Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadani publicznych:

 • Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem
 • Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz Uchwałą XXII/215/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019"

w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane są

do dnia 28 października 2016 roku

w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich ul. Jordanowska 2, pokój 302

tel. 77 440 17 59

mail:

Termin posiedzenia komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym

PDFZaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-10-2016
  przez: Katarzyna Łapczuk
 • opublikowano:
  21-10-2016 12:21
  przez: Katarzyna Łapczuk
 • zmodyfikowano:
  21-10-2016 12:23
  przez: Katarzyna Łapczuk
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1367
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl