 214. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 1164
 215. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 1158
 216. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1148
 217. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 1146
 218. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 1144
 219. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 1140
 220. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 1139
 221. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1137
 222. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 1134
 223. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1133
 224. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 1123
 225. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 1122
 226. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 1121
 227. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1120
 228. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 1119
 229. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1114
 230. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 1114
 231. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 1114
 232. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 1107
 233. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1098
 234. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1097
 235. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 1092
 236. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1090
 237. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1079
 238. oświadczenie
  Wyświetleń: 1076
 239. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 1068
 240. V POSTĘPOWANIE Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego Górze Św. Anny wraz z otoczeniem UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.02.2019 R. DO GODZ. 10.00
  Wyświetleń: 1068
 241. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1067
 242. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1066
 243. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1065
 244. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 1064
 245. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1058
 246. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 1056
 247. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1053
 248. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 1052
 249. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 1050
 250. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1041
 251. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1039
 252. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 1036
 253. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1036
 254. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 1034
 255. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 1034
 256. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 1033
 257. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1031
 258. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1027
 259. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1023
 260. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 1023
 261. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1018
 262. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 1017
 263. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1017
 264. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1007
 265. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1006
 266. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1005
 267. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 1002
 268. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 999
 269. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 999
 270. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 996
 271. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 994
 272. Zgłoszenia budowy 2018 r.
  Wyświetleń: 993
 273. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 992
 274. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 991
 275. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 989
 276. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 986
 277. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 979
 278. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 974
 279. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 967
 280. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 966
 281. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 965
 282. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 963
 283. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 963
 284. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 962
 285. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 958
 286. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 958
 287. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 951
 288. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 946
 289. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 945
 290. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 944
 291. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 944
 292. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 942
 293. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 934
 294. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 934
 295. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 931
 296. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 926
 297. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 924
 298. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 921
 299. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 919
 300. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 913
 301. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 911
 302. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 910
 303. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 902
 304. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 902
 305. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 901
 306. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 898
 307. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 896
 308. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 895
 309. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 894
 310. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 888
 311. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 888
 312. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 882
 313. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 880
 314. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 879
 315. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 876
 316. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 875
 317. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 874
 318. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 868
 319. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 867
 320. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 866
 321. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 864
 322. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 863
 323. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 862
 324. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 862
 325. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 860
 326. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 859
 327. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 858
 328. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 856
 329. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 856
 330. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 845
 331. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 842
 332. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 839
 333. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 832
 334. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 827
 335. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 825
 336. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 821
 337. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 820
 338. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 819
 339. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 819
 340. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 817
 341. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 814
 342. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 812
 343. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 812
 344. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 802
 345. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 799
 346. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 796
 347. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 791
 348. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 788
 349. Umowy
  Wyświetleń: 784
 350. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 783
 351. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 783
 352. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 781
 353. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 777
 354. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 774
 355. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 772
 356. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 770
 357. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 769
 358. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 767
 359. Porozumienia
  Wyświetleń: 767
 360. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 765
 361. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 764
 362. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 763
 363. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 756
 364. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 754
 365. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 751
 366. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 751
 367. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 749
 368. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 748
 369. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 748
 370. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych, wzdłuż drogi powiatowej 1806 O w m. Szymiszów
