Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecki

mapka-powiatu-strzeleckiego.jpeg

1. Informacje o Urzędzie: 

 • wydziały wchodzące w skład urzędu,

 • nazwiska i podstawowe informacje o osobach i stanowiskach,

 • godziny pracy urzędu, adresy, telefony, e-maile.

2. Struktura organizacyjna urzędu - kompetencje:  

 • Schemat organizacyjny.

3. Spis jednostek organizacyjnych powiatu:  

 • adresy, telefony, e-maile.

4. Spis spraw załatwianych w urzędzie: 

 • co ? gdzie ? kiedy ?
  W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

5. Rejestr uchwał Rady Powiatu Strzeleckiego i Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700 
fax. 77 4401 701

przyjmowanie stron:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

przyjmowanie stron w zakresie rejestracji pojazdów:
poniedziałek: 7:30 - 17:30
wtorek: 7:30 - 17:30
środa: 7:30 - 17:30
czwartek: 7:30 - 17:30
piątek: 7:30 - 15:30

 

z uwagi na czas trwania procedury rejestracyjnej, ostatnia osoba do rejestracji pojazdów będzie przyjęta najpóźniej 30 minut przed wyżej określonymi godzinami.

www.powiatstrzelecki.pl

Elektroniczne skrzynki podawcze:

Wnioski elektroniczne związane z uprawnieniami kierowców oraz rejestracją pojazdów:

Konta bankowe: 

63 8907 1089 2002 0090 0007 0002 rachunek dochodów budżetu powiatu (wpływy m.in. z tyt. dotacji, subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych)
52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 wadia przetargowe, zabezpieczenia właściwego wykonania robót, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
36 8907 1089 2002 0090 0007 0003 opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty z tytułu czynszu  dzierżawnego  i najmu nieruchomości Skarbu Państwa
27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 wpłaty z tytułu dochodów z usług i opłat realizowanych w jednostce, opłaty z najmu, darowizny, czynsze, opłaty i kary komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-07-2010
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  16-07-2010 22:09
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 12:15
  przez: Rafał Kotrys
 • podmiot udostępniający:
  powiat strzelecki
  odwiedzin: 16933
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651
Numer konta: 63 8907 1089 2002 0090 0007 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl