Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecki

mapka-powiatu-strzeleckiego.jpeg

1. Informacje o Urzędzie: 

 • wydziały wchodzące w skład urzędu,

 • nazwiska i podstawowe informacje o osobach i stanowiskach,

 • godziny pracy urzędu, adresy, telefony, e-maile.

2. Struktura organizacyjna urzędu - kompetencje:  

 • Schemat organizacyjny.

3. Spis jednostek organizacyjnych powiatu:  

 • adresy, telefony, e-maile.

4. Spis spraw załatwianych w urzędzie: 

 • co ? gdzie ? kiedy ?
  W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

5. Rejestr uchwał Rady Powiatu Strzeleckiego i Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700 
fax. 77 4401 701

przyjmowanie stron:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

przyjmowanie stron w zakresie rejestracji pojazdów:
poniedziałek: 7:30 - 17:30
wtorek: 7:30 - 17:30
środa: 7:30 - 17:30
czwartek: 7:30 - 17:30
piątek: 7:30 - 15:30

 

z uwagi na czas trwania procedury rejestracyjnej, ostatnia osoba do rejestracji pojazdów będzie przyjęta najpóźniej 30 minut przed wyżej określonymi godzinami.

www.powiatstrzelecki.pl

Elektroniczne skrzynki podawcze:

Wnioski elektroniczne związane z uprawnieniami kierowców oraz rejestracją pojazdów:

Konta bankowe: 

27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 płatności z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z najmu, darowizn i czynszów
52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 wadia przetargowe, zabezpieczenia właściwego wykonania robót, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
36 8907 1089 2002 0090 0007 0003 opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty z tytułu czynszu  dzierżawnego  i najmu nieruchomości Skarbu Państwa
63 8907 1089 2002 0090 0007 0002 rachunek dochodów budżetu powiatu (wpływy m.in. z tyt. dotacji, subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-07-2010
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  16-07-2010 22:09
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  31-03-2020 11:13
  przez: Rafał Kotrys
 • podmiot udostępniający:
  powiat strzelecki
  odwiedzin: 19736
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl