Powiat Strzelecki

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6038260714888828017360933542335462258585675276207400
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
455852950338946312903280330933417844230646029482735370657987
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
124720421043917105910531070149610168759173929
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
717145393010051834100212201460167014819291136
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000623
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 514412
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 37857
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 23144
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 19943
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 18276
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 11917
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 9245
 8. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 8750
 9. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 7508
 10. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 7088
 11. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 6351
 12. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 6054
 13. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 5031
 14. Konkursy
  Wyświetleń: 4613
 15. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 4583
 16. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 4491
 17. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 4381
 18. Zasady
  Wyświetleń: 4337
 19. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 4291
 20. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4280
 21. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 4204
 22. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 4188
 23. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 4153
 24. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 4140
 25. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 4061
 26. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 3846
 27. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 3769
 28. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 3746
 29. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 3640
 30. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 3601
 31. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 3495
 32. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 3438
 33. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3413
 34. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 3407
 35. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 3355
 36. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 3336
 37. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 3292
 38. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3284
 39. Budżet
  Wyświetleń: 3214
 40. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3043
 41. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2997
 42. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2985
 43. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2946
 44. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 2814
 45. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2742
 46. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 2673
 47. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 2657
 48. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 2584
 49. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2557
 50. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2541
 51. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 2534
 52. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 2506
 53. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 2489
 54. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 2451
 55. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2426
 56. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2426
 57. Władze, budżet
  Wyświetleń: 2399
 58. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 2384
 59. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2365
 60. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2354
 61. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 2319
 62. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 2293
 63. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2282
 64. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2267
 65. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 2248
 66. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2231
 67. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 2196
 68. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 2179
 69. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2152
 70. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 2134
 71. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 2127
 72. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2116
 73. „Świadczenie usługi transportu w ramach projektu pn.: „Nauka dla nas w sam raz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”
  Wyświetleń: 2080
 74. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 1930
 75. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1919
 76. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 1903
 77. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1857
 78. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 1836
 79. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1821
 80. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1807
 81. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 1781
 82. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1776
 83. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1764
 84. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1749
 85. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1735
 86. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1728
 87. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1694
 88. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1690
 89. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1656
 90. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1656
 91. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 1642
 92. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1637
 93. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1625
 94. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 1622
 95. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1608
 96. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1595
 97. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 1594
 98. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 1593
 99. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1586
 100. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1585
 101. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1583
 102. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 1580
 103. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1578
 104. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 1564
 105. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1563
 106. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1563
 107. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 1551
 108. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1534
 109. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1501
 110. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 1501
 111. Protokoły
  Wyświetleń: 1495
 112. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 1478
 113. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 1465
 114. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1443
 115. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1436
 116. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1407
 117. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1401
 118. Wybory 2014
  Wyświetleń: 1399
 119. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1391
 120. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 1386
 121. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1384
 122. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 1364
 123. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 1357
 124. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 1351
 125. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1342
 126. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1326
 127. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 1322
 128. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 1322
 129. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 1316
 130. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1290
 131. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1255
 132. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1237
 133. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1216
 134. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1204
 135. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 1201
 136. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1182
 137. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 1160
 138. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1129
 139. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 1111
 140. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 1109
 141. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1106
 142. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 1096
 143. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1086
 144. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1082
 145. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 1080
 146. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1073
 147. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2018 rok
  Wyświetleń: 1057
 148. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1052
 149. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1039
 150. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 1031
 151. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 1019
 152. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1018
 153. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 1017
 154. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1015
 155. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 1006
 156. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1004
 157. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1002
 158. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 984
 159. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 983
 160. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 981
 161. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 975
 162. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 966
 163. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 962
 164. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 955
 165. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 927
 166. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 926
 167. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 918
 168. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 915
 169. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 915
 170. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 914
 171. Dotacje
  Wyświetleń: 913
 172. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 897
 173. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 896
 174. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 893
 175. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 889
 176. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 887
 177. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 878
 178. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 876
 179. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 875
 180. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 872
 181. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 872
 182. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 869
 183. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 861
 184. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 853
 185. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 843
 186. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 840
 187. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 839
 188. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 826
 189. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 825
 190. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 820
 191. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 818
 192. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 816
 193. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 803
 194. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 802
 195. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 799
 196. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 795
 197. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 792
 198. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 785
 199. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 782
 200. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 780
 201. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 779
 202. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 777
 203. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 769
 204. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 768
 205. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 766
 206. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 765
 207. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 756
 208. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 754
 209. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 753
 210. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 752
 211. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 745
 212. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 744
 213. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 741
 214. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 739
 215. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 737
 216. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 737
 217. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 737
 218. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 736
 219. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 733
 220. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 732
 221. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 731
 222. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 725
 223. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 724
 224. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 723
 225. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 723
 226. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 722
 227. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 718
 228. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 715
 229. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 715
 230. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 714
 231. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 712
 232. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 711
 233. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 711
 234. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 711
 235. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 709
 236. oświadczenie
  Wyświetleń: 704
 237. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 699
 238. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 699
 239. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 691
 240. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 691
 241. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 687
 242. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 686
 243. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 684
 244. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 684
 245. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 684
 246. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 677
 247. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 675
 248. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 671
 249. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 670
 250. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 670
 251. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 669
 252. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 666
 253. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 665
 254. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 663
 255. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 663
 256. Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego do obsługi Powiatu Strzeleckieg UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  Wyświetleń: 662
 257. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 661
 258. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 658
 259. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 656
 260. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 650
 261. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 650
 262. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 649
 263. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 644
 264. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 643
 265. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 639
 266. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 638
 267. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 637
 268. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 635
 269. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 635
 270. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 633
 271. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 632
 272. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 628
 273. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 627
 274. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 626
 275. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 623
 276. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 620
 277. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 612
 278. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 610
 279. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 609
 280. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 609
 281. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 609
 282. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 605
 283. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 604
 284. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 599
 285. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 590
 286. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 586
 287. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 585
 288. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 584
 289. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 584
 290. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 583
 291. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 581
 292. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 581
 293. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 580
 294. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 580
 295. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 580
 296. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 579
 297. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 576
 298. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 571
 299. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 567
 300. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 567
 301. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 566
 302. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 565
 303. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 563
 304. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 561
 305. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 557
 306. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 555
 307. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 549
 308. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 548
 309. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 545
 310. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 542
 311. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 540
 312. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 539
 313. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 539
 314. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 538
 315. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 537
 316. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 533
 317. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 533
 318. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 533
 319. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 531
 320. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 530
 321. Umowy
  Wyświetleń: 528
 322. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 525
 323. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 523
 324. Porozumienia
  Wyświetleń: 523
 325. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 519
 326. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 517
 327. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 516
 328. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 516
 329. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 516
 330. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 515
 331. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 514
 332. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych, wzdłuż drogi powiatowej 1806 O w m. Szymiszów