  Wyświetleń: 746
 371. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 746
 372. Petycje
  Wyświetleń: 746
 373. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 745
 374. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 744
 375. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoo
  Wyświetleń: 744
 376. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 734
 377. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 732
 378. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 730
 379. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 728
 380. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 727
 381. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 726
 382. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 726
 383. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 725
 384. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 718
 385. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 718
 386. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 716
 387. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 715
 388. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 715
 389. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 714
 390. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 710
 391. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 710
 392. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 708
 393. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 706
 394. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 704
 395. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 702
 396. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 701
 397. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 699
 398. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 697
 399. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 694
 400. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 693
 401. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 691
 402. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 689
 403. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 689
 404. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 689
 405. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 685
 406. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 684
 407. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 679
 408. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 678
 409. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 677
 410. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 674
 411. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 674
 412. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 673
 413. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 672
 414. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 671
 415. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 669
 416. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 668
 417. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 668
 418. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 666
 419. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 659
 420. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 658
 421. Zgłoszenia budowy 2019 r.
  Wyświetleń: 657
 422. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 656
 423. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 655
 424. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 652
 425. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 651
 426. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2021-2024"
  Wyświetleń: 648
 427. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 645
 428. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 645
 429. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 643
 430. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 639
 431. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 636
 432. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 628
 433. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 619
 434. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 613
 435. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2019 R. DO GODZINY 10:00
  Wyświetleń: 612
 436. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 612
 437. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 609
 438. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 608
 439. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 605
 440. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 602
 441. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 598
 442. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 595
 443. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 595
 444. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 592
 445. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 590
 446. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 588
 447. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 586
 448. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 580
 449. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 579
 450. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 577
 451. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 574
 452. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 574
 453. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 573
 454. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 572
 455. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 569
 456. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 567
 457. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 567
 458. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 567
 459. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 567
 460. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 559
 461. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 557
 462. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 555
 463. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 552
 464. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 551
 465. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 543
 466. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 541
 467. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 539
 468. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 534
 469. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 527
 470. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 527
 471. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 527
 472. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 525
 473. PLAN POOSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 521
 474. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 516
 475. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 515
 476. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 515
 477. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 514
 478. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa - Etap 3”
  Wyświetleń: 513
 479. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 513
 480. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 512
 481. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 512
 482. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 511
 483. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 507
 484. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 502
 485. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 496
 486. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 492
 487. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 491
 488. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 488
 489. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 483
 490. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 479
 491. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 479
 492. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 476
 493. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 475
 494. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 472
 495. Zawiadomienie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego dot. prowadzenia przez ciek Cedron kabli optotelekomunikacyjnych, metodą przewiertu
  Wyświetleń: 472
 496. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 470
 497. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 465
 498. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 465
 499. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 464
 500. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 461
 501. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 461
 502. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 457
 503. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 1.”
  Wyświetleń: 453
 504. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 453
 505. „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)"
  Wyświetleń: 452
 506. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 452
 507. Rozkład jazdy PKS i LUZ PKP kursujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 450
 508. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 449
 509. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 449
 510. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 447
 511. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 447
 512. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 445
 513. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia zlewni dróg gminnych oraz wykonanie urządzeń wodnych, na dz. nr 554/24 w Otmicach
  Wyświetleń: 443
 514. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 438
 515. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 437
 516. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 432
 517. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 430
 518. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 430
 519. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 429
 520. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 427
 521. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 426
 522. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 425
 523. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Leśna, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 422
 524. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 421
 525. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 417
 526. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 417
 527. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia (...)"
  Wyświetleń: 416
 528. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 413
 529. test
  Wyświetleń: 412
 530. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika (...)"
  Wyświetleń: 410
 531. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 408
 532. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 406
 533. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 406
 534. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Stawowa, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 405
 535. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 404
 536. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 403