  Wyświetleń: 510
 333. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 508
 334. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 507
 335. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 506
 336. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 505
 337. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 504
 338. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 504
 339. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 504
 340. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 502
 341. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 498
 342. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 498
 343. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 497
 344. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 496
 345. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 493
 346. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 492
 347. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 491
 348. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 490
 349. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 487
 350. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 485
 351. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 484
 352. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 484
 353. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 482
 354. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 480
 355. Zgłoszenia budowy 2018r.
  Wyświetleń: 475
 356. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 473
 357. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 472
 358. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 472
 359. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2021-2024"
  Wyświetleń: 470
 360. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 465
 361. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 464
 362. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 458
 363. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 457
 364. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 456
 365. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 455
 366. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 454
 367. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 452
 368. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 451
 369. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 449
 370. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 448
 371. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 448
 372. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 443
 373. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 439
 374. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 438
 375. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 436
 376. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 435
 377. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 435
 378. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 435
 379. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 435
 380. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 431
 381. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 431
 382. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 427
 383. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 424
 384. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 424
 385. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 423
 386. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 423
 387. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 423
 388. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 420
 389. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 420
 390. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 419
 391. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 418
 392. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 415
 393. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 415
 394. Wybory 2018
  Wyświetleń: 413
 395. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 411
 396. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 411
 397. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 411
 398. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 406
 399. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 405
 400. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 404
 401. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 401
 402. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 401
 403. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 399
 404. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 393
 405. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 392
 406. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 390
 407. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 384
 408. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 378
 409. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 378
 410. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 375
 411. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 374
 412. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 373
 413. Przebudowa drogi powiatowej 1816 O Kadłub – Spórok w m. Spórok ul. Guznera – Etap 2
  Wyświetleń: 372
 414. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 371
 415. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 370
 416. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 369
 417. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 369
 418. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 364
 419. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 361
 420. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 360
 421. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 354
 422. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 353
 423. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 350
 424. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 349
 425. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 349
 426. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 349
 427. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 345
 428. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 343
 429. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 341
 430. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 337
 431. Konsultacje endokrynologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja V
  Wyświetleń: 336
 432. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoo
  Wyświetleń: 334
 433. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 328
 434. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 326
 435. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 325
 436. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 323
 437. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 323
 438. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 322
 439. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 322
 440. Uchwała Nr 490/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 321
 441. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 318
 442. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 315
 443. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 315
 444. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 314
 445. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 311
 446. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 310
 447. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 306
 448. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 304
 449. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 301
 450. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 294
 451. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 293
 452. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 292
 453. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 284
 454. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 280
 455. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 279
 456. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 277
 457. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 274
 458. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 272
 459. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 266
 460. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 260
 461. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 254
 462. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 253
 463. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 251
 464. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 249
 465. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 248
 466. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 247
 467. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 247
 468. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 247
 469. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 246
 470. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 246
 471. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Leśna, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 245
 472. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 244
 473. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia zlewni dróg gminnych oraz wykonanie urządzeń wodnych, na dz. nr 554/24 w Otmicach
  Wyświetleń: 243
 474. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 239
 475. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 239
 476. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, ul. Stawowa, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 238
 477. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 236
 478. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 235
 479. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 233
 480. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 232
 481. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 230
 482. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 229
 483. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 229
 484. test
  Wyświetleń: 226
 485. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 225
 486. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 223
 487. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 221
 488. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 220
 489. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 218
 490. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 213
 491. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 213
 492. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 211
 493. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 207
 494. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 206
 495. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 206
 496. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 205
 497. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 204
 498. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 204
 499. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 202
 500. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 202
 501. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 198
 502. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 197
 503. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 197
 504. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 195
 505. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 192
 506. Petycje
  Wyświetleń: 191
 507. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 188
 508. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 188
 509. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 188
 510. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 186
 511. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 185
 512. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 183
 513. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 182
 514. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 182
 515. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 181
 516. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 181
 517. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w m. Kielcza
  Wyświetleń: 180
 518. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 179
 519. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 178
 520. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚ.6223-29/07 z dnia 4.01.2008 r. na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych i odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi dojazdowej do SAG Olszowa
  Wyświetleń: 178
 521. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 178
 522. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 177
 523. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 177
 524. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 176
 525. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 175
 526. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 175
 527. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 174
 528. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 173
 529. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 173
 530. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 173
 531. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 172
 532. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 172
 533. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 171
 534. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 171
 535. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 169
 536. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 167
 537. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 165
 538. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 164
 539. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 161
 540. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 160
 541. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 160
 542. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 160
 543. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 159
 544. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 157
 545. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 154
 546. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 153
 547. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 153
 548. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 152
 549. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 150
 550. Konsultacje ortopedyczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja V
  Wyświetleń: 148
 551. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 147
 552. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 145
 553. Treść petycji
  Wyświetleń: 143
 554. Konsultacje reumatologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja V
  Wyświetleń: 142
 555. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 140
 556. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 139
 557. sbburgion
  Wyświetleń: 136
 558. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 134
 559. Strona testowa
  Wyświetleń: 132
 560. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 129
 561. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 126
 562. PETYCJA
  Wyświetleń: 123
 563. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 122
 564. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 119
 565. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 113
 566. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 113
 567. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 113
 568. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 110
 569. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 103
 570. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 102
 571. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 100
 572. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 94
 573. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 89
 574. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 88
 575. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 86
 576. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 86
 577. Zakup i dostawa poczęstunków na zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 84
 578. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 68
 579. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 66
 580. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 64
 581. Zakup systemu transmisji obrad, systemu elektronicznego głosowania i obsługi Rady Powiatu Strzeleckiego oraz systemu nagłaśniającego wraz z wdrożeniem i konfiguracją
  Wyświetleń: 60
 582. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 57
 583. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 50
 584. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 18
 585. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 9
 586. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  02-10-2014 08:31
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1749
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×