 537. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 402
 538. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
  Wyświetleń: 398
 539. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 398
 540. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 395
 541. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 391
 542. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 388
 543. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - Radni Powiatu Strzeleckiego – VI kadencja
  Wyświetleń: 385
 544. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 381
 545. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 380
 546. Treść petycji
  Wyświetleń: 379
 547. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 378
 548. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 377
 549. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 374
 550. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 374
 551. „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 372
 552. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 371
 553. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 370
 554. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 370
 555. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 368
 556. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 365
 557. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 364
 558. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”
  Wyświetleń: 363
 559. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 361
 560. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w m. Kielcza
  Wyświetleń: 361
 561. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 361
 562. „Zakup wraz z dostawą samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z podziałem na dwie części”
  Wyświetleń: 359
 563. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 359
 564. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 357
 565. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 355
 566. II POSTĘPOWANIE: „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 354
 567. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 354
 568. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 353
 569. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 349
 570. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 348
 571. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 346
 572. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 345
 573. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 339
 574. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 339
 575. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 336
 576. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 335
 577. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 334
 578. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 332
 579. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 330
 580. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 330
 581. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 329
 582. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 325
 583. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 325
 584. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚ.6223-29/07 z dnia 4.01.2008 r. na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych i odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi dojazdowej do SAG Olszowa
  Wyświetleń: 324
 585. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 322
 586. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 322
 587. „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 319
 588. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 312
 589. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 310
 590. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 309
 591. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 309
 592. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 307
 593. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 305
 594. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 305
 595. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 303
 596. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 301
 597. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 301
 598. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 300
 599. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 299
 600. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 298
 601. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 298
 602. sbburgion
  Wyświetleń: 298
 603. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 297
 604. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 296
 605. Strona testowa
  Wyświetleń: 295
 606. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 295
 607. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 294
 608. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 294
 609. Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na ro 2019
  Wyświetleń: 293
 610. Oświadczenia majątkowe za 2018 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 292
 611. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 292
 612. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części"
  Wyświetleń: 291
 613. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 291
 614. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 289
 615. PETYCJA
  Wyświetleń: 287
 616. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 286
 617. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 284
 618. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 283
 619. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 283
 620. Budowa stacji paliw w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 282
 621. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 280
 622. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 280
 623. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 277
 624. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 277
 625. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 276
 626. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 273
 627. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 267
 628. Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 267
 629. Informacja o wynikach naboru do Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 266
 630. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 265
 631. II POSTĘPOWANIE „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 264
 632. Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 60 DJP.
  Wyświetleń: 263
 633. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019
  Wyświetleń: 262
 634. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Strzelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki (...)
  Wyświetleń: 261
 635. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 259
 636. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 258
 637. System Rada365
  Wyświetleń: 258
 638. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 257
 639. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 257
 640. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 257
 641. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 257
 642. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 256
 643. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 254
 644. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 253
 645. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 252
 646. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 251
 647. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 250
 648. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 246
 649. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 243
 650. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 240
 651. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 239
 652. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 239
 653. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeżdzie.
  Wyświetleń: 238
 654. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 237
 655. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018
  Wyświetleń: 237
 656. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 232
 657. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 230
 658. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 227
 659. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 224
 660. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 224
 661. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 224
 662. Zawiadomienie Dyrektora ZGWWP w Gliwicach o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie do urządzeń wodnych i wód rzeki Cedroń wód opadowych z powierzchni podtorza linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 224
 663. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 222
 664. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 220
 665. Obwieszczenia Referatu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 216
 666. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 214
 667. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 213
 668. „Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 1”
  Wyświetleń: 212
 669. „Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 3 części"
  Wyświetleń: 212
 670. Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w Grodzisku
  Wyświetleń: 212
 671. Zawiadomienie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, dot. wykonania na dz. nr 26/4 w Zimnej Wódce studni wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zakładu Sp. z o.o.Gustaf Wolf w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 212
 672. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 207
 673. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych - Strzelce Opolskie dz. 3557 z sąsiadującymi dz. 3551, 3558
  Wyświetleń: 206
 674. ,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 205
 675. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargach - Leśnica - 2 działki
  Wyświetleń: 199
 676. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 195
 677. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 194
 678. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub."
  Wyświetleń: 193
 679. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 193
 680. Komisja Rewizyjna, Bezpieczeństwa, Budżetu, Edukacji i Gospodarcza
  Wyświetleń: 190
 681. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 190
 682. Zawiadomienie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego dot. wykonania 3 wylotów i 3 studni retencyjno-chłonnych i drenażowych na terenie fermy drobiu w Zalesiu Śląskim oraz wprowadzenia do ziemi wód opadowych i roztopowych
  Wyświetleń: 189
 683. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – z podziałem na części I, II"
  Wyświetleń: 186
 684. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 186
 685. „Kontrola stanu technicznego – kontrola pięcioletnia obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego wraz z wykonaniem wyceny wartości obiektów mostowych jako środków trwałych Powiatu Strzeleckiego”.
  Wyświetleń: 184
 686. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 184
 687. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 183
 688. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 174
 689. Informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. Technika
  Wyświetleń: 168
 690. Strona testowa
  Wyświetleń: 166
 691. ,,Zakup i dostawa podręczników do języka niemieckiego na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 165
 692. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 165
 693. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  Wyświetleń: 165
 694. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 161
 695. ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 158
 696. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
  Wyświetleń: 158
 697. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 157
 698. Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. "Zbiornik małej retencji ... w oddziale NR 105 L w Leśnictwie Mosty"
  Wyświetleń: 153
 699. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU
  Wyświetleń: 145
 700. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 145
 701. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 139
 702. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”
  Wyświetleń: 138
 703. Zgłoszenia budowy 2017 r.
  Wyświetleń: 138
 704. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - osoby zarządzające powiatową osobą prawną
  Wyświetleń: 137
 705. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 136
 706. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Strzelce Opolskie dz. 5049/18 ark. 15 _ IV przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 135
 707. Nadanie uprawnień instruktora
  Wyświetleń: 132
 708. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 131
 709. Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu
  Wyświetleń: 128
 710. „Montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa”
  Wyświetleń: 126
 711. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Leśnica dz. 1227/6, 1227/7 ark. 4 _ II przetargi ustne nieograniczone
  Wyświetleń: 122
 712. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 119
 713. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 119
 714. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK
  Wyświetleń: 118
 715. II POSTĘPOWANIE ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 117
 716. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 113
 717. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 112
 718. Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  Wyświetleń: 112
 719. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 108
 720. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11.04.2019
  Wyświetleń: 108
 721. Uchwała nr 714.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 108
 722. W dniach od 31 maja do dnia 6 czerwca 2019 zostaną przeprowadzone konsultacje rocznego i wieloletniego programu współpracy powiatu z NGO
  Wyświetleń: 108
 723. Pozwolenie na budowę instalacji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 106
 724. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 105
 725. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 104
 726. Przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 103
 727. „Modernizacja drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice w m. Strzelce Opolskie ul. Dziewkowicka – Etap 1”
  Wyświetleń: 102
 728. Uchwała Nr 65/2019 ZPS z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 102
 729. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 97
 730. Uchwała nr 734/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 95
 731. „Opróżnienie, konserwacja oraz czyszczenie separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 93
 732. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 92
 733. Strona testowa
  Wyświetleń: 92
 734. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd.”
  Wyświetleń: 82
 735. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 79
 736. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2018, OBEJMUJĄCA OKREŚLONE W ART. 7 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 75
 737. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 75
 738. Zakup i dostawa art. biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy i tonerów w podziale na 2 części na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Nauka dla nas w sam raz"
  Wyświetleń: 75
 739. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kolonowskie dz. 532/2, 660, 685
  Wyświetleń: 73
 740. Pozwolenie na przebudowę istniejącej namiotowej hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja kątowników i palet z tektury) wraz z instalacją gazu i wentylacji mechanicznej oraz rozbudowę hali o kontener higieniczno-sanitarny pracowników, w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 73
 741. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 72
 742. Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 69
 743. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
  Wyświetleń: 68
 744. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 68
 745. Sprawozdanie finansowe jednostki Starostwo Powiatowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 67
 746. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu decyzji udzielającej PGLLP Nadleśnictwo Zawadzkie pozwolenia wodnoprawnego - wykonanie ujęcia wody podziemnej
  Wyświetleń: 65
 747. Konsultacje programu ROCZNEGO na rok 2020 oraz programu WIELOLETNIEGO na lata 2020-2024 współpracy Powiatu z NGO
  Wyświetleń: 64
 748. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu
  Wyświetleń: 64
 749. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 64
 750. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 62
 751. „Odnowa oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego ”
  Wyświetleń: 56
 752. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 52
 753. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego (Fiat Panda)
  Wyświetleń: 52
 754. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 601 z działką nr 604 - Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 46
 755. Unieważnienie drugiego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 46
 756. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy elektrowni fotowoltaicznej "EPV- Staniszcze Wielkie"
  Wyświetleń: 44
 757. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 40
 758. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 33
 759. Wyniki konsultacji wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 23
 760. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 7
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 2323
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×